Tạo nguồn cán bộ góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
07:53 EST Thứ ba, 19/02/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 61

Máy chủ tìm kiếm : 11

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 3729

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80432

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4453184

Trang chủ » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Tạo nguồn cán bộ góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững

Thứ ba - 24/10/2017 20:04
Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh hiện có 69 tổ chức cơ sở đảng với gần 4.000 đảng viên, trên tổng số hơn 14.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sau khi có các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế của Trung ương và của tỉnh về việc thực hiện chiến lược cán bộ, Đảng ủy Khối đã quan tâm xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện với chương trình hành động cụ thể.
Ra đời sau khi Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII đã được triển khai thực hiện 12 năm, tuy vậy Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiếp tục tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, thể chế hóa và triển khai theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Kết luận số 37-KL/TW, ngày 02/9/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020”, Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2020” và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác cán bộ tới tận các tổ chức cơ sở đảng, đồng thời kịp thời xây dựng, ban hành, sửa đổi các quy chế, quy định phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ngoài ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy trình công tác cán bộ, Đảng ủy Khối đã ban hành 317 văn bản (trong đó có 03 chỉ thị, 38 thông báo, 219 quyết định, 84 công văn, 11 báo cáo, 16 kế hoạch).
 Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã thường xuyên đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, phù hợp với điều kiện đặc thù của doanh nghiệp, trong đó, tập trung cụ thể hóa và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện đúng phân công, phân cấp quản lý, tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán bộ, đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ và cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ… Nhờ đó, đến nay đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ chủ chốt được xây dựng và kiện toàn đảm bảo về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, có cơ cấu, độ tuổi phù hợp với từng lại hình doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Cùng với thực hiện chiến lược cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn tập trung lãnh đạo việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của các đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo đúng nguyên tắc, tạo sự thống nhất, đoàn kết và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành 3 đợt quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đầy đủ, đúng quy trình, quy định (năm 2012 bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; năm 2014 quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; năm 2016 bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Việc nhất thể hóa chức danh lãnh đạo Đảng và chính quyền ở các doanh nghiệp cơ bản được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên”. Hiện nay, có 52 đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở là chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc; 13 đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở là phó giám đốc; 05 đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở là trưởng phòng. Tiến hành xem xét, bổ nhiệm 8 đồng chí phó các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối; giới thiệu tất cả các chức doanh thuộc diện quản lý (bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ cấp ủy cơ sở trực thuộc) góp phần thành công đại hội Đảng các nhiệm kỳ. Đồng thời tham gia nhận xét 38 lượt cán bộ để Ủy ban nhân dân tỉnh, các tập đoàn, tổng công ty bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo doanh nghiệp; giới thiệu 05 đồng chí để Ban Chấp hành Đoàn Khối bầu giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khối; giới thiệu 04 đồng chí bầu giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối; giới thiệu 02 đồng chí cán bộ chủ chốt của Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh Khối bầu vào Ban Chấp hành đoàn, hội cấp tỉnh. Toàn Khối đã cử 44 đồng chí đi học lớp cao cấp chính trị, 17 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị; tổ chức 321 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 2.300 lượt cán bộ; tổ chức 22 lớp đối tượng Đảng cho 2.308 quần chúng ưu tú; 19 lớp cho 1.714 đảng viên mới. Các đơn vị trong khối đã cử 105 đồng chí đi đào tạo đại học, 40 đồng chí đi đào tạo thạc sỹ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm thường xuyên. Đã tổ chức 33 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 94 tổ chức đảng và 128 người đứng đầu trong việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh và Đảng bộ Khối. Đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tự kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng của mình báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, với 313 tổ chức đảng và 1.188 lượt đảng viên.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Mô hình Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có tính đặc thù riêng, không có chính quyền cùng cấp; mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhiều loại hình chủ sở hữu khác nhau; các quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định còn chung chung nên trong lãnh đạo, chỉ đạo gặp nhiều khó khăn. Việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức hiệu quả thấp, còn lúng túng, bị động trong thực hiện. Mối quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các cơ quan, ban, ngành trong đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, bổ nhiệm cán bộ chưa đồng bộ, nhiều bất cập. Việc theo dõi, đánh giá cán bộ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp theo quy định của Trung ương, của Tỉnh còn bất cập, chưa có đủ điều kiện để đánh giá toàn diện và sát với thực tế.
Xác định công tác cán bộ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển ổn định, bền vững, thời gian tới Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm là:
Thứ nhất, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Kết luận số 37, Kết luận số 24, Kết luận số 64 của Bộ Chính trị; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tới các cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp và các đoàn thể, cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động. Trên cơ sở các chủ trương của Đảng và Nhà nước, các tổ chức cơ sở Đảng cần bám sát để xây dựng tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn cán bộ ở cấp mình để thực hiện, đồng thời xây dựng phương án bố trí đội ngũ cán bộ được đào tạo; gắn công tác cán bộ với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng để nâng cao chất lượng cán bộ, giúp cán bộ trưởng thành về mọi mặt.
Thứ hai, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và các đoàn thể; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy. Phân định rõ trách nhiệm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo công tác cán bộ của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp. Chú trọng cụ thể hóa, đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; trong đánh giá đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, toàn diện; lấy hiệu quả khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao là những tiêu chí chính để đánh giá, xếp loại.
Thứ ba, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm đang đảm nhiệm hoặc vị trí việc làm được quy hoạch, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ được quy hoạch, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, công nhân lao động trực tiếp, tránh đào tạo tràn lan gây lãng phí về thời gian và kinh phí. Thực hiện tốt chính sách cán bộ.
Phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng thuận cao với cấp ủy các doanh nghiệp trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; đủ sức tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị nhằm bắt nhịp với cơ chế thị trường, cạnh tranh lành mạnh, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. Nhìn nhận một cách thực tế về năng lực cán bộ, so sánh với doanh nghiệp, đơn vị bạn trong khu vực, các địa phương lân cận để có đánh giá khách quan; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận. Đặc biệt, cần phát huy dân chủ trong công tác quy hoạch, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.
 
Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, công chức và thực hiện đầy đủ, kịp thời cơ chế, chính sách cho cán bộ, bảo đảm lợi ích vật chất và động viên tinh thần đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Thứ năm, quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng bộ máy làm công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng. Xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “Trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Tác giả bài viết: Thanh Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.