Hướng dẫn Tổ chức, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017) và mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
21:18 EDT Thứ ba, 26/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 3074

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 78793

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4571072

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Hướng dẫn

Hướng dẫn Tổ chức, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017) và mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017

Thứ năm - 12/01/2017 23:08
ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
                            *
Số 20 - HD/BTGĐUK
    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 01 năm 2017
 
HƯỚNG DẪN
Tổ chức, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017) và mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017
 
Thực hiện Hướng dẫn số 19 – HD/BTGTU, ngày 09/01/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017) và mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường đấu tranh, phản bác hiệu quả các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
 2. Nêu cao lòng tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về truyền thống văn hóa của quê hương Hà Tĩnh, của dân tộc Việt Nam và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động.
3. Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa sâu rộng, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, điều kiện cụ thể của từng đơn vị, doanh nghiệp
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 87 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nếu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ và đảng viên, kiên trì, kiên quyết thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
2. Nêu bật những kết quả đạt được trên các lĩnh vực năm 2016, kế hoạch năm 2017. Chú trọng phát hiện, giới thiệu, biểu dương và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong xây dựng Đảng, trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh …
 3. Kết hợp tuyên truyền hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân với tuyên truyền, giải thích nguyên nhân các mặt chưa đạt trên các lĩnh vực năm 2016; quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, định hướng và quyết tâm chính trị thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ giải pháp về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2017. Trước mắt, tập trung triển khai Chỉ thị 13 – CT/TU ngày 27/12/2016 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2017, Chỉ thị 14- CT/TU ngày 28/12/2016 về việc tổ chức Tết năm 2017, Chỉ thị 15- CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2017 .
4. Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán; kiên quyết phê phán những hiện tượng tiêu cực, mê tín dị đoan, lãng phí trong tổ chức lễ hội đầu xuân…; đáu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững
6. Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Trung ương Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện Quy định số 55 - QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 11 - CT/TW, ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư, Chỉ thị 14 - CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ  chức Tết năm 2017 và các công văn hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN
            - Các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2017 với các nội dung trên, nhất là ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 87 năm qua và truyền thống của Đảng bộ, quê hương (Tài liệu tuyên truyền đã được đăng tải trên trang Webisite của Đảng bộ Khối);  đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị
            - Tổ chức phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017 ngay từ những tháng đầu năm.
            - Đẩy mạnh các phong trào “đền ơn đáp nghĩa” “uống nước nhớ nguồn”. các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình nhân tố mới; tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu, thông qua đó lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng; tổ chức hành hương về nguồn tham quan các di tích lịch sử, cách mạng... 
             - Tổ chức treo pa nô, áp phích, băng cờ, khẩu hiệu tại cơ quan, hội sở chính, trạm, phân xưởng.
            Thời gian treo băng, cờ, khẩu hiệu được tổ chức từ ngày 23/01 – 06/02/2017 (tức là từ ngày 26/12 Bính Thân – 10/01 Đinh Dậu)
- Tùy vào điều kiện cụ thể, các cơ sở có thể tổ chức giao lưu, gặp mặt, khen thưởng, tổ chức trao huy hiệu Đảng; biểu dương những đảng viên gương mẫu, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nói chuyện truyền thống; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tạo không khí, vui tươi, phấn khởi trong cơ quan, đơn vị...            
 IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
   1. Mừng Đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu 2017!           
         2. Nhiệt liệt chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017)!
        3. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng!
       4. Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!
        5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017!
       6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
       7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
       8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
       9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
   10. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh!
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
            - Căn cứ vào hướng dẫn của Ban, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối, các đảng ủy, chi ủy cơ sở,  triển khai thực hiện việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Đinh Dậu năm 2017 thiết thực và đạt hiệu quả cao nhất.
            - Ban Tuyên giáo phối hợp với các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy thực hiện giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc triển khai tại cơ sở. Tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
 
 
Nơi nhận                                                                                   TRƯỞNG BAN
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực Đảng ủy (để b/c);
- Các ban đảng, UBKT, VP Đảng ủy;
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở;                                                          (Đã ký)
- Đoàn TN, Hội CCB Khối;
- Lưu    
                                                                                                     Đinh Văn Minh
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.