Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình Doanh nghiệp - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
10:14 EST Thứ ba, 18/12/2018
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 5107

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71251

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4205053

Trang chủ » Tin Tức » Tin hoạt động

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình Doanh nghiệp

Thứ năm - 19/01/2017 02:03
Chi bộ là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
        
 Các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh và Thường tực Đảng ủy Khối trao tặng phần thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
  Đảng bộ Khối Doanh nghiệp hiện có 70 tổ chức cơ sở sở Đảng, trong đó có  30 đảng bộ cơ sở (264 chi bộ trực thuộc), 40 chi bộ cơ sở; có 69 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, 01 tổ chức cơ sở đảng hành chính, với 3.838 đảng viên. Trong đó, cơ cấu tổ chức cơ sở đảng như sau: 31 doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối trên 51%; 02 doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước dưới 50%; 01 doanh nghiệp có vốn liên doanh với nước ngoài; 29 doanh nghiệp cổ phần 100% vốn của người lao động; 06 doanh nghiệp tư nhân. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối có 24/25 đồng chí; cấp ủy cơ sở có 387 đồng chí. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Đã đạt được một số kết quả trên các mặt:
        Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết:
        Các cấp ủy quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Thông qua việc học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, các đảng bộ, chi bộ; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú ngày càng nhận thức rõ hơn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đa số cán bộ, đảng viên có ý thức trách nhiệm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở mục tiêu, các nhóm giải pháp nêu trong nghị quyết và đặc điểm tình hình của các doanh nghiệp, các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể sát với tình hình thực tiễn để triển khai thực hiện có hiệu quả. Đã ban hành nhiều văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết sát với tình hình của từng đơn vị một cách nghiêm túc; đồng thời phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành hàng tháng dự sinh hoạt với chi bộ trực thuộc. Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm, tổ chức cho đảng viên ký cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng tiêu chuẩn đạo đức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Định kỳ hằng năm các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã kịp thời ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và các tổ chức đảng trực thuộc, trong đó chú trọng việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng.
         Việc thực hiện các nội dung, giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên:
        Gắn với quá trình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 10- CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” các cấp ủy đảng đã triển khai nghiêm túc đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên về công tác xây dựng Đảng. Qua đợt sinh hoạt, cán bộ, đảng viên hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, tạo nhận thức thống nhất về vị trí, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan, đơn vị, đồng thời giúp cán bộ, đảng viên nhận thức được mức độ và các biểu hiện cụ thể của tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, từ đó xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng và trong rèn luyện, tu dưỡng bản thân; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng. Việc thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, nhất là đối với các vấn đề dễ nảy sinh tư tưởng như công tác quản lý tài chính, tài sản, công tác tổ chức cán bộ,… được các cấp ủy đảng chú trọng lãnh đạo thực hiện có hiệu quả.
          Công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và người lao động được tổ chức nghiêm túc và có nhiều tiến bộ. Tinh thần, thái độ học tập của cán bộ, đảng viên tích cực hơn; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia cao (trên 95%); số cơ sở tổ chức cho đảng viên thảo luận sâu từng chuyên đề và viết thu hoạch sau học nghị quyết, chỉ thị ngày càng tốt.
        Các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, thời sự cho cán bộ, đảng viên và người lao động được chú trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo duy trì nề nếp sinh hoạt báo cáo viên, ban hành mới quy chế báo cáo viên với các quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn và tiêu chí đánh giá chất lượng báo cáo viên; đảm bảo cung cấp kịp thời các tài liệu, thông tin chính thống để định hướng dư luận và giúp cán bộ, đảng viên có cơ sở, chủ động trong tiếp nhận, xử lý thông tin. Những định hướng lớn về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước, những vấn đề mới nảy sinh phức tạp, vấn đề được nhân dân quan tâm đều được tổ chức quán triệt, phổ biến kịp thời. Vì vậy, đã góp phần làm tăng niềm tin, hạn chế nảy sinh tư tưởng tiêu cực, phân tâm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động. Bên cạnh thông tin kịp thời các nội dung cơ bản trong tạp chí “Thông tin tư tưởng” do Tỉnh ủy phát hành, Bản tin Đảng ủy Khối đã hướng dẫn kịp thời cho các chi bộ về nội dung, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; các nội dung sinh hoạt định kỳ hằng tháng được đăng tải kịp thời trên trang Website Đảng bộ Khối; hầu hết các đồng chí bí thư, đồng chí báo cáo viên cơ sở duy trì được nề nếp thông báo tình hình thời sự trong đảng bộ, chi bộ để cung cấp thông tin định hướng cho sinh hoạt tư tưởng ở chi bộ.
Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị được đẩy mạnh. Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cử 44 cán bộ quản lý doanh nghiệp, cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tham gia học cao cấp lý luận chính trị; mở 11 lớp tập huấn cấp ủy cơ sở cho gần 1.300 lượt đồng chí tham gia; 28 lớp bồi dưỡng lý luận cho 3.079 đồng chí đảng viên mới và đối tượng Đảng.
 Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng có chất lượng. Nhiều đơn vị, ngoài việc tổ chức học tập chuyên đề theo quy định còn tổ chức diễn đàn học tập tư tưởng Bác, lựa chọn thêm một số chuyên đề phù hợp, sát thực tiễn với đặc thù đơn vị để sinh hoạt. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung làm theo thiết thực, cơ bản phù hợp với cương vị, yêu cầu công tác của từng cá nhân. Các cấp ủy quan tâm xây dựng, bồi dưỡng các gương điển hình học tập và làm theo Bác, các đồng chí đảng viên lãnh đạo, quản lý đăng ký điển hình làm theo Bác chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Trong 5 năm qua có 248 cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu điển hình học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khen thưởng cho 54 cá nhân.
         Việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò của cơ quan, các đoàn thể chính trị xã hội tham gia xây dựng Đảng:
          Các tổ chức cơ sở đảng kịp thời kiện toàn, sắp xếp lại phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; tạo sự lãnh đạo thống nhất của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác cán bộ và lãnh đạo các đoàn thể chính trị; tạo môi trường hoạt động thuận lợi cho tổ chức đảng trong các doanh nghiệp hoạt động. Chủ động xây dựng chương trình công tác năm, trọng tâm công tác hàng tháng, đảm bảo tính sát thực, gắn phân công trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân đảng viên. Nội dung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được xác định cụ thể, trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo. Đó là các vấn đề lớn, then chốt về thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, công tác tổ chức cán bộ, phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; những việc cần làm ngay sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Nhiều cấp ủy đảng ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện các nội dung trọng tâm đã xác định.
          Thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp ủy; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên; xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng có trách nhiệm, năng lực phẩm chất đạo đức tốt. Hiện tại, 100% bí thư cấp ủy cơ sở là chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp. Các cấp ủy đảng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
            Nâng cao chất lượng đảng viên gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng:
            Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới, bám sát được yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong từng năm và được cụ thể hóa bằng các tiêu chí, biểu điểm phù hợp với nhiệm vụ thực tế. Xếp loại tổ chức cơ sở đảng đảm bảo thực chất hơn. Đảm bảo yêu cầu gắn chất lượng tổ chức đảng với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị. Số đảng viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng trong 5 năm có  46 đồng chí.
             Vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ được thể hiện rõ nét. Hầu hết các cấp ủy đã lãnh đạo cơ quan xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế về công tác cán bộ, thực hiện đúng quy trình rà soát, quy hoạch cán bộ chuyên môn, quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2010-2015 và quy hoạch nhiệm kỳ 2015- 2020; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ được nâng lên. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động được nâng lên cả về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực thực tiễn. Công tác phát triển đảng được các cấp ủy quan tâm đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Trong 5 năm qua đã mở 16 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.671 quần chúng ưu tú; kết nạp được 1.170 đảng viên, trong đó đảng viên trong độ tuổi đoàn 789 đồng chí, chiếm tỷ lệ 67,4%, đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng trở lên có 448 đồng chí, chiếm tỷ lệ  38,2%.
            Việc đổi mới công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên:
            Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra 2 cấp đã chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm, chất lượng chương trình được nâng lên. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng các chi bộ và cán bộ, đảng viên chấp hành chị thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát có chuyển biến khá; đảm bảo quy trình, nguyên tắc và thủ tục trong kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời hơn. Coi trọng việc giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. 
           
 Thường trực Đảng ủy Khối trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên
            Để tiếp tục thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệp trong thời gian tới ngoài những quy định cần phải thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW thì cần làm tốt một số nội dung sau:
            Một là, tiếp tục quán triệt đi vào chiều sâu, trong cán bộ, đảng viên và người lao động về phương hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; gắn với triển khai thực hiên tốt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn có liên quan đến sinh hoạt chi bộ. Từ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra qua sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết để bổ sung các giải pháp trong chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện sát với tình hình của từng đơn vị.
            Hai là, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Chỉ thị số 35, Kết luận số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Đưa các nội dung trên vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, đoàn thể.
            Ba là, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy đảng nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ tổ chức đảng trong doanh nghiệp, từ đó tham gia chủ động, hiệu quả hơn trong quá trình lãnh đạo của tổ chức đảng. Quan tâm nắm bắt tư tưởng, giải quyết tư tưởng và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở. Đổi mới nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị cho các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, đảng viên mới và các lớp tập huấn cấp ủy cơ sở.
            Bốn là, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của Ban Chấp hành đảng bộ, chi bộ cơ sở. Trong đó tập trung rà soát, bổ sung quy chế làm việc, chương trình công tác; các mục tiêu, chỉ tiêu, nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên, đảng viên; lấy hiệu quả hoạt động của đơn vị làm thước đo, đánh giá phân loại cấp ủy và đảng viên cuối năm; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị tham gia xây dựng Đảng.
            Năm là, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Đảng ủy cơ sở thực hiện định hướng nội dung sinh hoạt cho các chi bộ hàng tháng; thực hiện phân công cấp ủy viên tham dự sinh hoạt luân phiên ở các chi bộ; cần quan tâm sinh hoạt tư tưởng, nêu cao trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt, tăng cường đấu tranh tự phê bình và phê bình. Chú trọng chất lượng sinh hoạt chuyên đề với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chức trách nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.
            Sáu là, chủ động làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng. Tạo điều kiện phát huy vai trò các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị mạnh. Lãnh đạo thực hiện nề nếp quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, quy chế dân chủ cơ sở, Quy định số 217, 218 của Ban Bí thư Trung ương về phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể.
            Bảy là, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, thi hành kỷ luật nghiêm minh những đảng viên vi phạm. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết số 01 của Đảng bộ Khối. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở và chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng.
 
 Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01
 
                                                                                        Phan Xuân Bính
                                                           UVBCH, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.