Hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2013) và mừng Xuân Quý Tỵ năm 2013 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
09:24 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 653

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63350

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555629

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2013) và mừng Xuân Quý Tỵ năm 2013

Thứ ba - 08/01/2013 16:02
       ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              BAN TUYÊN GIÁO                             
                            *                                                                Hà Tĩnh, ngày 07  tháng 1  năm 2013
              Số 01 – HD/BTGĐU
 
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2013)
 và mừng Xuân Quý Tỵ năm 2013
 
            Thực hiện Hướng dẫn số 50 – HD/BTGTU, ngày 21/12/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2013) và mừng Xuân Quý Tỵ năm 2013, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn  như sau:
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            1. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ Hà Tĩnh; những nhiệm vụ, giải pháp lớn trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các nghị quyết, kết luận của các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong các doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước. Đồng thời, đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
            2. Tiếp tục nâng cao lòng tự hào về Đảng, Bác Hồ kính yêu, về quê hương, đất nước; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2013 ngay từ đầu năm, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và đại hội đảng các cấp đề ra, xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
            3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng gắn với mứng Xuân Quý Tỵ cần được tổ chức với hình thức và nội dung đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, tạo được ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan toả sâu rộng, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng  đơn vị.
II. NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN
            1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh,  Đảng bộ Khối và của đơn vị năm 2012, kế hoạch năm 2013; tuyên truyền về phong trào xây dựng nông thôn mới, về tiến độ triển khai của các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, về xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
            - Phản ánh không khí đón Xuân của nhân dân. Biểu dương tinh thần phục vụ nhân dân trong dịp Tết của các ban, ngành, lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
            - Ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 83 năm qua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
            - Biểu dương những tổ chức đảng tiêu biểu và đảng viên gương mẫu trong tổ chức, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát hiện, phổ biến, giới thiệu những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch,vững mạnh.
- Phê phán những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013…; Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Các hoạt động tuyên truyền
- Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2013) được tổ chức theo tinh thần năm lẻ. Do đó, các cấp ủy  cơ sở  không tổ chức lễ mít tinh, mà tổ chức treo Pa nô, áp phích, băng cờ, khẩu hiệu tại cơ quan, hội sở chính, trạm, phân xưởng (thời gian thực hiện từ ngày 20/1/2013 – 18/2/2013); tùy vào điều kiện cụ thể, các cơ sở có thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,  tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cơ quan, đơn vị.  
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong tháng 1 và tháng 2 năm 2013 với các nội dung trên, nhất là tập trung ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng trong 83 năm qua và truyền thống của Đảng bộ, quê hương; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Tiếp tục đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tình thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.  Thực hiện nghiêm Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định 33 của UBND tỉnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; Chỉ thị 20 Của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định 31 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
 
            III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1.  Mừng Đất nước đổi mới,  Mừng Đảng quang vinh, Mừng Xuân Quý Tỵ!
2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2013) !
3. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2013) !
4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng!
5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”!
6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang \vinh muôn năm!
7. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
9. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
10. Quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh!
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Căn cứ vào hướng dẫn của Ban, các đảng ủy, chi ủy cơ sở triển khai thực hiện việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2013) thiết thực và đạt hiệu quả cao nhất.
- Ban Tuyên giáo phối hợp với các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy thực hiện giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc triển khai tại cơ sở. Tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy.
 
 
Nơi nhận                                                                                                     TRƯỞNG BAN
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực Đảng ủy (để b/c);
- Các ban đảng, UBKT, VPĐU;
- Đoàn TN, Hội CCB Khối DN;                                                                          (Đã ký)
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở;
- Lưu TG   
 
                                                                                                                  Đinh Văn Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.