Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ năm 2012 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
09:16 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 50

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 49


Hôm nayHôm nay : 612

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63309

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555588

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Chương trình, Kế hoạch

Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ năm 2012

Thứ ba - 26/06/2012 07:10

                            ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                   ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP                Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 12 năm 2011
                                            *
                              Số 04 - CTr/ĐUK     
                                       
                                                                       CHƯƠNG TRÌNH

                                           kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ năm 2012

                                                                                 ----------
       Thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng, Nghị quyết hội nghị Đại hội Đảng các cấp; Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng (khóa XI) và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Thường vụ Đảng uỷ.
       Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và tình hình thực tế của Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 như sau:
       I. CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA
      1. Nội dung, đối tượng kiểm tra
      - Chuyên đề 1: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phân công đồng chí Thái Ngọc Hải - Phó Bí thư đảng uỷ chủ trì và đồng chí Đinh Văn Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ kiểm tra tại các đảng bộ, chi bộ: Công ty Điện Lực, Công ty Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Kẻ Gỗ, Ngân hàng Đầu tư phát triển, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hà Tĩnh.
       Thời gian kiểm tra: từ quý II đến quý IV/2012
      - Chuyên đề 2: Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” và việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong năm 2011-2012. Phân công đồng chí Nguyễn Văn Lựu - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT chủ trì và đồng chí Lê Ngọc Thanh - Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ kiểm tra tại các đảng bộ: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh, Công ty Xăng dầu, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh.
Thời gian kiểm tra: Từ quý II đến quý IV/2012.
      2. Phương pháp tiến hành
     - Ban Thường vụ Đảng uỷ thành lập Tổ kiểm tra do đồng chí Thường trực hoặc ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ được phân công làm Tổ trưởng, thành viên Tổ kiểm tra ngoài các đồng chí được phân công nói trên sẽ cử thêm đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ tham gia.
     - Tổ kiểm tra phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ ban hành kế hoạch, đề cương báo cáo, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở đảng tự kiểm tra và gửi báo cáo theo đúng thời gian quy định. Tổ trực tiếp kiểm tra tại các đơn vị và báo cáo kết quả kiểm tra tại từng đơn vị trình BTV Đảng uỷ xem xét, kết luận. Lập và gửi hồ sơ lưu trữ theo quy định.
       II. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT
      1. Nội dung, đối tượng giám sát
      - Chuyên đề 1: Giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về sinh hoạt đảng và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp”. Phân công đồng chí Hà Tiến Lam - Bí thư Đảng uỷ chủ trì và đồng chí Ngô Xuân Hồng Uỷ viên BTV - Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ giám sát tại các đảng bộ, chi bộ: Viễn Thông Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Việt Hà, Nhà máy Bia Sài Gòn-Hà Tĩnh, Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Sông Rác.
      Thời gian giám sát: Từ quý II đến quý IV/2012.
     Chuyên đề 2: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp. Phân công đồng chí Dương Xuân Hòa - Phó bí thư thường trực Đảng uỷ chủ trì và đồng chí Nguyễn Đăng Hồng- Ủy viên Ban Thường vụ - Chánh Văn phòng giám sát tại các đảng bộ, chi bộ: Công ty cổ phần Xây dựng Cầu đường, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư, Công ty cổ phần Lạc An, Công ty cổ phần Giống cây trồng.
Thời gian giám sát: Từ quý II đến quý IV/2012.
     2. Phương pháp tiến hành
     - BTV Đảng uỷ thành lập Tổ giám sát do đồng chí Thường trực Đảng uỷ  làm Tổ trưởng. Thành viên Tổ giám sát ngoài các đồng chí được phân công nói trên sẽ cử thêm đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ tham gia.
    - Tổ giám sát phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng uỷ ban hành kế hoạch, đề cương giám sát, đồng thời đôn đốc các tổ chức đảng chuẩn bị báo cáo, tài liệu, hồ sơ phục vụ việc giám sát.
    - Các cơ sở đảng được giám sát tổ chức họp để báo cáo, giải trình những vấn đề cần làm rõ; các thành viên dự họp trao đổi, thảo luận nội dung báo cáo; Tổ giám sát thống nhất ý kiến trao đổi, yêu cầu đối với tổ chức đảng được giám sát về những vấn đề cần thiết.
    - Tổ giám sát báo cáo bằng văn bản cho BTV Đảng uỷ về kết quả giám sát. Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét, đánh giá, thông báo bằng văn bản kết quả giám sát cho tổ chức đảng được giám sát. Lập và gửi hồ sơ lưu trữ theo quy định.
 
    III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    1. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ và các đồng chí được phân công chủ trì các chuyên đề kiểm tra, giám sát căn cứ Chương trình này chủ động tham mưu  để tham mưu cho Ban Thường vụ thành lập các Tổ và ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định.
    2. Giao UBKT theo dõi việc tổ chức thực hiện Chương trình, đôn đốc các Tổ kiểm tra, giám sát hoàn thiện hồ sơ để lưu trữ, hàng quý tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình  đề ra.
    3. BTV Đảng uỷ yêu cầu các các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ, các đảng uỷ, chi uỷ cơ sở căn cứ vào Chương trình này và tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

 Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- UBKT Tỉnh uỷ;                 (để b/c)
- Các đ/c UVBTV Đảng ủy;
- Các đảng uỷ, chi uỷ cơ sở;    (để t/h)
- Các cơ quan TMGV của Đảng uỷ; 
- Lưu VT, UBKT.

 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
 
 (đã ký)
 
Hà Tiến Lam 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.