Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề năm 2018 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
21:55 +07 Thứ năm, 18/04/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 1753

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 52035

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4634676

Trang chủ » Tin Tức » Thông báo mới

Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề năm 2018

Thứ ba - 13/03/2018 16:24
        ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP            

                              *                                                        Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 3 năm 2018
                Số 07 - HD/ĐUK
                   
HƯỚNG DẪN
Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề năm 2018
 
            Thực hiện Kết luận số 55-KL/TU, ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong thời gian tới, Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 17/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối  về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề năm 2018, như sau:
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÂU
            - Tiếp tục cụ thể hóa Kết luận số 55-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 26-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng  sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới và Nghị quyết của Đảng ủy Khối về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.
            - Gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy vai trò của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân.
            - Tạo sự chuyển biến thật sự trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung, sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề nói riêng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
            - Nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề vừa đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thống nhất của Đảng ủy Khối, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, tính đặc thù của từng đơn vị, doanh nghiệp, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.
            II. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ, THỜI GIAN THỰC HIỆN
            1. Chuyên đề 1
 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
1.1. Nội dung
            - Xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp.
            + Phong cách dân chủ, quần chúng: Sâu sát, lắng nghe ý kiến của quần chúng, nhất là những tâm tư, nguyện vọng của người lao động đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, đối với doanh nghiệp và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.
            + Phong cách khoa học: Khi xem xét và quyết định mọi việc phải điều tra, phân tích toàn diện, tôn trọng ý kiến của người lao động. Khi có những ý kiến trái chiều thì phải phân tích kỹ lưỡng, không được áp đặt, những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống người lao động cần phải được bàn bạc thảo luận dân chủ, khoa học... 
            + Phong cách nêu gương: Cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp phải nêu gương trên tất cả các mặt, đối với bản thân không được được kiêu ngạo, đề cao vai trò cá nhân, tôn trọng ý kiến tập thể; trong cuộc sống phải khiêm tốn, thường xuyên tự phê bình; đối với đồng chí, đồng nghiệp phải chân thành cởi mở, tôn trọng ý kiến cấp dưới.
            - Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu: (Lãnh đạo doanh nghiệp, bí thư đảng ủy, chi ủy cơ sở, bí thư chi bộ, tổ trưởng).
            + Phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán: Dân chủ trong bàn bạc, trong thảo luận, lắng nghe ý kiến tập thể, đồng thời phải quyết đoán, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và dám ra quyết định, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đây cũng chính là việc thực hiện nghiêm nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.
            + Phong cách lãnh đạo sâu sát: Lãnh đạo sâu sát sẽ nâng cao được tính khách quan, minh bạch khi ra quyết định, tăng cường được công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả...
            + Khéo dùng người, trong dụng người tài: Lãnh đạo doanh nghiệp phải quy tụ, tập hợp đội ngũ, nhất là đội ngũ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề... Từ đó, mới nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của đơn vị.
            + Phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo: Phải có tư duy sáng tạo, nhạy bén với cái mới, nhất là ứng dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật, công nghệ, có như thế doanh nghiệp mới đúng vững trong môi trường hội nhập và cạnh tranh sâu sắc.
            1.2. Thời gian
            Các chi bộ tổ chức sinh hoạt vào các tháng của quý II/2018.
            2. Chuyên đề 2
Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp”
            2.1. Nội dung
            - Chi bộ góp phần cùng đảng bộ cơ sở lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước..., xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác...
            - Tích cực tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;  vận động cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu và chấp hành đúng đường lối của Đảng, nhiệm vụ của doanh nghiệp. Gắn sinh hoạt chi bộ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
            - Đề ra nhiệm vụ, biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đội ngũ đảng viên. Thực hiện đúng nguyên tắc sinh hoạt đảng, thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, thực sự là hạt nhân chính trị tại cơ sở.
            - Làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, đảm bảo tiêu chuẩn và quy trình, chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên, những công nhân trẻ trực tiếp sản xuất, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ...
            - Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hàng năm, chi ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
            2.2. Thời gian
 Các chi bộ tổ chức sinh hoạt vào các tháng của quý III/2018.
            3. Chuyên đề 3
 “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân góp phần tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững”
            3.1. Nội dung   
- Tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm của Đảng ta về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân. Thực sự coi đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của hoạt động doanh nghiệp, là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh, góp phần tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững.
            - Giáo dục cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, xây dựng, củng cố thương hiệu, giá trị doanh nghiệp. Kiên quyết, kiên trì loại bỏ cạnh tranh theo kiểu chụp dật, chèn ép lẫn nhau; tự giác thực hiện nghiêm túc đầy đủ pháp luật về thuế, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động; có trách nhiệm đối với người lao động, đối với cộng đồng, xã hội, tham gia có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
          - Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, không để xảy ra các vụ việc tiêu cực, tham ô, lãng phí, tai nạn lao động; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định của UBND tỉnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “ba không” của UBND tỉnh: “Không đánh bài, không tệ nạn, không mất an toàn giao thông”. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng đời sồng tinh thần lành mạnh cho công nhân, người lao động.
            - Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết TW4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong doanh nghiệp, nhất là phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh, thi đua thực hành tiết kiệm, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ gắn với kỷ luật, kỷ cương lao động.
           - Chăm lo xây dựng nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, học vấn chuyên môn, kỷ năng nghề nghiệp, kiến thức hội nhập, quản trị doanh nghiệp, ý thức xây dựng văn hóa kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
         3.2. Thời gian
Các chi bộ sinh hoạt vào các tháng của quý IV/2018.
          III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
          1. Trên cơ sở hướng dẫn Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở hướng dẫn các chi ủy, bí thư chi bộ xây dựng đề cương, gợi ý cho từng đảng viên thảo luận trong chi bộ sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp và cụ thể từng chi bộ, đảm bảo sau sinh hoạt phải tạo được sự chuyển biến thực sự đối với các nội dung được đề cập trong chuyên đề.
          2. Nội dung sinh hoạt các chuyên đề được bố trí trong các quý II, III và quý IV năm 2018. Để phù hợp với tình hình thực tế, các cấp ủy cơ sở chỉ đạo các chi bộ trực thuộc bố trí thời gian sinh hoạt một cách hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất. Khi tổ chức sinh hoạt báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, để phân công cán bộ Đảng ủy Khối dự theo dõi, chỉ đạo.
          3. Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề cũng là sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng theo quy định của Điều lệ Đảng, nên nội dung, trình tự sinh hoạt phải thực hiện theo đúng theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
         1. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phụ trách Khối tổ chức cơ sở đảng chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên các đơn vị trong Khối trong việc tổ chức thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
         2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
         3. Các đảng ủy, chi ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa, triển khai thực hiện theo đúng mục đích, yêu cầu, thời gian được xác định trong Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
 
Nơi nhận:  
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  (để b/c);                                                     
- Các đ/c UVBTV Đảng ủy Khối;
- Các ban đảng, UBKT, VP Đảng ủy Khối;
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở;
- Lưu VT, BTG.
                         
                                       
T/M BAN THƯỜNG VỤ
          BÍ THƯ
 
 
          (Đã ký)
 
 
       Trần Văn Kỳ
 
 
 
 
                                                            
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.