Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
10:14 +07 Thứ hai, 27/05/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35


Hôm nayHôm nay : 1369

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 97295

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4764023

Trang chủ » Tin Tức » Tin hoạt động

Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X

Thứ hai - 07/05/2018 13:31
Chiều ngày 04/5/2018, Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức hội nghị điểm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Đồng chí Trần Văn Kỳ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp dự và chỉ đạo hội nghị.


Toàn cảnh Hôi nghị
 
Công ty Điện lực Hà Tĩnh hiện có 12 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 02 phân xưởng, 12 điện lực trực thuộc với 693 cán bộ, công nhân lao động. Đảng bộ có 368 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy và người đứng đầu; khả năng vận dụng, cụ thể hóa và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào tình hình của doanh nghiệp đạt hiệu quả. Đảng ủy đã tích cực triển khai, thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; chăm lo kết nạp đảng viên; quan tâm thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp; nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp; từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên.
Tích cực đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, ngay sau các kỳ đại hội, Đảng ủy Công ty đã kịp thời xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành, chương trình công tác toàn khóa, phân công công tác cấp ủy, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Hàng tháng duy trì công tác giao ban giữa Đảng ủy với lãnh đạo chuyên môn nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ và chỉ đạo triển khai nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch của Đảng ủy. Chú trọng việc đổi mới nội dung ban hành văn bản; nghị quyết, chỉ thị cụ thể hóa các lĩnh vực, nội dung đi vào trọng tâm, thiết thực để chỉ đạo thực hiện. Định kỳ Đảng ủy kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót và hướng dẫn, định hướng sửa đổi, bổ sung những vấn đề phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Trong sinh hoạt cấp ủy đảm bảo nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, phát huy vai trò trí tuệ tập thể, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện nghiêm túc việc phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt; đặc biệt, trong Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chính đốn Đảng, chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị.
 Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ luôn được quan tâm, thực hiện kịp thời, dân chủ; trung bình hàng năm cử trên 1.700 lượt cán bộ, công nhân lao động đi đào tạo, bồi dưỡng,….; công tác kết nạp đảng được chú trọng, từ năm 2008 đến nay đã kết nạp 194 đảng viên; đặc biệt, từ sau đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay đã kết nạp được 79 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 88 đảng viên. Công tác đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên từng bước đi vào đúng thực chất, không chạy theo thành tích; hàng năm số lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh trên 65%, số lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tỷ lệ trên 97%.
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời gian tới của Đảng bộ Công ty.Đồng chí Trần Văn Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nhấn mạnh: Sau tổng kết, Đảng bộ Công ty cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã nêu trong nghị quyết, trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức đoàn thể; quan tâm công tác kết nạp đảng viên; quan công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 23 - CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Quy định 55 - QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay; Quy định số 101 - QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 102 - QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng mô hình dân vận khéo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo động lực thúc đẩy Công ty Điện lực Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ.

Tác giả bài viết: Xuân Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.