Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
09:17 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 65

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 64


Hôm nayHôm nay : 628

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63325

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555604

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Chương trình, Kế hoạch

Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ ba - 29/09/2015 13:44
ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
                   *                                              Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 9 năm 2015
Số 01 - CTr/ĐUK

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa
của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
Căn cứ Điều lệ Đảng; các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Khoá II, Chương trình công tác toàn khóa, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành và tình hình thực tế của Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ  2015-2020 như sau:
I. CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA
1. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.
2. Kiểm tra Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
3. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Trung ương về sinh hoạt đảng và Nghị quyết số 01- NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp”.
4. Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới”; Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020”.
5. Kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế về mối quan hệ giữa cấp ủy với HĐQT, HĐTV, BGĐ.
6. Kiểm tra việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 02-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quy định về những điều đảng viên không được làm.
7. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp”.
II. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT
1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của cấp ủy cấp trên.
2. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; công tác phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh.
3. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 02 - NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” và văn hóa doanh nghiệp.
4. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về thuế và các nghĩa vụ đối với Nhà nước; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Cuộc vận động “chung sức xây dựng nông thôn mới”.
5. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
6. Giám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững”.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban Kiểm tra, các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, các tổ chức đảng trực thuộc căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Thường Đảng ủy, đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong từng thời kỳ để tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa đạt chất lượng, hiệu quả. Trên cơ sở chương trình này, hằng năm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát với các nội dung, đối tượng cụ thể.
2. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ được phân công phụ trách các lĩnh vực, địa bàn căn cứ nội dung trên chủ động xây dựng kế hoạch, xác định đối tượng, nội dung, thời gian, phương pháp kiểm tra, giám sát và chủ trì tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo sự phân công.
3. Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy theo dõi, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy.
Quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ vào sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và thực tiễn của Đảng bộ để điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kiểm tra, giám sát cho phù hợp.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;   (để b/c)                           T/M BAN THƯỜNG VỤ
- UBKT Tỉnh ủy;              (để b/c)                                      BÍ THƯ
- Phòng NV3 UBKT Tỉnh ủy; (để b/c)
- Các ủy viên BCH, BTV, UBKT;                                        (Đã ký)
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở;
- Các ban Đảng, UBKT, VP Đảng ủy;                           Trần Văn Kỳ
- Lưu VT, UBKT;
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.