Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2013 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
21:36 EDT Thứ ba, 26/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 3074

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 78830

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4571109

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Chương trình, Kế hoạch

Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2013

Thứ hai - 04/02/2013 05:17
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP
UỶ BAN KIỂM TRA
*
 Số 172-KH/UBKT
                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
           Hà Tĩnh, ngày 09  tháng 01  năm 2013
 
 
KẾ HOẠCH
công tác kiểm tra, giám sát năm 2013
----------
    Thực hiện quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng; Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong Chương VII, Chương VII Điều lệ Đảng (khóa XI); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ I; nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và tình hình thực tế của Đảng bộ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013 như sau:
     I. KẾ HOẠCH KIỂM TRA
    1. Kiểm tra đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm
   a. Nội dung
Kiểm tra dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên; tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.
  b. Đối tượng
Tập trung kiểm tra đối với cấp uỷ viên các cấp, đảng viên là giám đốc các doanh nghiệp, cán bộ thuộc diện Đảng uỷ Khối quản lý. Khi cần thiết có thể tổ chức kiểm tra đối với đảng viên do tổ chức đảng cấp dưới quản lý.
  c. Thời gian tiến hành: Khi có thông tin đảng viên có dấu hiệu vi phạm.
   2. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị; Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng
  a. Nội dung
  Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng, của cấp ủy cấp trên; việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Việc quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Việc quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ.
       b. Đối tượng
Các tổ chức đảng cấp dưới, trước hết là các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Khi kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới có thể kết hợp kiểm tra đối với đảng viên lãnh đạo của tổ chức đảng đó.
      c. Thời gian tiến hành: Khi có thông tin về tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm.
      3. Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
     a. Nội dung: Tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện quy chế, nhiệm vụ, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; việc thực hiện phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên; việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; việc chấp hành các quyết định, chỉ thị, thông báo, kết luận của tổ chức đảng cấp trên liên quan đến việc thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật.
    b. Đối tượng: Các tổ chức đảng cấp dưới, nhất là những đơn vị trong năm 2011 và 2012 còn nhiều yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Kế hoạch kiểm tra từ 03 đến 05 tổ chức.
   c. Thời gian tiến hành:  Quý I và Quý II/2013.
  4. Kiểm tra việc thu, nộp đảng phí
  - Nội dung: Tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương về thu, nộp đảng phí và quản lý, sử dụng tài chính đảng.
  - Đối tượng kiểm tra: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong năm 2010 đến 2012 thực hiện không đúng quy định về chế độ đảng phí và tài chính Đảng. Kế hoạch kiểm tra 03 đến 05 tổ chức.
­  - Thời gian tiến hành: Trong cả năm 2013.
    II. KẾ HOẠCH GIÁM SÁT
    1. Đối với nhiệm vụ giám sát thường xuyên
     Thực hiện giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương, UBKT Tỉnh uỷ đối với tất cả các đơn vị.
   2. Đối với nhiệm vụ giám sát theo chuyên đề
    Chuyên đề 1: Giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở; quy chế phối hợp giữa cấp ủy với BGĐ, HĐQT, HĐTV; chương trình công tác toàn khóa; việc phân công nhiệm vụ của cấp ủy và UBKT cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015; việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2011 và 2012.
  - Đối tượng giám sát: Các đảng ủy, chi ủy cơ sở. (3-5 tổ chức đảng)
  - Thời gian tiến hành:  cả năm 2013.
- Mốc giám sát: Năm 2010 đến năm 2012.
 Chuyên đề 2: Giám sát đối với đảng viên là người đứng đầu các đảng bộ, chi bộ và các doanh nghiệp trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp
- Thời gian giám sát: Từ quý II đến quý IV/2013.
- Đối tượng giám sát: Bí thư cấp ủy và giám đốc doanh nghiệp (5-7 đồng chí).
  Chuyên đề 3: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền.
- Mốc giám sát: Năm 2011 đến năm 2012.
- Thời gian giám sát: Quý IV/2013.
- Đối tượng giám sát: Các đơn vị đã được kiểm tra, giám sát từ năm 2010 đến năm 2012 (3-5 đơn vị).
    III. CÁC NHIỆM VỤ KHÁC
       1. Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định tại Quyết định số 137-QĐ/TW, ngày 02/10/2012 của Ban Bí thư Trung ương.
      2. Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ ban hành và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013.
      3. Giải quyết dứt điểm những đơn tố cáo phát sinh trong kỳ; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng theo đúng quy định.
      4. Xem xét xử lý kỷ luật, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xem xét, đề nghị cấp ủy xử lý các trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.
     5. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2013).
     6. Phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho bí thư cấp ủy và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cơ sở.
    IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    - Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối doanh nghiệp có trách nhiệm tham mưu kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể theo định kỳ hàng tháng, hàng quý để triển khai thực hiện; chủ động nắm thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên để tham mưu cho Ủy ban Kiểm tra tiến hành kiểm tra, giám sát ngăn ngừa vi phạm.
   - Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra cấp trên; chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ Khối và các cơ quan có liên quan nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.
  - Uỷ ban Kiểm tra cơ sở và các chi uỷ trực thuộc căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động nắm bắt thông tin, phát hiện vi phạm để tiến hành kiểm tra, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Những trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền của cấp trên thì báo cáo để có sự chỉ đạo xử lý kịp thời theo quy định.
 
 
Nơi nhận:
- UBKT Tỉnh uỷ (VP; PNV3);(để b/c)
- BTV Đảng uỷ Khối;  (để b/c)
- Các đ/c UV UBKT Đảng uỷ Khối; (để t/h)
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở; (để t/h)
- Lưu UBKT.
 
 
                  T/M UỶ BAN KIỂM TRA
                         CHỦ NHIỆM
 
                  
                              (Đã ký)
 
 
 
                     Nguyễn Văn Lựu
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.