HƯỚNG DẪN kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
08:04 EST Thứ ba, 19/02/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 25


Hôm nayHôm nay : 3830

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80533

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4453285

Trang chủ » Tin Tức » Thông báo mới

HƯỚNG DẪN kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

Thứ ba - 07/11/2017 22:09
 

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số  06  - HD/ĐUK
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 11 năm 2017
          
                                                                 HƯỚNG DẪN
kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng
tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017
 
Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 06 - HD/BTCTU, ngày 07/11/2014 và Công văn số 1197 - CV/BTCTU, ngày 31/10/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp hướng dẫn cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.
2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; căn cứ vào kết quả kiểm điểm cuối năm 2016, tập thể, cá nhân nêu rõ việc đã được khắc phục; những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra nhưng chưa được khắc phục, nêu rõ nguyên nhân chủ quan. Đối chiếu với các nội dung đã được ghi trong bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017 từng cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp để “tự soi, tự sửa”, kiểm điểm nghiêm túc; trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Trung ương đã chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên “soi mình, tự phê bình và đấu tranh phê bình”. Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể và đánh giá cán bộ, đảng viên, làm căn cứ để quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ.
3. Cấp ủy và lãnh đạo cấp trên cần tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân đảm bảo khách quan, thực chất. Kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gắn với việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ.
II. Nội dung
A. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình
1. Đối tượng và nơi kiểm điểm
1.1. Đối tượng
a. Tập thể: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; ban chấp hành các đảng ủy, chi ủy cơ sở, tập thể lãnh đạo các doanh nghiệp.
b. Cá nhân: Toàn thể đảng viên.
1.2. Nơi kiểm điểm
- Tất cả đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở chi bộ nơi sinh hoạt.  
.- Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở chi bộ, phải kiểm điểm ở cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cao nhất (có tổ chức kiểm điểm) mà mình tham gia, cụ thể như sau:
+ Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm điểm trước tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà mình là thành viên lãnh đạo.
+ Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà mình là thành viên lãnh đạo.
+ Các đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ sở kiểm điểm trước ban chấp hành đảng bộ cơ sở; trước tập thể lãnh đạo nơi mình là thành viên.
+ Các đồng chí ủy viên ban chấp hành chi bộ cơ sở kiểm điểm trước tập thể chi bộ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi mình là thành viên và cấp ủy.
+ Đảng ủy viên đảng ủy bộ phận; chi ủy viên chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, bí thư, phó bí thư (nơi không có chi ủy), kiểm điểm trước đảng ủy bộ phận, chi bộ trực thuộc.
2. Nội dung kiểm điểm
2.1. Đối với tập thể
            Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các cấp uỷ kiểm điểm theo các nội dung:
 - Kết quả lãnh đạo quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.
            - Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết của cấp trên; rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; đối với các đảng bộ đánh giá thêm việc chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020; gắn kiểm điểm tập thể cuối năm 2017 với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), trong đó kiểm điểm làm rõ có cá nhân nào trong tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc quyền lãnh đạo, quản lý có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hay không và việc thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2016 và kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, kiểm điểm việc thực hiện các nội dung đã cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
            - Kết quả lãnh đạo, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở đơn vị. Các giải pháp đấu tranh, khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Nội bộ có đoàn kết, ổn định không?
- Làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc (là đảng viên) trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tham nhũng; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân.
- Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật Đảng.
- Việc tham gia các hoạt động do Đảng ủy Khối tổ chức và thực hiện các chế độ hội nghị, báo cáo định kỳ, đột xuất.
2.2. Đối với cá nhân
a. Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
- Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; việc học tập nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của bản thân.
- Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; trong đó đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình; đồng thời, phê bình cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Kết quả thực hiện cam kết khắc phục, sửa chữa các biểu hiện, khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).
- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị tại cơ quan, doanh nghiệp.
- Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành phân công của tổ chức, Quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của doanh nghiệp; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
b. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Ngoài những nội dung nêu tại khoản (a) còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:
- Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết; công tác kiểm tra, giám sát; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.
- Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.
- Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.
3. Các bước tiến hành
3.1. Chuẩn bị kiểm điểm
            - Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và gửi trước cho các thành viên ít nhất 03 ngày.
            - Đảng viên chuẩn bị bản kiểm điểm (theo mẫu); thực hiện lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi cư trú.
            - Về gợi ý kiểm điển: Đối với những đảng ủy, chi ủy, cán bộ, đảng viên có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gợi ý nội dung kiểm điểm bằng văn bản, yêu cầu các đảng ủy, chi ủy, cán bộ, đảng viên báo cáo giải trình và trực tiếp dự và chỉ đạo kiểm điểm; Ban Tổ chức chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra, các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nội dung gợi ý kiểm điểm đối với các đảng ủy, chi ủy và cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Đảng ủy, chi ủy cơ sở gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân trong đảng bộ, chi bộ (nếu thấy cần) thời gian vào đầu tháng 12/2017.
            - Báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm cá nhân phải chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; giải trình những nội dung gợi ý kiểm điểm, ý kiến đóng góp (nếu có).
            - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường Đảng ủy Khối gửi xin ý kiến đóng góp của cấp ủy cùng cấp trước khi tổ chức kiểm điểm.
- Tùy vào tình hình và điều kiện cụ thể ở từng đơn vị, trước khi kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến đóng góp của ban chấp hành các đoàn thể cùng cấp bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.
3.2. Tổ chức kiểm điểm
- Kiểm điểm được tiến hành theo trình tự: Tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; cấp uỷ viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau. Kết hợp kiểm điểm tập thể lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp (đối với các doanh nghiệp: Hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, ban giám đốc). Những chi bộ trên 30 đảng viên, có thành lập tổ đảng thì đảng viên kiểm điểm ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả kiểm điểm với chi bộ. Những đảng bộ bộ phận có chi bộ trực thuộc thì đảng viên tự kiểm điểm ở chi bộ trực thuộc, sau đó chi bộ báo cáo kết quả với đảng bộ bộ phận.
- Người đứng đầu định hướng các nội dung cần tập trung thảo luận và chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham gia, đóng góp để kết luận và hoàn thiện báo cáo kiểm điểm.
- Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm, tập thể đóng góp ý kiến, cá nhân tiếp thu, người chủ trì kết luận (khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công một đồng chí cấp phó chủ trì). Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thì kiểm điểm sâu việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó; ở chi bộ thì báo cáo tóm tắt kết quả đã kiểm điểm trước khi kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.
- Trong quá trình kiểm điểm nếu phát hiện tập thể hoặc cá nhân có biểu hiện nghiêm trọng về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì dừng việc kiểm điểm của tập thể, cá nhân đó để kiểm tra, thanh tra, kết luận làm rõ và xử lý kịp thời theo quy định.
B. Đánh giá, phân loại chất lượng
Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm được tiến hành vào dịp cuối năm, chuẩn bị để tổ chức tổng kết năm của cơ quan, đơn vị. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp và người lao động trước, đảng viên sau; các đoàn thể (nếu có) trước, tổ chức đảng cùng cấp sau.
1. Tổ chức cơ sở đảng
Việc đánh giá, phân loại phải căn cứ chủ yếu vào kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Ban Bí thư và nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên giao.
1.1. Đối tượng: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở; đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.
1.2. Nội dung
- Thực hiện nhiệm vụ chính trị (40 điểm): Việc triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao; kết quả thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Công tác chính trị tư tưởng (20 điểm): Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh với những biểu hiện, hành vi sai trái; tuyên truyền, học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng bộ, chi bộ.
- Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ (15 điểm): Kết quả thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc của cấp ủy; đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ; quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng viên chính thức; giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; thực hiện cải cách hành chính và công tác thi đua, khen thưởng.
- Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội (15 điểm): Xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cùng cấp, xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ quan, đơn vị; cũng cố mối quan hệ giữa các tổ chức và khối đại đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị.
- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng (10 điểm): Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và công tác tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ. Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
1.3. Phân loại chất lượng
Việc phân loại đảng bộ, chi bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo 4 mức như sau:
a. Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đạt được từ 90 điểm trở lên và đảm bảo các điều kiện:
- Tập thể ban thường vụ, cấp ủy đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Đảng bộ (chi bộ) sinh hoạt đúng quy định; chi bộ có 100% đảng viên đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, đảng bộ có 100% số tổ chức đảng trực thuộc đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.
- Cơ quan, đơn vị và các đoàn thể cùng cấp phân loại chất lượng đạt mức cao nhất.
Số tổ chức cơ sở đảng được phân loại “Trong sạch, vững mạnh”: Đối với đảng bộ cơ sở (chi bộ trực thuộc), Đối với Đảng bộ Khối (đảng bộ, chi bộ cơ sở) không nên vượt quá 50% tổng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đảng ủy cơ sở xem xét, lựa chọn một số chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, lựa chọn một số đảng bộ, chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng; số tổ chức cơ sở đảng được khen thưởng tối đa không vượt quá 20% tổng số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh.
b. Đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt từ 70 đến dưới 90 điểm hoặc đạt từ 90 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức “Trong sạch, vững mạnh” và đảm bảo các điều kiện:
- Tập thể ban thường vụ, cấp ủy đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có cấp ủy viên, cán bộ là cấp trưởng, cấp phó của các tổ chức trong hệ thống chính trị cùng cấp bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị kỷ luật do tổ chức đảng chủ động phát hiện và tích cực đấu tranh, xử lý).
- Cơ quan, đơn vị và các đoàn thể cùng cấp phân loại chất lượng đạt mức cao thứ hai trở lên.
c. Đảng bộ, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ: Cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đạt từ 50 đến dưới 70 điểm hoặc đạt từ 70 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
d. Đảng bộ, chi bộ yếu kém: Không hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao, đạt dưới 50 điểm hoặc đạt từ 50 điểm trở lên và có một trong các khuyết điểm, hạn chế sau:
- Nội bộ cấp ủy hoặc ban thường vụ mất đoàn kết.
- Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đến mức có đảng viên phải kỷ luật.
- Cơ quan, đơn vị cùng cấp phân loại chất lượng mức thấp nhất.
- Có từ 02 tổ chức đoàn thể cùng cấp phân loại chất lượng mức thấp nhất.
- Đảng bộ có trên 1/3 số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Yếu kém”; chi bộ có trên 1/2 số đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.
1.4. Một số điểm cần lưu ý trong đánh giá, phân loại tổ chức đảng
- Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng số điểm tự chấm ban thường vụ đảng ủy (bí thư, phó bí thư nơi không lập ban thường vụ), chi ủy dự kiến mức phân loại; hội nghị đảng ủy, đảng viên (đối với chi bộ) thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín và báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy Khối. Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trực tiếp tổng hợp kết quả phân loại của các đảng ủy, chi ủy cơ sở; lấy ý kiến các cơ quan tham mưu, giúp việc, các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối; thẩm định, tham mưu trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định.
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở; đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã được công nhận phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức phân loại thì hủy bỏ kết quả và phân loại chất lượng lại.
- Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở mới thành lập chưa đủ 06 tháng.
2. Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp và đảng viên
2.1. Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP, ngày 27/7/2017 của Chính phủ.
2.2. Đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp: Đối với doanh nghiệp  mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện theo Nghị định số 97/2015/NĐ- CP, ngày 19/10/2015; đối với doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thực hiện theo Nghị định số 106/2015/NĐ- CP, ngày 23/10/2015 và các văn bản hướng dẫn của các tập đoàn, tổng công ty, Ủy ban nhân dân tỉnh; các doanh nghiệp còn lại thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn cấp có thẩm quyền.
2.3. Đánh giá, phân loại đảng viên
Việc đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017 thực hiện theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU, ngày 07/11/2014 và Công văn số 1197-CV/BTCTU, ngày 31/10/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cụ thể như sau:
2.3.1. Đối tượng, nội dung: Thực hiện theo Điểm b, Mục 1.1, Phần A và Điểm 2.2, Mục 2, Phần A theo Hướng dẫn này.
2.3.2. Phân loại đảng viên: Việc phân loại đảng viên theo 4 mức như sau:
a. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phải có trên 2/3 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp thì phải được phân loại cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hoặc được đề nghị đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” hoặc trong năm có thành tích xuất sắc được cấp bộ hoặc cấp tỉnh tặng “Bằng khen”.
Số đảng viên được phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 15% số đảng viên được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đề nghị cấp trên khen thưởng (Việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực hiện theo Điểm 19, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng); đối với chi bộ có dưới 07 đảng viên thì không quá 01 đồng chí; đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có thành tích đặc biệt xuất sắc thì số đảng viên xuất sắc có thể tăng thêm nhưng không quá 20% số đảng viên được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
b. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
Là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng chưa đủ điều kiện đạt mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và phải có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp thì phân loại cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp phải đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
c. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ
Là đảng viên cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao và có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp thì phân loại cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp phải đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” trở lên.
d. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ
Là đảng viên đang chấp hành kỷ luật của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thời hạn 01 năm hoặc vi phạm một trong các khuyết điểm dưới đây và có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành:
- Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chi bộ giao.
- Phân loại cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý doanh nghiệp ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.
- Vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm hoặc vi phạm khác ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và vị trí công tác của đảng viên đó.
- Không chấp hành phân công của tổ chức hoặc là nguyên nhân gây mất đoàn kết nội bộ.
2.3.3. Một số điểm lưu ý trong đánh giá, phân loại đảng viên
- Việc đánh giá, phân loại đảng viên phải phù hợp với việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp.
- Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn phân loại, từng đảng viên tự đánh giá phân loại; chi bộ bỏ phiếu, công bố kết quả, chi ủy cơ sở xem xét, quyết định phân loại; đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở bỏ phiếu, công bố kết quả phân loại và báo cáo với đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định (đối với đảng viên dự bị không được bỏ phiếu đánh giá phân loại đảng viên trong chi bộ).
- Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý trong doanh nghiệp đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác thì đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu ở chức vụ đảm nhiệm chính và cao nhất.
- Đảng viên ở đơn vị do không ổn định, thiếu việc làm phải đi làm ngoài đơn vị, nghỉ ốm từ 03 tháng trở lên không phân loại đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
- Đảng viên phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, phân loại. Những đảng viên vắng mặt hay chưa được đánh giá, phân loại thì chi bộ, đảng bộ bộ phận tổ chức đánh giá, phân loại vào cuộc họp gần nhất khi đảng viên có mặt.
- Đảng viên đã được phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức đã phân loại thì hủy bỏ kết quả và phân loại lại.
- Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng.
III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ hướng dẫn này, các đảng ủy, chi ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận xây dựng kế hoạch kiểm điểm ở cấp mình, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới tổ chức kiểm điểm đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đề ra; phân công cấp ủy viên theo dõi việc kiểm điểm của tập thể, cá nhân ở các đơn vị trực thuộc.
2. Các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối cần cụ thể hóa nội dung đánh giá phù hợp với đặc điểm, tính chất của đơn vị; hướng dẫn đánh giá, phân loại chất lượng các chi bộ trực thuộc và đảng bộ bộ phận.
Chỉ đạo doanh nghiệp, các đoàn thể thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ quản lý năm 2017 bảo đảm đồng bộ với đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.
3. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân phải hoàn thành  trước ngày 15/12/2017.
4. Hồ sơ kiểm điểm bao gồm:
- Đối với tập thể: Báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo quản lý; báo cáo đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên (có biểu mẫu gửi kèm theo và báo báo thống kê theo quy định của Trung ương). Bảng điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng (gửi kèm theo). Hoàn chỉnh các báo cáo, biểu mẫu trên gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trước ngày 20/12/2017 để tổng hợp.
- Đối với đảng viên: Bản tự kiểm điểm đảng viên có nhận xét của cấp ủy (kèm theo mẫu); phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (mẫu 3-HSĐV); nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi cư trú. Các loại hồ sơ trên được lưu trữ vào hồ sơ đảng viên theo quy định.
- Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý (ủy viên ban chấp hành các đảng ủy, chi ủy cơ sở, đảng viên là hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp) nộp 01 bộ hồ sơ về Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức) để lưu trữ theo quy định, gồm: Bản tự kiểm điểm đảng viên có nhận xét của cấp ủy; kê khai tài sản năm 2017; nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi cư trú (bản sao); biên bản họp kiểm điểm, đánh giá phân loại cuối năm. Các loại hồ sơ trên gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trước ngày 20/12/2017 để tổng hợp.
5. Khi tiến hành tổ chức kiểm điểm tập thể cấp ủy, cá nhân lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp yêu cầu cấp ủy cơ sở mời đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phụ trách, đại diện lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo. Thành phần tại hội nghị kiểm điểm tập thể gồm: Đối với Đảng ủy: Ủy viên ban chấp hành, lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng các tổ chức đoàn thể, trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Đối với chi bộ cơ sở: Toàn thể đảng viên, trưởng các tổ chức đoàn thể, trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc.
6. Yêu cầu các đảng bộ, chi bộ chuẩn bị chu đáo, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, thực chất, tránh hình thức và đảm bảo thời gian theo quy định.
7. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách khối tổ chức cơ sở đảng có trách nhiệm cùng các đồng chí trưởng khối, phó trưởng khối tổ chức chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trong khối thực hiện nghiêm túc. Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá sát đúng tình hình tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017.
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị các cấp ủy phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, điều chỉnh, bổ sung.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;                                      (để b/c)
- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ Khối;
- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Đảng uỷ Khối;
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở;
- http://dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn;
- Lưu VT, TC.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
 
 
 
Trần Văn Kỳ
 

ĐẢNG BỘ.…………………………
CHI BỘ……………………………..
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     ………, ngày … tháng …năm 2017
 
 
 “ Mẫu”
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM                     
Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017
 
Họ và tên:........................................................................ Ngày sinh:................................................
Chức vụ Đảng:...................................................................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:........................................................................................................
Đơn vị công tác: ...............................................................................................................................
Sinh hoạt tại chi bộ:...........................................................................................................................
I. Ưu điểm, kết quả công tác
1. Về tư tưởng chính trị:
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:
4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:
5. Về kết quả khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân
III. Phương hướng, biện pháp khắc phục
IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng:
1. Phân loại chất lượng đảng viên:
2. Phân loại chất lượng cán bộ lãnh đạo quản lý:


                                                                                       NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
                                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên (chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc)
- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:……………………………………………………
Chi bộ phân loại chất lượng:..............................................................................................................
 (Lãnh đạo cấp ủy xác nhận, ghi rõ họ tên và thời điểm)
 
 
Đánh giá, nhận xét của cấp ủy (Đảng ủy cơ sở):
 (Lãnh đạo cấp có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên và thời điểm)
 
ĐẢNG BỘ.…………………………
CHI BỘ……………………………..
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     ………, ngày … tháng …năm 2017
 
 
 “Mẫu”
BẢN CAM KẾT
 TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2018
 
Họ và tên:
Sinh ngày:
Đơn vị công tác:
Chức vụ đảng:
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:
Sinh hoạt tại chi bộ:
Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, Tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Về tư tưởng chính trị
(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”)…………………………………………………….
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống)…………………………………….........................
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao)……………………………………………………………………………………..
4. Về tổ chức kỷ luật
(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú)[1].
5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 201…(nếu có)
6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng[2]
(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và đặc điểm địa phương, đơn vị phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).
Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.
 
    XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ[3]                                        NGƯỜI CAM KẾT
                                                                                                  (Ký, ghi rõ họ, tên)[1] Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể bổ sung các nội dung 1, 2, 3, 4 cho phù hợp.
[2] Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng.
[3] Bản cam kết được làm thành 2 bản, 1 bản cá nhân giữ, 1 bản chi ủy lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP ĐẢNG UỶ (CHI BỘ)………………..
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     ………, ngày … tháng …năm 2017
 
 
BẢNG ĐIỂM
Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng  năm 2017
(Yêu cầu các TCCSĐ phản ảnh số liệu đầy đủ vào bảng điểm)
 
 
TT
 
Các chỉ tiêu chính
Đơn vị tính Kế
hoạch
Thực hiện  % so với KH Điểm   chuẩn tối đa Cơ sở  chấm ĐUK chấm
1  Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị         40    
1.1 Đạt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu (nếu không hoàn thành thì trừ 1- 3 điểm)         4    
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
Hiệu quả SXKD:
- Có lãi vượt kế hoạch
- Có lãi đạt kế hoạch
- Có lãi nhưng chưa đạt kế hoạch
- Không lãi - không lỗ
- Lỗ phát sinh trong năm
        3
3
2
1,5
1
0
   
1.3 Có cổ tức:
- Cổ tức bằng hoặc vượt nghị quyết đại hội cổ đông đề ra (đối với TCCSĐ không phải DNCP có lợi nhuận tính như mục 1.2.1, 1.2.2)
- Nếu cổ tức thấp hơn nghị quyết đại hội cổ đông (đối với TCCSĐ không phải DNCP có lợi nhuận tính như mục 1.2.3)
- Nếu không có cổ tức theo Nghị quyết đại hội cổ đông, lỗ phát sinh (đối với TCCSĐ không phải DNCP tính như mục 1.2.4, 1.2.5)
        3
 
2 – 3
 
 
1
 
 
0
   
1.4  Đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới thiết bị, công nghệ:
- Nếu chỉ đầu tư đổi mới công nghệ SXKD
- Nếu chỉ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị văn phòng
- Không có đầu tư mới
        2
 
1,5
1
 
0
   
1.5 Tổ chức tốt các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến, áp dụng kỹ thuật, công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, quản trị, điều hành, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh (Thực hiện chưa tốt trừ từ 0,5 – 1,5 điểm)         2    
1.6 - Hoàn thành các loại thuế với Nhà nước theo phát sinh:
- Không hoàn thành
        3
 
0
   
1.7 Đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động đạt 100%
- Đạt từ 90 - 99%
- Đạt từ 70 - 89%
- Đạt từ 50 - 69%
- Đạt < 50%
        3
 
2,5
2
1
0
   
1.8 - Thu nhập bình quân cao hơn kế hoạch và cao hơn năm trước.
- Đạt kế hoạch nhưng bằng năm 2016.
- Chưa đạt kế hoạch nhưng cao hơn lương tối thiểu theo quy định.
- Thấp hơn lương tối thiểu Nhà nước quy định.
        2
 
1,5
 
1
 
0
   
1.9 Hoàn thành BHXH, BHYT, BHTN và đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động.
- Có nợ cũ nhưng không phát sinh nợ mới trong năm 2017.
- Phát sinh nợ BHXH hoặc để xảy ra các vụ khiếu kiện tập thể về chế độ chính sách của người lao động trong năm.
        3
 
 
1 – 2
 
0
   
1.10 - Thu hồi công nợ kịp thời, không để phát sinh nợ khó đòi, không dây dưa công nợ (tỷ lệ nợ xấu trong ngưỡng cho phép đối với các ngân hàng)
- Để phát sinh nợ khó đòi, phát sinh nợ xấu (tỷ lệ nợ xấu cao hơn mức cho phép đối với các ngân hàng).
        2
 
 
 
 
0
   
1.11 - Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP; tổ chức đại hội cổ đông, hội nghị người lao động và thực hiện tốt các nội dung theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 – 2,5 điểm).          
3
 
   
1.12 Xây dựng tốt đời sống văn hoá tinh thần, môi trường lành mạnh trong đơn vị và nơi công tác; đạt danh hiệu đơn vị văn hoá (Thực hiện chưa tốt trừ từ 0,5 - 1,5 điểm).          
2
   
1.13 - Không vi phạm tệ nạn XH, chính sách DS KHHGĐ .
- Nếu có vi phạm nhưng chủ động phát hiện, xử lý kịp thời.
- Nếu có vi phạm nhưng không phát hiện và xử lý kịp thời.
        3
 
1
 
0
   
1.14 Thực hiện tốt công tác QPAN; xây dựng và tổ chức tốt việc huấn luyện lực lượng tự vệ và đội tự quản tại DN; đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tại DN (nếu chưa tốt trừ 0,5 - 2,5 điểm).          
3
   
1.15 Thực hiện chính sách xã hội (thực hiện đầy đủ các quỹ theo pháp lệnh) và tích cực tham gia đóng góp chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội - nhân đạo từ thiện (còn hạn chế trừ 0,5 - 1,5 điểm).         2    
2  Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng         20    
2.1 Tổ chức tuyên truyền phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, người lao động: Triển khai quán triệt NQTW 4, NQTW 5 (khóa XII); Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về "Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới” (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 – 2,5 điểm).          
 
 
3
   
2.2 Hiệu quả đấu tranh khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; sự nêu gương của cán bộ, quản lý, nhất là người đứng đầu; việc cụ thể xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK, ngày 22/2/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 - 2,5 điểm).          
 
3
   
2.3 Làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, không có người nói, viết và làm trái với các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 - 2,5 điểm; nội bộ mất đoàn kết 0 điểm).          
3
   
2.4 Nắm và giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của đảng viên, người lao động theo quy định (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 - 1,5 điểm).          
2
   
2.5 Tham gia sinh hoạt báo cáo viên đầy đủ, thực hiện đúng chức năng của báo cáo viên, sử dụng hiệu quả trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối tại cơ sở; có đầy đủ Báo Nhân dân, Báo Hà Tĩnh và các tạp chí theo quy định (nếu không đầy đủ trừ từ 0,5 - 1,5 điểm).         2    
2.6 Thực hiện tốt chế độ học tập, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ các ban, văn phòng, nghiệp vụ cấp ủy, cử cán bộ tham gia học các lớp đối tượng đảng và đảng viên mới đầy đủ (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 - 2 điểm).          
2,5
   
2.7 Thực hiện tốt chế độ báo cáo sơ, tổng kết công tác Đảng, báo cáo chuyên đề, báo cáo quý theo quy định của Đảng ủy Khối (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 - 2 điểm).          
2,5
   
2.8 Tham gia đầy đủ các hội nghị và các hoạt động do Đảng uỷ Khối tổ chức (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 - 1,5 điểm).          
2
   
3 Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ         15    
3.1 Củng cố, kiện toàn kịp thời hệ thống tổ chức bộ máy của cấp ủy đảm bảo chất lượng, hoạt động có hiệu quả; chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020 (đối với các đảng bộ) đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng Hướng dẫn của Đảng ủy Khối  (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 - 1,5 điểm).          
2
   
3.2 - Bảo đảm chế độ và chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt (theo NQTW4 khóa XII); ghi chép và lưu trữ đầy đủ các biên bản sinh hoạt theo quy định; tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kế hoạch số 20-KH/ĐUK, ngày 16/01/2017 của BTV Đảng ủy Khối; Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” theo Kế hoạch số 01-KH/ĐUK, ngày 31/7/2017 của BTV Đảng ủy Khối (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 - 2 điểm).          
3
   
3.3 Thực hiện tốt công tác cán bộ, cử cán bộ đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị; thực hiện tốt mối quan hệ với Đảng ủy Khối DN về công tác cán bộ theo quy định; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 đầy đủ, kịp thời (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 - 2 điểm).          
 
2,5
   
3.4 Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện đúng quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính nội bộ, báo cáo đầy đủ, kịp thời cán bộ, đảng viên đi ra nước ngoài về Đảng ủy Khối (nếu còn hạn chế trừ 0,5 điểm)          
1
 
   
3.5 Thực hiện tốt công tác quản lý, phân công đảng viên; công tác phát thẻ, tặng Huy hiệu đảng; công tác phát triển đảng viên mới; chuyển đảng chính thức, quản lý, bổ sung hồ sơ, khai phiếu đảng viên, giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú đầy đủ và đúng quy định; báo cáo công tác đảng viên (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 – 2,5 điểm)          
3
   
3.6 Bổ sung và thực hiện tốt Quy chế hoạt động của cấp ủy; xây dựng và thực hiện tốt chương trình làm việc của cấp ủy, chi bộ năm 2017 (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 - 1,5 điểm)         2    
3.7 Thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí và quản lý tài chính đảng đầy đủ; quyết toán kinh phí hoạt động đúng quy định (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 - 1 điểm)          
1,5
   
4 Lãnh đạo xây dựng doanh nghiệp và các đoàn thể         15    
4.1 Lãnh đạo xây dựng, củng cố bộ máy quản lý vững mạnh, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và các đoàn thể xây dựng, thực hiện tốt điều lệ, quy chế hoạt động, thường xuyên bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế trong DN (nếu còn hạn chế trừ từ  1,5 - 3 điểm)          
6
   
4.2 Cấp uỷ có chương trình, chủ trương, nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo chuyên môn và các đoàn thể quần chúng; có quy chế phối hợp giữa Đảng với chuyên môn và đoàn thể quần chúng, định kỳ làm việc với lãnh đạo chuyên môn và đoàn thể quần chúng theo quy chế; triển khai và thực hiện chỉ đạo đại hội đoàn thanh niên, hội CCB, công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 đảm bảo chất lượng và tiến độ (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 - 2,5 điểm)          
3
   
4.3
 
Xây dựng tổ chức đoàn thể quần chúng vững mạnh; thường xuyên phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 - 2,5 điểm)          
 
3
   
4.4 Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng; góp ý phê bình cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; bồi dưỡng, chủ động giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng có chất lượng, đúng quy định (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 - 2,5 điểm)          
3
   
5 Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng         10    
 
5.1
Xây dựng tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và UBKT đảng uỷ cơ sở theo quy định của Điều lệ Đảng; xây dựng và lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát đúng quy định (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 - 3,5 điểm)          
4
   
5.2 Triển khai Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 Về “Giám sát trong Đảng”, Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 02/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng” và báo cáo chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Đảng ủy Khối (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 - 1,5 điểm)         2    
5.3 Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời; không có đơn thư vượt cấp (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 - 1,5 điểm)          
2
   
5.4 Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm túc tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; thực hiện đúng quy trình, quy định các kết luận sau kiểm tra, giám sát (nếu còn hạn chế trừ từ 0,5 - 1,5 điểm)          
2
   
  Tổng cộng:         100    
 
Cơ sở tự nhận loại:.................          
                                                                                                                                                                       
                                                                               T/M ĐẢNG ỦY(CHI BỘ)
                                                                                               BÍ THƯ
                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
                                                                                                                                                              
 
 
 

    ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP                                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)…………
                                   *                                                                                                              ………, ngày      tháng       năm 2017
 
TỔNG HỢP
PHÂN LOẠI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG,
CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CƠ SỞ VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2017
                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                           Biểu 01
Đảng bộ, chi bộ cơ sở tự nhận loại Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở Phân loại Đảng viên  
TSVM HHTNV HT NV Yếu kém Tổng số Số dự phân loại TSVM HTTNV HT NV Yếu kém Tổng số Số dự phân loại HTXSNV HHTNV HTNV Không HTNV  
 
01

02

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                               
    NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký ghi rõ họ và tên)
T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)
BÍ THƯ
 
(Ký ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
         
 
                          
 
       ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP                                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)…………                                                                               ………, ngày      tháng       năm 2017
                                 *
TỔNG HỢP
PHÂN LOẠI CẤP UỶ VIÊN CƠ SỞ NĂM 2017
 
                                                                                                                                                                                                Biểu 02
Cấp uỷ viên cơ sở (Đảng bộ, chi bộ cơ sở) Cấp ủy đảng bộ bộ phận (nếu có)
Tổng số Số dự phân loại HTXS
NV
HTT NV HT NV Không HT NV Tổng số Số dự phân loại HTXS NV HTT NV HT NV Không HT NV
01

02

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
                       
  
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký ghi rõ họ và tên)
T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)
BÍ THƯ
(Ký ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
 
 
 
 
                      
      ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP                                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                ĐẢNG ỦY …………
                                   *                                                                                                               ………, ngày      tháng       năm 2017
 
TỔNG HỢP
PHÂN LOẠI ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CƠ SỞ
VÀ ỦY VIÊN CHẤP HÀNH CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CƠ SỞ NĂM 2017
 
                                                                                                                                                                                                Biểu 03
 
TT
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở Ủy viên BCH Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở
Tổng số
 
Số dự phân loại HTXS
NV
HTT NV HT NV Không HT NV Tổng số Số dự phân loại HTXS NV HTT NV HT NV Không HT NV
01

02

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
 
 
 
                       
  
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký ghi rõ họ và tên)
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
 
(Ký ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
 
 
 
       ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP                                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)…………                                                                               ………, ngày      tháng       năm 2017
                                 *
TỔNG HỢP
PHÂN LOẠI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2017
 
                                                                                                                                                                                                Biểu 04
 
TT
 
Đối tượng
Thành viên lãnh đạo, quản lý
Tổng số Số dự phân loại HTXS NV HT NV Không HT NV
01

02

03 04 05 06 07
1 Chủ tịch HĐTV (HĐQT)          
2 Thành viên HĐTV (HĐQT)          
3 Tổng giám đốc, giám đốc          
4 Kiểm soát viên          
5 Phó tổng giám đốc, phó giám đốc          
6 Kế toán trưởng          
 
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký ghi rõ họ và tên)
T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)
BÍ THƯ
 
(Ký ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

Nguồn tin: Ban Tổ chức Đảng ủy Khối doanh nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.