Hướng dẫn Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013 ) - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
21:01 EDT Thứ ba, 26/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 3074

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 78770

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4571049

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Hướng dẫn

Hướng dẫn Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013 )

Thứ ba - 14/05/2013 03:43
         ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP            
                           *                                                                  Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 5 năm 2013
               Số 03 – HD/ĐUK
 
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm
Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
(11/6/1948 – 11/6/2013 )
 
            Căn cứ Hướng dẫn số 56 – HD/BTGĐU, ngày 02/5/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013),  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:
            I. Mục đích yêu cầu
            1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, HĐQT, HĐTV, ban giám đốc, cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong các doanh nghiệp về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.
             2. Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết; khơi dậy ý thức tự giác và lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2013.
            3. Hoạt dộng tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với kỷ niệm 123 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2013), triển khai sâu rộng và có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các hoạt động kỷ niệm phải thiết thực, kết hợp với việc biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
            II. Nội dung tuyên truyền
            1. Tuyên truyền nội dung Lời kêu gọi thi đua ái quốc, mục đích, ý nghĩa và tác dụng của lời kêu gọi thi đua ái quốc; các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.
            2. Tuyên truyền quan điểm của Đảng, Nhà nước về thi đua yêu nước: Chỉ thị 35 – CT/TW, ngày 03/6/1998 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 39 – CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 03 – CT/TW ngày 04/5/2011 của Bộ Chính trị; Luật Thi đua khen thưởng; Chỉ thị 01 /CT-TTg ngày 10/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ .
          3. Tuyên truyền những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian qua. Biểu dương những điển hình, nhân tố mới; các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng và các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Chú ý phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác.
            4. Hưởng ứng  phong trào thi đua năm 2013 của tỉnh với chủ đề: “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm: Duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tích cực giảm thiểu tai nạn giao thông; đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.
            III. Các hoạt động kỷ niệm
            1. Hình thức kỷ niệm
            - Các đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày Truyền thống thi đua yêu nước 11/6.
            - Căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị có thể tổ chức gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5) và Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6)
            - Tổ chức treo băng cờ, khẩu hiệu chào mừng các ngày kỷ niệm tại văn phòng, hội sở chính, trạm, trại, phân xưởng sản xuất...
            2. Thời gian triển khai
            - Đợt 1 (từ đầu tháng 5 đến 19/5/2013): tuyên truyền thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 123 năm Ngày sinh nhật Bác 19/5, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6.
            - Đợt 2 (từ 19/5 đến 11/6/2013): đợt cao điểm gắn với các hoạt động kỷ niệm 65 Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2013).
            Đợt 3 (từ 12/6/2013 – tháng 12/2013): tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua với chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”
            IV. Một số khẩu hiệu tuyên truyền
         1. Thi đua lập thành tích chào mừng 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013) !
            2. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!
            3. Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm!
            4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013!
            5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
            V. Tổ chức thực hiện
            1. Căn cứ vào Hướng dẫn, các đảng ủy, chi ủy cơ sở triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013) một cách thiết thực, có hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.
            2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình báo cáo kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy.
 

            Nơi nhận                                                                        T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);                                                PHÓ BÍ THƯ
- Thường trực Đảng ủy:  
- Các ban đảng, UBKT, VP Đảng ủy;
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở;                                                              (Đã ký)
- Đoàn TN, Hội CCB Khối;
- Lưu VP-TG
 
                                                                                                          Thái Ngọc Hải   
        
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.