Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng (24/4/1906 - 24/4/2016) - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
09:14 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 576

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63273

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555552

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Hướng dẫn

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng (24/4/1906 - 24/4/2016)

Thứ sáu - 11/03/2016 07:34
   ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
             BAN TUYÊN GIÁO                          
                           *                                                   Hà Tĩnh, ngày 10  tháng 3 năm 2016
              Số 05 – HD/BTGĐUK
           HƯỚNG DẪN

             Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập

- Tổng Bí thư của Đảng (24/4/1906 - 24/4/2016)

 
Thực hiện Hướng dẫn số 04 – HD/BTGTU, ngày 25/02/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng (24/4/1906 - 24/4/2016), Ban Tuyên giáo Đảng ủy hướng dẫn, cụ thể  như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Giúp cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động, nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên hiểu rõ về cuộc đời và những đóng góp to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh. Từ đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng, nâng cao lòng tự hào và niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.
2. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra.
3. Gắn tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập với tuyên truyền thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng và các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, việc thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết khác của Trung ương, của tỉnh.
4. Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức chu đáo, trọng thể, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, phù hợp với hoạt động đặc thù của doanh nghiệp
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Hà Huy Tập và khẳng định những đóng góp to lớn của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
2. Nêu bật những thành tựu và kết quả đạt được của quê hương Hà Tĩnh nói chung và huyện Cẩm Xuyên nói riêng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian qua, nhất là trong năm 2015 và cả nhiệm kỳ 5 năm 2010 - 2015… Chú trọng việc phát hiện, giới thiệu, biểu dương và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội trên quê hương đồng chí Hà Huy Tập...
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN
            - Các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong tháng 3 và tháng 4 năm 2016 với các nội dung trên, nhất là ôn lại thân thế, sự nghiệp của đồng chí Hà Huy Tập và khẳng định những đóng góp to lớn của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị
            - Tổ chức phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016 ngay từ những tháng đầu năm.
            - Đẩy mạnh các phong trào “đền ơn đáp nghĩa” “uống nước nhớ nguồn”. các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình nhân tố mới; tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, quê hương trong tháng 3, tháng 4 và tháng 5 năm 2016; tổ chức hành hương về nguồn tham quan các di tích lịch sử, cách mạng... 
             - Tổ chức treo pa nô, áp phích, băng cờ, khẩu hiệu tại cơ quan, hội sở chính, trạm, phân xưởng.
IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng (24/4/1906 - 24/4/2016)!
2. Đồng chí Hà Huy Tập - Người đảng viên cộng sản kiên cường, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội!
3. Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng (24/4/1906 - 24/4/2016)!
4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”!
5. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh!
6. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng!
7. Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
9.      Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
10.   Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
            V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
- Căn cứ vào hướng dẫn của Ban, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối, các đảng ủy, chi ủy cơ sở,  triển khai thực hiện việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập  thiết thực và đạt hiệu quả cao nhất.
            - Ban Tuyên giáo phối hợp với các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy thực hiện giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc triển khai tại cơ sở. Tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy.
(Hướng dẫn này ban hành kèm theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng)
 
 
                                                                                    TRƯỞNG BAN
 
 
                                                                                           (đã ký)
 
                                                                                     Đinh Văn Minh
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.