Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
08:09 EST Thứ ba, 19/02/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42

Máy chủ tìm kiếm : 16

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 3871

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80574

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4453326

Trang chủ » Tin Tức » Thông báo mới

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018

Thứ ba - 27/02/2018 20:47
TỈNH UỶ HÀ TĨNH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 44 - KH/BTGTU
         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
         Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 01 năm 2018
 

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018
 
              Thực hiện Hướng dẫn số 57 - HD/BTGTW, ngày 22/01/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018 như sau: 
             I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            1. Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, quê hương Hà Tĩnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
           2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, tìm động lực mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị năm 2018.
           3. Tổ chức các ngày kỷ niệm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm đúng quy định. Việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử cần đa dạng về nội dung, hình thức và lồng ghép với tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.  

            II. NỘI DUNG

            1. Các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh Hà Tĩnh

            1.1. Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất
Thực hiện theo Hướng dẫn số 45 - HD/BTGTU, ngày 17/01/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
            1.2. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)
            - Giáo dục các thế hệ người Việt Nam hướng về cội nguồn, tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã có công lao to lớn trong lịch sử dựng nước, giữ nước.
            - Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống, văn hóa, phong tục, tập quán của dân tộc và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp Nhân dân trong nước, trong tỉnh và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước.
            - Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế.
           1.3. Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)
          - Tuyên truyền, tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam cũng như đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
            - Tuyên truyền, thể hiện lòng biết của Nhân dân Việt Nam cũng như tình cảm yêu mến, kính trọng của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
          - Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; thông qua đó đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế và phủ định công lao, đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
            - Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh; chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
            - Cổ vũ, động viên văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “người tốt, việc tốt” trong các lĩnh vực, địa bàn.
            1.4. Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)
          - Khẳng định giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
        - Truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc; tôn vinh, tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp Nhân dân Việt Nam và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Khẳng định những đóng góp xứng đáng của quân và dân Hà Tĩnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc.
          - Nêu bật những thành tựu của đất nước sau 43 năm thống nhất, đặc biệt trong công cuộc đổi mới; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
          - Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, nhất là những quan điểm và nguyên tắc trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.
           - Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
          - Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng ngày kỷ niệm và sự kiện lịch sử của các địa phương, đơn vị.
            1.5. Kỷ niệm 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018)
            - Khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đối với nước ta và phong trào giải phóng dân tộc thế giới; khẳng định sự lãnh đạo, đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta là nhân tố quyết định để làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
            - Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quật cường của Nhân dân ta; tôn vinh, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang, của các tầng lớp Nhân dân, sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của các nước xã hội chủ nghĩa và lực lượng yêu chuộng hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
            - Tuyên truyền, vận động các ngành, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tự tôn, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
            1.6. Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2018)
            - Tuyên truyền ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
            -  Tôn vinh, tri ân sự cống hiến, hy sinh cao cả của các lực lượng và Nhân dân, nhất là tấm gương anh dũng của 10 nữ liệt sỹ Thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.
             - Khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
(Thực hiện theo Kế hoạch số 01/KH-TWĐTN-TUHT, ngày 04/01/2018 của Trung ương Đoàn và Tỉnh ủy Hà Tĩnh).
            1.7. Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018)
            - Tuyên truyền, khẳng định: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 diễn ra dưới sự lãnh đạo sáng suốt, linh hoạt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định thắng lợi; đồng thời làm sáng tỏ ý nghĩa lịch sử và thời đại của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 đối với Nhân dân Việt Nam và phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động trên thế giới; nêu bật những bài học kinh nghiệm, nhất là bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chớp lấy thời cơ, giành chính quyền về tay Nhân dân.
            - Tuyên truyền những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong 73 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới đất nước; nêu bật những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
            - Tuyên truyền, làm sáng tỏ những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, nhất là về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
             - Đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận ý nghĩa, tầm vóc của cách mạng Tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
             1.8. Kỷ niệm 240 năm sinh và tưởng niệm 160 năm mất Uy Viễn Tướng công - Nguyễn Công Trứ (1778-1858)
              - Khẳng định tài năng và tôn vinh những đóng góp to lớn của danh nhân Nguyễn Công Trứ đối với lịch sử - văn hóa Việt Nam.
             - Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tích cực bảo tồn và phát huy, khai thác giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
(Thực hiện theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; Huyện Nghi Xuân chủ trì và phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại địa phương).
             2. Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu
            2.1. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
            - Tuyên truyền cuộc đời, hoạt động cách mạng và những bài học quý báu từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, tấm gương về đạo đức cách mạng, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân.
            - Tuyên truyền, khẳng định rõ những cống hiến to lớn của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đối với cách mạng Việt Nam, đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cũng như phong trào giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh của nhân dân tiến bộ vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới.
            2.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 -2/2/2018)
- Tuyên truyền cuộc đời, hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, đặc biệt là những đóng góp tích cực vào việc thành lập Đảng; tham gia sáng lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; qua đó giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập tấm gương cao đẹp về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và phẩm chất đạo đức trong sáng, cao cả của người cộng sản chân chính Nguyễn Đức Cảnh.
            - Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất.
            2.3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 -3/12/2018)
            Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến của đồng chí Ngô Gia Tự đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc; từ đó giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập tấm gương đồng chí Ngô Gia Tự, luôn hướng về cách mạng, về Nhân dân, đặt niềm tin vững chắc vào lý tưởng cách mạng, chiến đấu không mệt mỏi cho con đường đã chọn. Mỗi cán bộ, đảng viên cần luôn xác định: “Bất kỳ ở đâu chúng ta cũng có thể đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản được…”; “…Người cộng sản phải bảo vệ Đảng, ta vì Đảng, vì cách mạng mà hy sinh, đừng vì ta mà cách mạng bị hy sinh”.
            3. Các ngày lễ quốc tế
            3.1. Kỷ niệm 148 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2018)
          - Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân thế giới.
- Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời phân tích, làm sáng tỏ sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới.
            3.2. Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2018)
            - Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp vĩ đại của C.Mác trong lịch sử nhân loại.         
            - Tuyên truyền, làm rõ những giá trị trường tồn của học thuyết Mác - Lênin đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đảng ta trong gần 9 thập kỷ qua, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua. Đồng thời, tuyên truyền, phát hiện những vấn đề cần bổ sung, phát triển sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác - Lênin trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
           3.3. Kỷ niệm 198 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2018)
          - Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.
          - Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.
           3.4. Kỷ niệm 170 năm Ngày tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/2/1848 - 24/2/2018) ra đời
            - Tuyên truyền ý nghĩa và giá trị trường tồn của những nguyên lý nền tảng trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
            - Khẳng định sự trung thành và vận dụng sáng tạo những nguyên lý nền tảng trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” nói riêng và chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
            - Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
           4. Các ngày kỷ niệm khác
            4.1. Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968:     Thực hiện theo Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU, ngày 05/12/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kèm theo đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.
            4.2. Kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2018)
             - Tuyên truyền nội dung, giá trị tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng trong 60 năm qua; phân tích, làm rõ quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng, về nội dung và tiêu chuẩn của đạo đức cách mạng; những nguy cơ của sự suy thoái đạo đức cách mạng và các giải pháp khắc phục. 
            - Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân không ngừng học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tích cực đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
            - Tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 theo  Hướng dẫn số 43-HD/BTGTU, ngày 22/12/2017 của Ban Tuyên gióa Tỉnh ủy.
            - Cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo sinh hoạt chi bộ tháng 12/2018 với chủ đề: Tác phẩm “ Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay, trong đó tập trung thảo luận sâu sắc về các giải pháp khắc phục nguy cơ và những biểu hiện suy thoái đạo đức cách mạng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay.
             III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC KỶ NIỆM, TUYÊN TRUYỀN
           - Kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử năm 2018 được tổ chức bằng các hình thức theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị; quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ.
             - Các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình khó khăn vùng sâu, vùng xa…
          - Phát động các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử của đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...; các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”...        
            - Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá, bảo tàng trên địa bàn...
            - Tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương điển hình nhân tố mới.
            - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể Nhân dân, trong đó quan tâm tuyên truyền đến các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.
            - Biên soạn xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền về những ngày lễ lớn gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
            - Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người để tuyên truyền.
            - Hướng dẫn Nhân dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. 
              IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
             1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
            - Phối hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm cụ thể; xây dựng Đề cương tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại theo phân công của Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh.
          - Tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước; Nắm bắt tình tình dư luận xã hội trước, trong và sau khi diễn ra các sự kiện.
         - Chỉ đạo, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tuyên truyền về các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018.
       - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm.
          2. Các huyện, thành, thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc
          - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, thiết thực, hiệu quả; kết hợp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại trong năm 2018 với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2018. Phối hợp với các ban, ngành liên quan biên soạn tài liệu phổ biến, giới thiệu những điển hình nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…
          - Phát động các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử.
        - Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức kỷ niệm và triển khai công tác tuyên truyền tại các địa phương, đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng định hướng.
          3. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch
          - Hướng dẫn các đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao, triển lãm, chiếu phim… phục vụ Nhân dân. Tăng cường thông tin, cổ động trực quan, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên các cụm thông tin cổ động, áp phích, khẩu hiệu đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa giáo dục tuyên truyền đúng định hướng; chỉ đạo việc treo băng cờ, khẩu hiệu đảm bảo quy cách, mỹ quan, tạo không khí sôi nổi, cảnh quan xanh - sạch - đẹp vào các ngày lễ lớn.
        - Chủ trì tham mưu các hoạt động văn hóa, văn nghệ quy mô phục vụ các các sự kiện, ngày lễ lớn do Ban Chỉ đạo Ngày lễ lớn của tỉnh chỉ đạo như : Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc; Kỷ niệm 240 năm sinh, tưởng niệm 160 năm mất của Uy Viễn Tướng Công - Nguyễn Công Trứ…
        - Phối hợp với các ban, ngành liên quan chủ động, tích cực đấu tranh chống  âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.
           4. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý báo chí; kiểm tra công tác xuất bản sách và các ấn phẩm có nội dung liên quan đến các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử như Kế hoạch đã nêu. Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn phản ánh kịp thời hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử tại các địa phương, đơn vị.
            5. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổ chức các hoạt động kỷ niệm; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, phù hợp với đặc thù, điều kiện của từng đối tượng, địa bàn; đồng thời tăng cường công tác giáo dục lịch sử, truyền thống của Đảng bộ, quê hương Hà Tĩnh trong hội viên, đoàn viên; gắn với các hoạt động về nguồn; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; gặp gỡ, giao lưu, tọa đàm với các nhân chứng lịch sử, cán bộ cách mạng lão thành, cựu chiến binh, sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam... Phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên ở từng xã, phường, thị trấn...
             6. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, các tạp chí trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị năm 2018. Lãnh đạo các cơ quan báo chí chú ý trong việc kiểm duyệt tin, bài, phóng sự để các bài viết phản ánh đầy đủ, khách quan các nội dung kỷ niệm. Qua đó, giáo dục, tuyên truyền về truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ động xây dựng các phim tài liệu, phóng sự về lịch sử, truyền thống, về công cuộc đổi mới, về điển hình nhân tố mới trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào xây dựng nông thôn mới và trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh nhà để tuyên truyền rộng rãi trong Đảng bộ và Nhân dân; Tổ chức tiếp phát sóng trực tiếp các Lễ kỷ niệm lớn cho Trung ương tổ chức.
               7. Tỉnh Đoàn thanh niên, Sở Giáo dục - Đào tạo, Trường Đại học Hà Tĩnh, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lịch sử dân tộc, Đảng bộ, quê hương và của ngành cho các thế hệ học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.
Tỉnh Đoàn thanh niên chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2018). Đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm thiết thực, ý nghĩa, phù hợp trong các cấp bộ đoàn trên địa bàn.
                 8. Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh động viên hội viên bám sát thực tiễn, phản ánh các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình nhân tố mới; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chất lượng cao chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương Hà Tĩnh giàu truyền thống văn hóa, cách mạng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tích cự tham gia đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.
             9. Trường Chính trị Trần Phú, Trường Đại học Hà Tĩnh, Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh, các đơn vị liên quan tùy điều kiện tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử nêu trên.
            V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
            1. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
           2. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
           3. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
          4. Nhiệt liệt chào mừng 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018).
           5. Nhiệt liệt chào mừng 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2018).
          6. Nhiệt liệt chào mừng 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018).
         7. Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018).
        8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
        9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.
       10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.
       11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
       12. Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2018).
      13. Phát huy tinh thần Chiến thắng Nga ba Đồng Lộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
      14. Kỷ niệm 240 năm sinh và tưởng niệm 160 năm mất Uy Viễn Tướng công - Nguyễn Công Trứ (1778-1858).
      15. Phát huy truyền thống văn hóa quê hương, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp.

 Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW,  (để b/c)
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Nhân dân tỉnh;
- Thường trực và BTG các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Chính trị Trần phú
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT - TH tỉnh, các tạp chí trong tỉnh;
- Hội LHVH-NT, Hội Nhà báo tỉnh; Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu Phòng TT, VT/TG.
    TRƯỞNG BAN 


    Hoàng Trung Dũng


  
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.