Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Công thương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015 - 2020 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
20:43 EDT Thứ ba, 26/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 3074

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 78745

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4571024

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Chương trình, Kế hoạch

Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Công thương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015 - 2020

Thứ tư - 30/09/2015 03:23
SỞ CÔNG THƯƠNG - ĐẢNG ỦY KHỐI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   DOANH NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  *                                               Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 9 năm 2015
  Số: 03/CTPH/SCT- ĐUK

CHƯƠNG TRÌNH
Phối hợp công tác giữa Sở Công thương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh,
giai đoạn 2015
- 2020
 
 
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; tạo điều kiện để mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Sở Công Thương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Tĩnh thống nhất ban hành Chương trình phối hợp công tác với các nội dung sau:
I.  NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP
1. Đảm bảo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của mỗi chủ thể trong các cơ quan phối hợp đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.
2. Đảm bảo sự thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ quy định; việc phối hợp và giải quyết công việc trên các lĩnh vực phải kịp thời, chính xác, khách quan, hiệu quả.
3. Các thông tin trao đổi phải đảm bảo bí mật theo quy định của Đảng và pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước. Chỉ được sử dụng thông tin, tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phát hành.
II. NỘI DUNG PHỐI HỢP
1. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Khối, của ngành Công thương liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người lao động.
2. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trong khối doanh nghiệp thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc pháp luật của nhà nước và sự chỉ đạo của tỉnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương “Người Hà Tĩnh ưu tiên dùng hàng sản xuất trong tỉnh”; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; phối hợp kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, người lao động; kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
3. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Phối hợp làm việc với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; xét đề nghị tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân.
4. Trao đổi thông tin, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động; cung cấp các thông tin, tài liệu, chương trình công tác trọng tâm và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động của hai đơn vị.
5. Phối hợp chặt chẽ để giải quyết và đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định tại các doanh nghiệp.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG PHỐI HỢP
1. Những việc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chủ trì, Sở Công thương phối hợp
- Cung cấp các văn bản của Trung ương, của tỉnh về chủ trương củng cố, phát triển tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp.
- Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Đảng bộ Khối về quan điểm, chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của ngành Công thương.
- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể.
- Tổng hợp, cung cấp thông tin về tình hình, kết quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc ngành hoặc có liên quan đến các lĩnh vực do ngành Công thương quản lý.
- Chủ trì, giới thiệu các doanh nghiệp thuộc khối nhằm xây dựng, quảng bá các sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa tham gia Chương trình thương hiệu quốc gia trên thị trường trong và ngoài nước.
- Phối hợp trong công tác xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh; công tác đầu tư, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ.
- Tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh và triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vân động của Bộ Chính Trị: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Chỉ thị 48/CT-TU ngày 12/8/2015 của tỉnh ủy Hà Tĩnh về tăng cường thực hiện cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động chủ trương “Người Hà Tĩnh ưu tiên dùng hàng sản xuất trong tỉnh”.
- Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên.
2. Những việc Sở Công thương chủ trì, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp
- Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Đảng bộ Khối về quan điểm, chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của ngành Công thương.
- Cung cấp thông tin về tình hình, kết quả hoạt động của các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Khối quản lý trong việc triển khai, thực hiện các lĩnh vực do ngành Công Thương quản lý.
- Đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với người lao động và hỗ trợ, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh.
- Phối hợp triển khai thực hiện 5 đề án, nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh.
- Tổ chức tập huấn, đào tạo kiến thức về quản lý doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế và thương mại điện tử.
- Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; các hoạt động gian lận thương mại…
- Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, phát triển tổ chức đảng tại các doanh nghiệp.
IV. TRÁCH NHIỆM CHUNG
1. Trên cơ sở các nội dung chương trình này Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Ban Giám đốc Sở Công Thương giao 2 đơn vị làm đầu mối là Văn phòng Sở Công Thương và Văn phòng Đảng ủy Khối doanh nghiệp phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo hai bên xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung cụ thể hàng năm và chỉ đạo các tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung đảm bảo hiệu quả.
2. Định kỳ 6 tháng (hoặc đột xuất) tổ chức họp trao đổi thông tin liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ để hai bên có biện pháp phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.
3. Định kỳ hàng năm hoặc khi cần thiết, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp với Sở Công Thương xây dựng kế hoạch, nội dung, thời gian và tổ chức kiểm tra các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối trong việc tổ chức, triển khai, nội dung, nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện các nội dung phối hợp.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Sở Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chương trình phối hợp.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, bất cập, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Sở Công Thương sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi kịp thời.

T/M BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI DN         T/M SỞ CÔNG THƯƠNG
                    BÍ THƯ                                                    GIÁM ĐỐC
                  (Đã ký)                                                      (Đã ký)
           Trần Văn Kỳ                                               Trần Nhật Tân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.