Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
20:41 EDT Thứ ba, 26/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 3074

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 78717

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4570996

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Chương trình, Kế hoạch

Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Chủ nhật - 06/07/2014 21:44
      
          ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP      
                             *                                                                            Hà Tĩnh, ngày 26  tháng 6  năm 2014
                 Số 20  - KH/ĐUK
     KẾ HOẠCH
Tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ chín
 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
 
            Thực hiện Hướng dẫn số 78 – HD/BTGTU, ngày 13/6 /2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt các nội dung  Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện,  như sau:
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            - Giúp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong các doanh nghiệp thuộc Khối nắm vững các nội dung cơ bản trong  nghị quyết và các kết luận  Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận ở cơ sở một cách phù hợp, đạt hiệu quả cao nhất.   
            - Việc tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, nghiêm túc; tăng cường đấu tranh chống những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động, góp phần tạo sự thống nhất, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất hoàn thành nhiệm vụ năm 2014.
           II. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
            1. Về nội dung học tập, quán triệt
            Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) diễn ra từ ngày 08 đến ngày 14/5/2014 đã thông qua 01 nghị quyết và các kết luận: thứ nhất, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa và ban hành Nghị quyết “Xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;  thứ hai, chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng;  thứ ba, định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thứ tư, Quy chế bầu cử trong Đảng; thứ năm, thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm; thứ sáu, tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; thứ bảy, về Đề án tổ chức Đảng bộ ngoài nước; thứ tám, về các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương lần thứ tám đến Hội nghị Trung ương lần thứ chín và một số vấn đề quan trọng khác.   
            2. Kế hoạch tổ chức các hội nghị
            2.1. Cấp Đảng bộ Khối
            - Tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương chín gắn với Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Thời gian hoàn thành trong tháng 6/2014
            - Tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán của Đảng bộ, thành phần gồm: các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Khối, bí thư, Chủ tịch HĐQT, HĐTV, Giám đốc các đơn vị, báo cáo viên của Đảng ủy.
         * Thời gian: 1 ngày, hoàn thành trước ngày 30/7/2014
            2.2. Ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở
            Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt  Nghị quyết, các Kết luận cho toàn thể cán bộ, đảng viên.  
            * Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 30/8/2014
            III. BÁO CÁO VIÊN, TÀI LIỆU
            1. Báo cáo viên
            Bí thư cấp ủy là người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với toàn bộ công tác học tập, quán triệt các nghị quyết, Kết luận tại đơn vị. Trong trường hợp cần thiết, có thể mời báo cáo viên cấp trên thông qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy hoặc đồng chí phụ trách Khối thi đua
            2. Tài liệu
            * Tài liệu phục vụ học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận bao gồm:
            + Các nghị quyết, kết luận
            + “Tài liệu nghiên cứu các nội dung Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên);
            + “Tài liệu học tập các nội dung Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở)”
            + “Tài liệu Hỏi – Đáp các nội dung Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (dùng cho cán bộ, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân)”
(Các tài liệu nói trên, Ban Tuyên giáo Đảng ủy sẽ hướng dẫn cho các đơn vị đăng ký mua)
            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đảng ủy, chi ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức việc tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết,  Kết luận ở đơn vị mình.
2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện,  tổng hợp tình hình báo cáo kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy.
 
 
            Nơi nhận                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);                                                       BÍ THƯ
- Các đ/c UVBTV Đảng ủy;
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở;
- Đoàn TN, Hội CCB Khối;
- Lưu TG-VP    
                                                                             
                      
                                                                                                      Dương Xuân Hòa
                                                                                    

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.