Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 - 10 - 2015 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
09:18 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 71

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 70


Hôm nayHôm nay : 634

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63331

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555610

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Chương trình, Kế hoạch

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 - 10 - 2015

Thứ sáu - 11/09/2015 17:36
 ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP
                 *                                                       Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 9 năm 2015
      Số 02-KH/ĐUK
   
KẾ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp
nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 - 10 - 2015
 
             Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng cấp ủy và Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 - 10 - 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp và kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam như sau:
          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
         1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động trong các doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân cả nước nói chung, doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
        2- Nhằm động viên, khích lệ các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tiềm năng của tỉnh, thế mạnh của doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh bền vững, làm giàu chính đáng, thực hành tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, góp phần tích cực vào sự phát triển của Đảng bộ Khối và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
         3- Các hoạt động Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp và kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam được tổ chức với nhiều hình thức sinh động, từ hoạt động bề nổi đến các hoạt động chiều sâu, tạo không khí thi đua học tập, lao động, sản xuất, vui tươi, lành mạnh; tăng cường sự đoàn kết, giao lưu, học hỏi và rèn luyện sức khỏe, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng cường công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong các đơn vị, doanh nghiệp.
          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG
         1- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động tiếp tục học tập, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Tĩnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020; về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, phát triển doanh nghiệp nói riêng, nhất là các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh về hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển.
          2- Tập trung xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp, phương án sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy tinh thần tự lực, đổi mới công tác quản lý, đầu tư công nghệ mới, tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thực hiện đầy đủ, kịp thời đối với nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, xây dựng nông thôn mới… thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp.
          3- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban giám đốc chỉ đạo các đoàn thể quần chúng tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, hội thi sáng tạo kỹ thuật…; tổ chức gặp mặt, toạ đàm, tặng quà cho cán bộ, công nhân viên chức lao động tiêu biểu có nhiều đóng góp đối với doanh nghiệp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội của doanh nghiệp, doanh nhân.
          4- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
        - Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của đơn vị và thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
         - Hội thảo bàn về công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực.
        - Tổ chức mời chuyên gia kinh tế cao cấp của Trung ương, lãnh đạo tỉnh nói chuyện về hội nhập kinh tế quốc tế, cơ hội và thách thức nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp và kỹ năng lao động cho công nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 
         - Ký kết Quy chế phối hợp hoạt động với một số đơn vị, địa phương.
         - Vận động các doanh nghiệp tham gia đóng góp xây dựng hạ tầng kỷ thuật, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
        - Phối hợp với các cơ quan, ban ngành của tỉnh chúc mừng, tặng quà một số doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và những đơn vị đang gặp nhiều khó khăn.
          5- Các tổ chức đoàn thể Khối Doanh nghiệp: Chỉ đạo cơ sở phát động và tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; triển khai đảm nhận các công trình, phần việc do đoàn thể phụ trách.
Đoàn Thanh niên: Tổ chức các Hội thi theo chủ đề “Doanh nhân Hà Tĩnh - Hội nhập và phát triển”.
          III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
          1- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.
          2- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
          3- Doanh nghiệp Hà Tĩnh đổi mới, hội nhập và phát triển.
          4- Doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
          5. Doanh nghiệp Hà Tĩnh thi đua sản xuất, kinh doanh góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
         6- Nhiệt liệt chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2015).
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Căn cứ vào kế hoạch, đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ sở, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện các hoạt động Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp, kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 - 10 - 2015 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn.
          Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy.

Nơi nhận:                                           
- Thường trực Tỉnh ủy;                                                  T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;                                                 PHÓ BÍ THƯ
- Đồng chí Nguyễn Thiện, PCT UBND tỉnh;                      (Đã ký)
- Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính;                              Lê Xuân Từ
- Liên đoàn Lao động tỉnh (để phối hợp);S
- Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh;
- Các ban Đảng, UBKT, VP Đảng ủy Khối;
- Hội CCB, Đoàn TN Khối;  
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở; 
- Lưu.                                                                                                                                     
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.