Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới tại Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
11:12 +07 Thứ hai, 27/05/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 1557

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 97483

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4764211

Trang chủ » Tin Tức » Tư liệu xây dựng Đảng » Nghiên cứu trao đổi

Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới tại Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh

Thứ sáu - 03/08/2018 07:32
Sinh hoạt chi bộ là một hoạt động, đã được cụ thể hóa thành nguyên tắc, có liên quan chặt chẽ đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, trong đó yêu cầu “Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt thường kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại”.
 Nhận thức tầm quan trọng đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 07- HD/ĐUK, ngày 13/3/2018 hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề năm 2018, nhằm giúp cho Đảng viên nắm vững và thực hiện đúng những quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, điều đó cho thấy tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong thời gian qua các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc tổ chức triển khai việc sinh hoạt chuyên đề. Các chi bộ đã phổ biến quán triệt đến từng đảng viên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đảng bộ, chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, vững mạnh tiêu biểu.
    Để có cơ sở cho các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề Quý III năm 2018 đảm bảo chất lượng. Đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham khảo nội dung chuyên đề “Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong các loại hình doang nghiệp”, chuyên đề này đã được Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối thực hiện vào ngày 01/8/2018.
I. Mục đích, lý do việc chọn chuyên đề
Thực tiễn cho thấy các tổ chức cơ sở Đảng đã và đang từng bước phát huy được vai trò, vị trí và có đóng góp nhất định vào sự phát triển chung của doanh nghiệp. Các cấp ủy Đảng đã tích cực tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân viên, người lao động và các thành viên trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN do Đảng lãnh đạo hiện nay, vai trò của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho doanh nghiệp phát triển.
Tuy nhiên, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo một số đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối còn hạn chế, biểu hiện cụ thể như: Một số ít bị “lu mờ”, nội dung và phương pháp lãnh đạo chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi về tổ chức và cơ chế quản lý; một số ít cấp uỷ Đảng đã “buông tay”, nhất là sau cổ phần hóa, chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tình trạng sinh hoạt không đúng quy định theo Điều lệ Đảng diễn ra thường xuyên, chất lượng và hiệu quả sinh hoạt của các chi bộ thấp.
    Xuất phát từ thực tiễn, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối thực hiện chuyên đề quý III năm 2018 “Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp”. Đồng thời, thông qua chuyên đề này, giúp cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ nắm vững những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp để từ đó, vừa làm tốt tham mưu, vừa làm tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng phát huy tốt vai trò của các tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp.
     2. Vị trí, vai trò của tổ chức Đảng
Trong suốt cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người luôn quan tâm đến việc xây dựng các chi bộ, đảng bộ cơ sở, đồng thời coi trọng vai trò to lớn quyết định tới thắng lợi cách mạng của tổ chức cơ sở Đảng; Người đã khẳng định trong công tác xây dựng Đảng, cái gốc là chi bộ, phải làm sao cho chi bộ vững để lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, họ biết phát huy thắng lợi, khắc phục trở ngại, vững vàng tiến lên; mỗi chi bộ của Đảng là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng.
Điều 21, điểm 1, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ: “Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”. Từ những quan điểm nêu trên, có thể khái quát vị trí, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng trên 3 điểm lớn sau:
Thứ nhất, tổ chức cơ sở Đảng là cấp tổ chức trực tiếp đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào quần chúng và tổ chức cho quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách ấy. Vì suy cho cùng thì việc tổ chức, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành hành động cách mạng của quần chúng là công việc trước hết của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Tổ chức cơ sở Đảng phải chịu trách nhiệm trước Đảng về đời sống vật chất và tinh thần của quần chúng nhân dân ở cơ sở.
Thứ hai, tổ chức cơ sở Đảng là tổ chức nối liền các cơ quan lãnh đạo cấp trên của Đảng với quần chúng, vì tổ chức cơ sở Đảng không những lãnh đạo quần chúng phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối, chính sách của Đảng, mà còn làm nhiệm vụ nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh đúng và đầy đủ tâm tư nguyện vọng ấy của quần chúng lên Đảng cấp trên.
Thứ ba, tổ chức cơ sở Đảng là nơi giáo dục, rèn luyện, kết nạp và sàng lọc đảng viên, nơi đào tạo cán bộ cho Đảng, nơi xuất phát để cử ra các cơ quan lãnh đạo cấp trên của Đảng, là cửa ngõ quan trọng đảm bảo tính tiên phong và tính trong sạch của Đảng ta. Vì tổ chức cơ sở Đảng là nơi trực tiếp quản lý đảng viên và theo dõi quần chúng.
Như vậy, các tổ chức cơ sở Đảng luôn có vị trí, vai trò tầm quan trọng là gốc rễ, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, đảm bảo cho đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, đồng thời là cấp tổ chức trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng. Do vậy, có thể khẳng định tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng đóng vai trò quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.
3. Nội dung chuyên đề
3.1. Thực trạng các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối
Theo Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở do Ban Bí thư quy định thì tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp hiện nay được chia thành 4 loại cơ bản, có cơ cấu và số lượng đảng viên như sau:
(1). Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước (Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ), có 30 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó: 17 đảng bộ (01 đảng bộ bộ phận, 175 chi bộ trực thuộc); 13 chi bộ cơ sở; có tổng số đảng viên 2.818.
(2). Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống, có 03 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó: 2 đảng bộ (có 10 chi bộ trực thuộc); 01 chi bộ cơ sở; có tổng số đảng viên 119.
(3). Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp có vốn Nhà nước liên doanh với nước ngoài có 01 chi bộ cơ sở, với 9 đảng viên.
 (4). Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (gọi chung là doanh nghiệp tư nhân), có 38 TCCS Đảng, trong đó: 11 đảng bộ (38 chi bộ trực thuộc); 27 chi bộ cơ sở; có tổng số đảng viên 1.036.
- Trong những năm qua, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đã thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Ban Bí thư Trung ương; luôn giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong doanh nghiệp, góp phần ổn định và phát triển các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước và thu nhập của người lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
- Một số cấp uỷ đã chủ động đề xuất những nội dung về công tác tổ chức, cán bộ với ban giám đốc, hoặc chủ doanh nghiệp trước khi đưa ra hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, hoặc chủ doanh nghiệp xem xét quyết định; đồng thời xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ công tác trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy với chuyên môn và các đoàn thể. Tích cực tuyên truyền, giáo dục đi đôi với kiểm tra, giám sát, giúp thành viên trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế dân chủ, đảm bảo sự tập trung thống nhất trong hoạt động, góp phần bảo đảm điều tiết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đổi mới nội dung hoạt động, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, thực hiện có hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, chấp hành đầy đủ các nội quy, quy chế làm việc, an toàn vệ sinh trong lao động, nâng cao năng lực công tác.
- Trong sinh họat chi bộ đã có những tiến bộ, từng bước đi vào nền nếp, vận dụng linh hoạt thời gian để duy trì chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định, phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Thông qua hoạt động thực tiễn cấp ủy các doanh nghiệp đã lãnh đạo đảng viên, người lao động nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm. Qua đó làm cho chủ doanh nghiệp thấy rõ vai trò, vị trí của tổ chức Đảng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, được doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí, thời gian để hoạt động.
    - Về công tác kết nạp đảng viên, các danh nghiệp luôn quan tâm trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong những năm qua, bình quân mỗi năm kết nạp được 200 đảng viên mới, tỷ lệ đảng viên trên 45% so với tổng số người lao động. Đa số đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác, nhiều đảng viên được bố trí đảm nhận nhiệm vụ cao trong doanh nghiệp, đồng thời góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, đảm bảo tính kế thừa và phát triển của Đảng trong các doanh nghiệp.
Bên cạnh những kết quả đạt được, thì vai trò của tổ chức đảng còn một số mặt hạn chế, đó là:
- Các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp hoạt động còn lúng túng về nội dung, phương thức hoạt động, một số chi bộ chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị ở doanh nghiệp còn thụ động, chưa có sáng kiến giúp cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Cán bộ làm công tác Đảng chưa có nhiều kinh nghiệm, lại kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa dành thời gian thoả đáng cho công tác Đảng.
- Nhiều cấp ủy chưa thực sự coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, chưa dành thời gian, công sức để tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng. Không ít tổ chức cơ sở đảng chưa nhận thức và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở chưa đúng mức, tính định hướng, tính chiến đấu và giáo dục, thuyết phục chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy cấp trên của một số tổ chức đảng còn yếu, chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp ở cơ sở.
- Trong sinh hoạt đảng ở cơ sở còn tồn tại, như: Một số cấp ủy, đảng bộ, chi bộ chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và nề nếp, chế độ sinh hoạt, phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng chậm được đổi mới; bệnh thành tích còn nặng và khá phổ biến ở một số cơ sở. Công tác phân công nhiệm vụ, quản lý đảng viên thực hiện chưa nghiêm; tính tiền phong gương mẫu của một số đảng viên còn hạn chế. Công tác phát triển đảng viên còn gặp nhiều khó khăn, bởi hầu hết người lao động chưa thiết tha tham gia tổ chức Đảng, chỉ nghĩ đến lợi ích kinh tế trước mắt; thiếu ý chí vươn lên, ngại học tập, ngại phấn đấu. Số ít còn thờ ơ với các hoạt động chính trị - xã hội, không tha thiết phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng. Việc xây dựng mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn khiêm tốn.
- Một số cấp ủy Đảng chưa xây dựng được quy chế phối hợp với chủ doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng học tập chưa cao. Việc cụ thể hóa nghị quyết thành kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức thực hiện của một số cấp ủy còn chung chung, thiếu cụ thể. Một số chi bộ chưa duy trì tốt nền nếp sinh hoạt Đảng, chưa chú trọng sinh hoạt chuyên đề; đảng viên dự họp ít tham gia thảo luận. Kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân chưa nhiều. Quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát còn có biểu hiện ngại va chạm. Vai trò các tổ chức đoàn thể ở một số doanh nghiệp tư nhân chưa được phát huy cao. Việc phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn hạn chế.

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có thời điểm, có lúc chưa nghiêm, chưa thật sự hiệu quả, chưa đi vào trọng tâm, còn lúng túng, chưa đồng bộ.

3.2. Một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản
1. Làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước theo nội dung Nghị quyết Trung ương 6, khoá X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên” và Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) trong tình hình mới”; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 09/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về “Tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.
2. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo đối với đội ngũ cấp ủy viên, đặc biệt là bí thư cấp ủy. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tăng cường xây dựng Văn hóa trong doanh nghiệp. Đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, củng cố sự đoàn kết nhất trí, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung, dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình. Nâng cao chất lượng đảng viên và làm tốt công tác phát triển đảng viên, làm tốt công tác phân công công tác cho cấp ủy, đảng viên, quản lý đảng viên chặt chẽ hơn.
3. Xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp (hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, ban giám đốc) và các tổ chức, đoàn thể trong doanh nghiệp. Đó là mối quan hệ hợp tác để thực hiện các mặt công tác, nhiệm vụ của cả hai bên, tạo ra sự đồng thuận vì mục tiêu chung là xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quy chế làm việc của các cấp ủy cũng phải quy định rõ mối quan hệ với các tổ chức đảng liên quan, tổ chức đảng cần tôn trọng, bảo đảm và tạo điều kiện để hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Những hoạt động và việc làm cụ thể của tổ chức đảng, các đoàn thể phải gắn với lợi ích và sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp, bảo đảm lợi ích chính đáng, hợp pháp của chủ doanh nghiệp.
4. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp, từ đó phát huy vai trò của Đảng trong việc đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp phải chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Lãnh đạo trong việc phát triển và hoạt động của các tổ chức đoàn thể cũng như chăm lo đời sống của đảng viên, đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, mặc dù trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, tuy không giữ vai trò quyết định phương án sản xuất, kinh doanh, trong công tác nhân sự cũng như phân phối, song tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải khẳng định vị trí của mình, tham gia với, hội đồng quản trị, ban giám đốc những ý kiến có giá trị, cũng như đề xuất, giới thiệu những nhân sự tốt tham gia quản lý, điều hành... để hội đồng quản trị, ban giám đốc doanh nghiệp thấy cần phải phối hợp, tham khảo ý kiến của tổ chức đảng trong quá trình quyết định.
5. Tăng cường lãnh đạo và phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong đơn vị; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức đoàn thể và đoàn viên, hội viên; nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được doanh nghiệp giao đồng thời đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người lao động. Thúc đẩy tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp với chuyên môn để thực hiện những việc được tham gia ý kiến, những việc được quyết định, những việc người lao động có quyền giám sát.
 Chăm lo xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong tập thể cấp ủy, trong cán bộ, đảng viên, giữ gìn đạo đức lối sống, xây dựng tác phong làm việc, sinh hoạt chuẩn mực để tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đến lực lượng công nhân, người lao động, qua đó để tập hợp, xây dựng đoàn thể vững mạnh, dẫn dắt, định hướng cho quần chúng, người lao động. Tạo dựng quan hệ, uy tín, ấn tượng tốt đẹp đối với lãnh đạo chuyên môn, chủ doanh nghiệp, thực hiện đoàn kết cùng chung sức xây dựng đơn vị doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.
6. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của đơn vị, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các giải pháp trên có ý nghĩa thiết thực, mỗi giải pháp có vị trí vai trò khác nhau, như­­ng có quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ nhau, là điều kiện để phát huy trò của tổ chức trong các doanh nghiệp, khi vận dụng thực hiện, phải tiến hành đồng bộ và kết hợp chặt chẽ các giải pháp, không nên xem nhẹ hoặc bỏ qua một giải pháp nào.
 Doanh nghiệp ngày nay là động lực đồng thời là trụ cột của nền kinh tế, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội ngày càng quan tâm phát triển doanh nghiệp đúng định hướng và hiệu quả. Phát huy vai trò của tổ chức đảng là những nội dung, hình thức, phương pháp mới hoặc việc đã làm nhưng có hiệu quả. Cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp. Hình thức hoạt động phải đạt phương châm “Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra”. Các cấp ủy đảng phải chăm lo đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp, đó chính là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm phát triển doanh nghiệp nhanh, bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tác giả bài viết: Mai Xuân Hùng, UVBTV- Trưởng Ban Tổ chức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.