Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị 36 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 137 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
09:47 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 710

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63407

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555686

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Chương trình, Kế hoạch

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị 36 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 137 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thứ ba - 10/03/2015 15:32

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP
*
Số  22  - KH/ĐUK

 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 10 năm 2014
 
     
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chỉ thị 36 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch
số 137 - KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
--------------- 
 
Thực hiện Chỉ thị số 36 - CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 137 - KH/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU, ngày 09/9/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. YÊU CẦU

Đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang; kết quả đại hội đảng các cấp là tiền đề quan trọng bảo đảm cho sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Vì vậy cần tổ chức quán triệt, nắm vững và thực hiện tốt các yêu cầu, nội dung đã được Bộ Chính trị đề ra tại Chỉ thị số 36 - CT/TW, ngày 30/5/2014 và Kế hoạch số 137 - KH/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, phải lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác tư tưởng trong đảng bộ, chi bộ; tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phát động các đợt thi đua lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1. Nội dung đại hội đảng bộ cấp cơ sở
Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở phải thực hiện tốt 4 nội dung sau:
- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội gồm:
+ Dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng.
+ Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
+ Dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II.
+ Dự thảo văn kiện của đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 cấp mình.
- Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 của đảng bộ, chi bộ.
- Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
2. Chuẩn bị các dự thảo báo cáo của cấp ủy trình đại hội  
Các báo cáo của cấp ủy trình đại hội là: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010- 2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2015 – 2020, báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ trong nhiệm kỳ qua và báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia, đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Trong dự thảo báo cáo, cần đánh giá, tổng kết đúng thực chất phong trào; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; nhất là nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm, yếu kém rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2010 – 2015, .v.v.. Cần tập trung vào những vấn đề cơ bản như việc lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện Luật doanh nghiệp, các chế độ, chính sách, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động, công tác quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể; thực hiện dân chủ ở cơ sở; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí v.v..
Về phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ tới, báo cáo cần nêu rõ phương hướng chung, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ và hệ thống các giải pháp, trong đó cần có các giải pháp đột phá, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp, đầu tư trang thiết bị, đề ra các phương hướng sản xuất kinh doanh hợp lý; nhằm phát triển doanh nghiệp một cách bền vững, gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện tốt vấn đề an ninh chính trị và an toàn xã hội, xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cần gắn việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Chỉ thị số 03 –CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo chỉ đạo trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra biện pháp, lộ trình khắc phục.
- Đối tượng tham gia hội nghị góp ý vào các dự thảo gồm: Ban chấp hành đảng bộ, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Bí thư chi bộ trực thuộc, trưởng, phó phòng; trưởng, phó các đơn vị trực thuộc; trưởng các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp. Các chi bộ cơ sở tổ chức hội nghị đảng viên để thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo đại hội của chi bộ mình, các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II.
- Cần có kế hoạch tổ chức hội nghị phù hợp, công bố sớm những nội dung cơ bản của dự thảo các văn kiện đại hội để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên và người lao động.
- Các đảng uỷ, chi uỷ tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và người lao động, ý kiến thảo luận của đại hội chi bộ trực thuộc để trình đại hội đảng bộ thông qua những vấn đề đã được thống nhất và tập trung thảo luận những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau.
3. Công tác nhân sự và bầu cử cấp ủy
3. 1.  Về tiêu chuẩn cấp ủy viên
Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khoá VIII về Chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và tiêu chuẩn cấp ủy viên đã được nêu rõ trong Chỉ thị số 36 -CT/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 668-QĐ/TU, ngày 12/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành tiêu chuẩn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trên cơ sở tiêu chuẩn chung, cấp ủy các cấp phải xây dựng tiêu chuẩn cấp ủy viên sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ chú ý một số yêu cầu.
- Không cơ cấu vào cấp ủy các cấp những cán bộ, đảng viên mà bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ; cán bộ vi phạm quy định về tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.
3. 2. Về cơ cấu cấp ủy, độ tuổi cấp ủy viên
- Trên cơ sở phải đảm bảo tiêu chuẩn, cấp ủy các cấp cần có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện trong từng loại hình doanh nghiệp; cần có ba độ tuổi để bảo đảm tính kế thừa và phát triển, được cơ cấu ở những lĩnh vực một cách hợp lý, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học, có kiến thức quản trị doanh nghiệp; cần xây dựng phương án cấp ủy gắn với công tác cán bộ chủ chốt của đơn vị theo hướng đồng chí bí thư là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị.
- Trường hợp còn tuổi công tác từ dưới 30 tháng đến 1 năm (12 tháng), nếu có đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe, có tín nhiệm cao và được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đối với cán bộ đó đồng ý, thì có thể tiếp tục ứng cử tham gia cấp ủy để làm bí thư đảng ủy công ty đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.
3. 3. Số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư
- Số lượng uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cơ sở từ 5 đến 11 đồng chí. Đối với những đảng bộ có đông đảng viên (từ 130 đảng viên trở lên) thì số lượng cấp ủy viên nhiều nhất không quá 15 đồng chí; cấp uỷ có từ 9 đồng chí trở lên bầu ban thường vụ từ 3 đến 5 đồng chí (không quá 1/3 số lượng cấp ủy viên), phó bí thư 1 đồng chí. Ở chi bộ cơ sở, số lượng chi ủy viên từ 3 đến 5 đồng chí; những chi bộ cơ sở có dưới 9 đảng viên chính thức chỉ bầu bí thư, nếu thật cần thiết bầu 1 phó bí thư.
- Căn cứ vào tiêu chuẩn, thực trạng đội ngũ cán bộ và hướng dẫn của cấp trên, đại hội quyết định bầu số lượng cấp uỷ viên; cấp uỷ mới quyết định bầu số lượng uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ mình. Những đơn vị thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư thì đại hội quyết định số lượng cấp ủy viên, uỷ viên ban thường vụ và số lượng phó bí thư theo quy định.
- Số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy phải nhiều hơn số lượng cần bầu; số dư tối đa do đại hội (hội nghị) quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu, trong đó cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) chuẩn bị số lượng cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy có số dư từ 10% - 15%
Ngoài các đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư (do Ban Thường vụ Khối Doanh nghiệp quyết định), các đảng bộ khác phải thực hiện lấy ý kiến đại hội giới thiệu nhân sự bí thư cấp ủy trong số các đồng chí cấp ủy viên đã trúng cử.
4. Quy trình công tác nhân sự cấp ủy
4.1. Thành lập tiểu ban nhân sự đại hội
            - Tiểu ban nhân sự đại hội cấp cơ sở gồm: Các đồng chí trong ban thường vụ Đảng uỷ (đối với các Đảng uỷ có ban thường vụ), đồng chí Bí thư, phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT đối với Đảng uỷ không có ban thường vụ; tập thể chi uỷ đối với chi bộ cơ sở.
            - Tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ và các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện quy trình công tác nhân sự cấp uỷ; đề xuất các phương án nhân sự báo cáo ban thường vụ xem xét để trình ra cấp uỷ.
            4. 2. Công tác nhân sự trước đại hội
            4. 2. 1. Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ và giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khoá mới
            a. Rà soát quy hoạch cấp uỷ
            - Trong quý IV năm 2014, các đảng uỷ, chi uỷ hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện đầy đủ 3 bước theo Hướng dẫn 15-HD/BTCTW, ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương (hội nghị cán bộ cốt cán, hội nghị ban chấp hành, hội nghị ban thường vụ (nơi có ban thường vụ) và tập thể lãnh đạo quyết định quy hoạch).
            - Cấp uỷ triệu tập đại hội chỉ xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (có danh) các vụ việc liên quan đến vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ nếu đơn thư đó gửi đến cấp uỷ trước thời hạn quy định, nếu không sẽ chuyển đơn thư vụ việc cho cấp uỷ khoá mới xem xét, giải quyết (có hướng dẫn cụ thể của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ).
            b. Tổng hợp kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và giới thiệu nguồn cấp uỷ khoá mới
            Tiểu ban nhân sự tổng hợp kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, kết quả giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp uỷ khoá mới và căn cứ vào yêu cầu lãnh đạo của cấp uỷ nhiệm kỳ tới, lập báo cáo lần 1 đề xuất các định hướng về nhân sự, nêu rõ dự kiến về số lượng, cơ cấu cấp uỷ khoá mới; danh sách cấp uỷ viên đương nhiệm tái cử; danh sách cán bộ ngoài cấp uỷ đương nhiệm tham gia cấp uỷ khoá mới; danh sách ban thường vụ cấp uỷ và nhân sự bí thư, phó bí thư cấp uỷ khoá mới.
            c. Dự kiến bước đầu về nhân sự cấp uỷ
            - Tổ chức hội nghị ban thường vụ, ban chấp hành để xem xét báo cáo lần 1 của tiểu ban nhân sự, thảo luận và thông qua dự kiến lần đầu về nhân sự theo các nội dung nêu tại Điểm b- nêu trên.
            d. Chuẩn bị hồ sơ nhân sự
            - Theo kết luận của hội nghị ban thường vụ, ban chấp hành, tiểu ban nhân sự tiến hành chuẩn bị hồ sơ và tổ chức lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với các đồng chí được ban thường vụ, ban chấp hành dự kiến giới thiệu tham gia cấp uỷ khoá mới (kể cả trong và ngoài cấp uỷ đương nhiệm), lập báo cáo lần 2 trình hội nghị ban chấp hành.
            - Hồ sơ nhân sự bao gồm: Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C/BTCTW (đối với cán bộ chưa thuộc diện ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp quản lý) hoặc bổ sung sơ yếu lý lịch (đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp quản lý); bản kê khai tài sản, thu nhập (theo mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính Phủ); bản nhận xét, đánh giá của ban thường vụ cấp uỷ.
            - Tổ chức lấy ý kiến nơi công tác và nơi cư trú của bản thân và gia đình cán bộ.
            + Tại nơi công tác, lấy ý kiến giới thiệu bằng phiếu trong hội nghị cán bộ cốt cán của đơn vị và chi uỷ nơi cán bộ sinh hoạt.
            + Tại nơi cư trú (nơi ở chính của bản thân và gia đình) tham khảo ý kiến của tập thể chi uỷ và trưởng thôn (tổ trưởng dân phố, khối phố trưởng) chủ yếu về việc chấp hành chủ trương, chính sách tại địa phương, lối sống và các mối quan hệ đối với nhân dân.
            4. 2. 2. Cấp uỷ cơ sở chuẩn bị định hướng xây dựng cấp ủy khóa mới và phương án nhân sự để báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp
            Tiểu ban nhân sự tổng hợp xong, tổ chức hội nghị cấp uỷ để thảo luận và kết luận về những vấn đề sau:
            - Thảo luận định hướng xây dựng cấp uỷ khoá mới (số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn cấp uỷ viên, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ khoá mới).
            - Biểu quyết (bằng phiếu kín) phương án nhân sự cấp uỷ khoá mới:
           + Dự kiến số lượng cấp uỷ trình đại hội xem xét, quyết định;
           + Danh sách cấp uỷ viên đương nhiệm được giới thiệu tái cử;
           + Danh sách các đồng chí ngoài cấp uỷ đương nhiệm được giới thiệu tham gia cấp uỷ khoá mới;
           + Danh sách nhân sự được giới thiệu tham gia ban thường vụ cấp uỷ khoá mới ( đối với nơi có Ban Thường vụ);
           + Danh sách nhân sự giới thiệu vào uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ khoá mới (đối với Đảng uỷ cơ sở);
            Tiểu ban nhân sự thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo với hội nghị. Những đồng chí được trên 50% tổng số cấp uỷ viên đương nhiệm giới thiệu sẽ được đưa vào danh sách giới thiệu với đại hội.
            Nếu số lượng cán bộ sau biểu quyết của cấp uỷ chưa đủ so với số lượng cần giới thiệu để bầu thì hội nghị thảo luận thêm để bỏ phiếu giới thiệu bổ sung hoặc xem xét điều chỉnh dự kiến số lượng cấp uỷ viên, số lượng uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ khoá mới.
            4. 2. 3. Báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp          
            Căn cứ kết quả biểu quyết của hội nghị cấp uỷ cơ sở về các nội dung nêu tại Điểm 4. 2.2, Mục II, báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về công tác chuẩn bị nhân sự; cơ cấu nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia cấp uỷ, ban thường vụ (nếu có); nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2015- 2020. Các chức danh lãnh đạo chủ chốt giới thiệu có số dư thì báo cáo cả danh sách có số dư để Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xem xét, cho ý kiến. Nếu Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đồng ý với phương án nhân sự do hội nghị cấp uỷ cơ sở giới thiệu và không có ý kiến chỉ đạo gì khác thì phương án nhân sự đó sẽ được giới thiệu với đại hội.
            - Trường hợp Ban thường vụ Đảng uỷ Khối có ý kiến chỉ đạo khác thì triệu tập hội nghị cấp uỷ để tiếp thu, thảo luận và hoàn chỉnh lần cuối phương án nhân sự trình đại hội.
            - Việc báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối phải được thực hiện theo lịch duyệt đại hội.
            4. 3. Công tác nhân sự trong đại hội
            4. 3.1. Ứng cử, đề cử và bầu cấp uỷ
            Ứng cử, đề cử và bầu cấp uỷ trong đại hội được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời cần lưu ý một số điểm sau:
            - Đối với đại hội cơ sở đảng, thực hiện ứng cử, đề cử tại đại hội.
            - Ý kiến chất vấn đối với người tự ứng cử hoặc được đề cử được gửi bằng thư tới đoàn chủ tịch đại hội. Đoàn chủ tịch tổ chức việc trả lời người chất vấn (không chất vấn tại hội trường).
            4. 3. 2. Tổ chức lấy ý kiến đại biểu đại hội giới thiệu nhân sự bí thư cấp ủy
                Sau khi công bố kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới, đoàn chủ tịch đại hội tổ chức lấy ý kiến đại biểu đại hội giới thiệu nhân sự bí thư cấp ủy khóa mới trong số các đồng chí vừa trúng cử vào cấp ủy (việc này thực hiện đối với cả những đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy). Ban kiểm phiếu thu phiếu, kiểm phiếu báo cáo đoàn chủ tịch đại hội, cấp ủy khóa mới.
4. 3. 3. Bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm UBKT
            a. Bầu ban thường vụ
            - Cấp uỷ khoá mới xem xét kết quả bầu cử cấp uỷ của đại hội, nghiên cứu danh sách nhân sự ban thường vụ khoá mới do cấp uỷ cấp triệu tập đại hội giới thiệu để tiến hành bầu cử theo Quy chế bầu cử trong Đảng.
            - Sau lần bầu đầu tiên, nếu chưa đủ số lượng uỷ viên ban thường vụ cần bầu thì có bầu tiếp cho đủ hay không do cấp uỷ quyết định, hoặc có thể bầu bổ sung trong các phiên họp lần sau của cấp uỷ.
            b. Cấp uỷ bầu bí thư, phó bí thư
Cấp uỷ khoá mới họp tiếp thu ý kiến của ban thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp, nghiên cứu kết quả giới thiệu nhân sự bí thư tại đại hội và sự giới thiệu của cấp uỷ cấp triệu tập đại hội về nhân sự bí thư, phó bí thư cấp uỷ khoá mới, thảo luận và tiến hành bầu cử chức danh bí thư, phó bí thư cấp uỷ trong số các uỷ viên ban thường vụ mới được bầu theo Quy chế bầu cử trong Đảng. Cần cân nhắc kỹ đối với các trường hợp: nhân sự bí thư đã chuẩn bị có biểu hiện về sự tín nhiệm thấp thể hiện trong kết quả đại hội bầu cấp ủy và giới thiệu chức danh bí thư, kết quả cấp ủy mới bầu ban thường vụ.
Trong trường hợp danh sách bầu cử bí thư, phó bí thư không đúng với phương án nhân sự đã được ban thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp thông qua hoặc trong trường hợp đa số cấp uỷ viên khoá mới (trên 50%) đề cử nhân sự khác với phương án đã được ban thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp thông qua, thì cấp uỷ kịp thời báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp (qua đồng chí trưởng ban tổ chức Đảng ủy Khối).
            c. Trường hợp thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ, thực hiện theo Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 06/3/2009 của Ban Tổ chức Trung ương. Riêng đối với đại hội Chi bộ trực thuộc thì tiến hành bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư theo quy định tại điều 24 Quy định số 46- QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương  về thi hành Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng.
4. 3. 4. Bầu Uỷ ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: Thực hiện theo hướng dẫn của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối doanh nghiệp.
4. 3. 5.  Công tác nhân sự sau đại hội
- Đoàn chủ tịch Đại hội lập hồ sơ đề nghị cấp ủy cấp trên chuẩn y kết quả bầu cử.
- Ban thường vụ cấp uỷ chuẩn bị dự kiến phân công cấp uỷ viên; tham khảo ý kiến các cấp uỷ viên về dự kiến phân công và quyết định phân công nhiệm vụ cho các cấp uỷ viên.
5. Số lượng đại biểu đại hội cơ sở và việc bầu đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ Khối doanh nghiệp
Việc bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ Khối Doanh nghiệp phải căn cứ quy định của Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp.
Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở được bầu đại biểu dự khuyết dự đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp để thay thế đại biểu chính thức khi có đại biểu chính thức vắng mặt trong suốt thời gian đại hội. Số lượng đại biểu dự khuyết do đại hội cơ sở quyết định.
Ở đảng bộ, chi bộ cơ sở nói chung tiến hành đại hội đảng viên; nơi có trên 200 đảng viên thì tiến hành đại hội đại biểu. Những cơ sở có dưới 200 đảng viên nhưng có khó khăn về điều kiện tổ chức đại hội đảng viên, nếu được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp đồng ý thì được tiến hành đại hội đại biểu. 
Cấp uỷ triệu tập đại hội căn cứ vào số lượng tổ chức đảng trực thuộc, số lượng đảng viên và đặc điểm, vị trí của từng đảng bộ trực thuộc để phân bổ đại biểu tham dự đại hội.
6. Thời gian tiến hành đại hội
- Các đảng bộ cơ sở chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc theo đúng thời gian và yêu cầu của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp. Thời gian đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (nhiệm kỳ 2015-2017), không quá 01 ngày, bắt đầu từ tháng 1/2015, hoàn thành trong tháng 3/2015;
- Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2015, hoàn thành trong tháng 6/2015; những đơn vị tổ chức đại hội điểm hoàn thành trong tháng 3/2015 (lịch Đại hội điểm do Đảng uỷ Khối quy định). Ban Thường Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp chọn 4 đảng bộ: Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh, Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, Đảng bộ Công ty cổ phần Phát triển Công nghiệp – Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh tiến hành đại hội điểm và thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy. Các đảng bộ cơ sở chọn chi bộ trực thuộc để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại hội ở các chi bộ còn lại.
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ II không quá 3 ngày, hoàn thành trong tháng 8/2015.
III- CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao các đồng chí ủy viên ban thường vụ Đảng ủy Khối phụ trách các Khối chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức đại hội điểm và đại hội các đơn vị còn lại của khối mình phụ trách đảm bảo chất lượng, đúng quy định.
2. Đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở cần coi trọng chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn, tránh phô trương hình thức, lãng phí.
3. Các đảng uỷ, chi uỷ xây dựng kế hoạch chỉ đạo, lập các tiểu ban giúp việc, phân công uỷ viên thường vụ và cấp uỷ viên phụ trách chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, gửi văn bản về Đảng ủy Khối qua Ban Tổ chức trước ngày 15/11/2014. Các đơn vị thực hiện đại hội điểm và các đơn vị thực hiện thí điểm về bầu cử tại đại hội do Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quy định cần tranh thủ thường xuyên sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và các Ban, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp để tổ chức thành công đại hội theo quy định.
4. Đảng uỷ, Chi ủy phải báo cáo với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp về các báo cáo trình Đại hội và phương án nhân sự của đại hội đảng bộ cấp mình, khi được đồng ý thì mới tiến hành đại hội (sẽ có lịch đại hội cụ thể).                                      
5. Sau tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảng uỷ, chi uỷ khoá mới tổ chức ngay việc rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét chuẩn y các chức danh bầu cử, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế làm việc của UBKT (nếu có), phân công công tác cho các cấp uỷ viên, đồng thời kịp thời xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội.
6. Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng uỷ có văn bản hướng dẫn cụ thể việc chuẩn bị đại hội và tiến hành đại hội đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ của mình theo dõi, kiểm tra việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở; tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp.
Kế hoạch này được phổ biến đến chi bộ.
 
                                                        
 
  Nơi nhận:                                                     
- Thường trực tỉnh uỷ  (để b/c)
- BTC, UBKT, VP tỉnh uỷ (để b/c);
- Các đ/c Uỷ viên BCH Đảng bộ;
- Các đảng uỷ, chi uỷ cơ sở;
- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy Khối;
- Lưu VP, BTC.                                                               
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
                                   
 

 
 
Dương Xuân Hoà
 
 
 
                                           
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.