Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015 - 2020 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
20:41 EDT Thứ ba, 26/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 3074

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 78711

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4570990

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Chương trình, Kế hoạch

Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015 - 2020

Thứ tư - 30/09/2015 03:38
SỞ LĐ, TB & XH - ĐẢNG ỦY KHỐI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DOANH NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 *                                             Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 9 năm 2015
Số: 04/CTPH/SLĐ-TB&XH-ĐUK


CHƯƠNG TRÌNH
Phối hợp công tác giữa Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015 - 2020
 
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, xây dựng tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; tạo điều kiện để mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Tĩnh thống nhất ban hành Chương trình phối hợp công tác với các nội dung sau:
I.  NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP
1- Đảm bảo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của mỗi chủ thể trong các cơ quan phối hợp đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.
2- Đảm bảo sự thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ quy định; việc phối hợp và giải quyết công việc trên các lĩnh vực phải kịp thời, chính xác, khách quan, hiệu quả.
3- Các thông tin trao đổi phải đảm bảo bí mật theo quy định của Đảng và pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước. Chỉ được sử dụng thông tin, tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phát hành.
II. NỘI DUNG PHỐI HỢP
1- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Khối, của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người lao động.
2- Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trong khối doanh nghiệp việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; phối hợp kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách pháp luật đối với cán bộ, đảng viên, người lao động; thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công và các chính sách an sinh xã hội. Kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người có công với cách mạng.
3- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Phối hợp làm việc với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; xét đề nghị tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân.
4- Trao đổi thông tin, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động; cung cấp các thông tin, tài liệu, chương trình công tác trọng tâm và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động của hai đơn vị.
5- Phối hợp chặt chẽ để giải quyết và đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định tại các doanh nghiệp.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG PHỐI HỢP
1- Những việc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chủ trì, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp
- Cung cấp các văn bản của Trung ương, của tỉnh về chủ trương củng cố, phát triển tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Khối, của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tới các đảng bộ, chi bộ cơ sở.
- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể; phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại các doanh nghiệp.
- Phối hợp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
- Tăng cường phối hợp trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; công tác phòng, chống cháy nổ trong các doanh nghiệp.
- Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với các hành vi làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp.
- Tổng hợp, cung cấp thông tin về tình hình, kết quả hoạt động, nhất là những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, người lao động thuộc khối liên quan đến chế độ, chính sách, các lĩnh vực an sinh xã hội nhằm đề xuất ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tư vấn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn.
2- Những việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp
- Cung cấp tài liệu, giảng viên giúp Đảng ủy Khối tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động về quan điểm, chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực có liên quan đến ngành, đơn vị mình. Tuyên truyền thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.
 - Phối hợp ngăn chặn và giải quyết kịp thời, có hiệu quả các biểu hiện đình công, lãn công ở các doanh nghiệp; hoặc không chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động và tạo điều kiện tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp, cho người lao động, đối tượng người có công với cách mạng.
- Phối hợp trong triển khai thực hiện 05 đề án, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.
- Định kỳ cung cấp tình hình, kết quả thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, của doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp thuộc ngành quản lý, theo dõi. Đồng thời, cung cấp thông tin cần thiết giúp Đảng ủy Khối thực hiện tốt nội dung xét khen thưởng, quản lý, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.
IV. TRÁCH NHIỆM CHUNG
1- Định kỳ 6 tháng (hoặc đột xuất) tổ chức họp trao đổi thông tin liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ để hai bên có biện pháp phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.
2- Định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc khi cần thiết, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, nội dung, thời gian và tổ chức kiểm tra các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối trong việc tổ chức, triển khai, nội dung, nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện các nội dung phối hợp.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong Chương trình phối hợp.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, bất cập, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi kịp thời.

T/M BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI DN           T/M SỞ LAO ĐỘNG, TB&XH
               BÍ THƯ                                                               GIÁM ĐỐC 
             (Đã ký)                                                                   (Đã ký)
 
       Trần Văn Kỳ                                                       Nguyễn Văn Sơn
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.