Hướng dẫn việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2011 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
09:16 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42


Hôm nayHôm nay : 604

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63301

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555580

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Hướng dẫn

Hướng dẫn việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2011

Thứ ba - 26/06/2012 07:40
      ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP                                   Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 10 năm 2011  
                       *
          Số  03  - HD/ĐUK

HƯỚNG DẪN
việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá phân loại tổ chức đảng,
đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2011
 
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 ( khóa X) về " Nâng cao  năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên"; Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Chỉ thị số 03- CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 - KH/TW, ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư về " Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp hướng dẫn thực hiện như sau:
A. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI:
I. Phân loại tổ chức cơ sở Đảng:
1. Căn cứ và đối tượng đánh giá:
Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng phải căn cứ vào yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và các nhiệm vu được cấp uỷ cấp trên giao.
Các Đảng uỷ, Chi uỷ cơ sở căn cứ Hướng dẫn này để tự chấm điểm, phân loại cho Đảng bộ, Chi bộ và cán bộ, đảng viên.
2. Nội dung đánh giá:
2.1. Về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, quốc phòng- an ninh:
- Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đảm bảo cho doanh nghiệp ổn định và phát triển; việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên chức, người lao động, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chính sách về lao động đối với người lao động…
- Việc triển khai ký kết hợp đồng lao động, tổ chức hội nghị người lao động hàng năm, ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa Ban chấp hành công đoàn và Ban giám đốc với người lao động, thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp, chuyển đổi công ty.
- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, phát huy quyền làm chủ của người lao động, thực hiện công khai về tài chính và phân phối, đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác, nhất là trong hợp đồng liên doanh, liên kết, xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, vật tư…
- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng tự vệ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đề cao cảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của nhà nước cũng như của doanh nghiệp.
2.2. Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:
- Việc phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
- Công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi (nói, viết, làm …) trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Việc nắm tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng để có biện pháp lãnh đạo hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết.
2.3. Về lãnh đạo, xây dựng doanh nghiệp và các đoàn thể quần chúng:
- Lãnh đạo xây dựng đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường văn hoá Doanh nghiệp, công sở văn minh; xây dựng Hội cựu Chiến binh, tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể quần chúng khác trong doanh nghiệp vững mạnh, thực hiện đúng pháp luật của Nhà nước và điều lệ của mỗi đoàn thể, tham gia ý kiến với chủ doanh nghiệp, giám đốc trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; giáo dục động viên đoàn viên đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
- Lãnh đạo Ban Chấp hành công đoàn kịp thời trao đổi với chủ doanh nghiệp, giám đốc để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp với pháp luật hiện hành; ngăn ngừa và khắc phục có hiệu quả các biểu hiện chia rẽ, phân hóa trong cộng đồng người lao động; tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyển để xử lý các vụ tranh chấp trong doanh nghiệp.
2.4. Về lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng:
- Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là Bí thư cấp ủy, người đứng đầu và các cấp ủy viên.
- Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp; thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.
- Thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.
- Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; việc phát hiện, xử lý những đảng viên sai phạm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.
- Công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; thực hiện việc giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên, chất lượng, hiệu quả hoạt động, vai trò trung tâm đoàn kết và sự tín nhiệm của đảng viên, quần chúng đối với cấp ủy .
2.5. Về lãnh đạo thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
- Tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và người lao động theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện.
- Đinh kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng bộ, chi bộ và đảng viên, quần chúng trong sinh hoạt đảng ( hàng tháng, sơ kết 6 tháng và tổng kết năm); chĩ rõ những việc làm được, chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
3. Phương pháp đánh giá:
Trên cơ sở thang bảng điểm theo quy định, các đảng uỷ, chi uỷ cơ sở tự đánh giá chấm điểm và thông báo để cán bộ, đảng viên biết, tham gia ý kiến, đề nghị cấp trên xem xét quyết định.
Tổng số điểm tối đa của 5 nội dung đánh giá là 100 điểm:
- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, quốc phòng - an ninh:        30 điểm
- Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:                                                                          15 điểm
- Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các tổ chức đoàn thể quần chúng:                           15 điểm
- lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng:                                                25 điểm
- Thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh: 15 điểm
4. Xếp loại chất lượng  tổ chức cơ sở đảng
4.1. Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh: Là những đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện xuất sắc 5 nội dung đánh giá nêu trên và đạt từ 90 điểm trở lên; đồng thời, phải bảo đảm các điều kiện sau:
- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra, nhất là những nhiệm vụ trọng yếu trong sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể quần chúng  đạt tiêu chuẩn vững mạnh hoặc tiên tiến xuất sắc.
- Không có cấp uỷ viên, cán bộ là cấp trưởng, cấp phó của cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể quần chúng ở cơ sở bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên ( trừ trường hợp bị kỷ luật do tổ chức đảng chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý ).

- Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên; nếu là đảng bộ cơ sở phải có từ 2/3 trở lên số chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh và không có chi bộ yếu kém; các chi bộ sinh hoạt đều, đúng quy định và tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt bình quân đạt từ 80% trở lên.

Trong số những tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, cấp ủy cấp trên xem xét, lựa chọn một số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng; số tổ chức cơ sở đảng được khen thưởng tối đa không vượt quá 20 % tổng số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh.
4.2. Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ: Là những đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện tốt 5 nội dung đánh giá nêu trên nhưng chưa đạt mức trong sạch vững mạnh; có tổng số điểm đạt được từ 70 đến 89 điểm.
4.3. Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ: Là những đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ bản thực hiện được 5 nội dung nêu trên nhưng còn một số hạn chế; có tổng số điểm đạt từ 50 đến 69 điểm
4.4. Tổ chức cơ sở đảng yếu kém:  Là những đảng bộ, chi bộ cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt dưới 50 điểm hoặc tuy đạt 50 điểm trở lên nhưng có một trong các khuyết điểm sau: Nội bộ mất đoàn kết kéo dài, không xử lý kiên quyết, dứt điểm; để xẩy ra tham nhũng, tiêu cực đến mức có cán bộ, đảng viên phải kỷ luật; đảng bộ cơ sở có từ 1/3 số chi bộ số chi bộ trực thuộc trở lên xếp loại yếu kém.
5. Một số điểm chú ý khi đáng giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng:
- Những đảng bộ, chi bộ xếp loại từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên phải có việc làm cụ thể, thiêt thực về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời phải đạt từ 8 điểm trở lên về thực hiện nhiệm vụ học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Việc công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định. Trường hợp tổ chức cơ sở đảng đã được công nhận xếp loại, nhưng sau đó mới phát hiện có khuyết điểm thì phải xem xét, làm rõ. Nếu có khuyết điểm thì hủy bỏ kết quả đã công nhận.
II.  Kiểm điểm phân loại đảng viên:
1. Đối tượng đánh giá:
Là những đảng viên đang sinh hoạt đảng ở các chi bộ tại thời điểm đánh giá, gồm: đảng viên chính thức, đảng viên dự bị, đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời, đảng viên đi làm việc lưu động đã báo cáo và được cấp ủy cơ sở đồng ý. Đối với những đảng viên vắng mặt, chi bộ tổ chức đánh giá vào cuộc họp chi bộ gần nhất và báo cáo bổ sung kết quả đánh giá lên cấp ủy cấp trên.
2. Nội dung đánh giá
2.1. Về tư tưởng chính trị:
- Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm.
- Việc chấp hành và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Việc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.
- Việc tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.
2.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Kết quả thực hiện " cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
- Việc đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình.
- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; việc chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
- Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và người lao động.
- Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ.
- Tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác; đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.
2.3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lao đông, học tập, công tác và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
- Ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân và người lao động.
2.4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:
- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của đảng, chấp hành sự phân công, điều hành của tổ chức.
- Thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định.
- Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết của tổ chức đảng.
- Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.
- Thái độ cầu thị trong việc nhận và sữa chữa, khắc phục khuyết điểm.
3. Phương pháp đánh giá phân loại
3.1. Cấp uỷ tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, quán triệt các nội dung để đảng viên nắm vững mục đích, yêu cầu của việc tự phê bình và phê bình thực hiện các bước phân loại đảng viên cuối năm; việc đánh giá chất lượng đảng viên tiến hành như sau:
- Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm đánh giá của mình theo 4 nội dung tại điểm 2, mục II và tự nhận mức xếp loại trước chi bộ (đối với các chi bộ có thành lập các tổ đảng thì đảng viên có thể kiểm điểm trước tổ đảng, tổ đảng báo cáo ý kiến nhận xét đảng viên với chi bộ). Đối với đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở các cấp, nhất là người đứng đầu phải tự kiểm điểm, đánh giá kết quả cụ thể việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên quần chúng học tập, noi theo.
- Cấp uỷ tiến hành nắm thêm thông tin theo các kênh: Ý kiến phản ánh của các tổ chức đoàn thể quần chúng; phiếu nhận xét đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú; sau đó cấp uỷ tổng hợp thông tin thu được, góp ý cho đảng viên bổ sung vào bản tự kiểm điểm.
- Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến cho đảng viên. Chi bộ tiến hành biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín về mức xếp loại chất lượng đảng viên, công bố kết quả xếp loại và báo cáo lên cấp ủy cấp trên.
3.2. Một số nội dung cần lưu ý trong phương pháp đánh giá phân loại:
a. Trách nhiệm của Đảng bộ cơ sở:
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên của các chi bộ trực thuộc, tiến hành sinh hoạt tự phê bình và phê bình.
- Sau khi có kết quả đánh giá phân loại, chi uỷ lập danh sách đảng viên, trích biên bản sinh hoạt chi bộ, nhận xét vào bản tự kiểm điểm cho từng đảng viên, gửi hồ sơ lên đảng uỷ cơ sở xem xét, quyết định.
Đảng uỷ cơ sở sau khi ra quyết định công nhận kết quả phân loại đảng viên cho các chi bộ, có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo danh sách phân loại đảng viên của đơn vị gửi về Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp để lưu hồ sơ.
b. Trách nhiệm của Chi bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc:
- Xây dựng kế hoạch phấn đấu của chi bộ và hướng dẫn đảng viên đăng ký phấn đấu từ đầu năm, điều chỉnh việc phân công công tác và theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.
- Chỉ đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tổng kết công tác năm, bình xét, xếp loại thi đua; tổ chức lấy ý kiến tham gia của ban chấp hành của đoàn thể về sự lãnh đạo của chi bộ.
- Tiến hành kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ, tự chấm điểm đánh giá chất lượng chi bộ; tổ chức cho đảng viên kiểm điểm và đánh giá chất lượng đảng viên, báo cáo cấp uỷ cấp trên xem xét, công nhận (riêng chi bộ cơ sở tự xét và ra quyết định xếp loại chất lượng đảng viên).
- Sau khi có kết quả phân loại, cấp uỷ cơ sở gửi kết quả phân loại đảng viên về Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp để lưu hồ sơ.
4. Xếp loại chất lượng đảng viên
4.1. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
Là những đảng viên thực hiện xuất sắc 4 nội dung đã nêu trên và được 2/3 trở lên số đảng viên chính thức của chi bộ biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành, được chi bộ biểu dương hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tốt đa không vượt quá 15 % tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đề nghị cấp trên khen thưởng.
4.2. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ:
Là những đảng viên thực hiện tốt 4 nội dung và được trên 1/2 số đảng viên chính thức của chi bộ biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.
4.3. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ:
Là những đảng viên cơ bản thực hiện được 4 nội dung và được trên 1/2 số đảng viên chính thức của chi bộ biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, chi bộ cần chỉ rõ những đảng viên còn có mặt hạn chế để kịp thời sữa chữa, khắc phục.
4.4. Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ:
Là những đảng viên đang chấp hành kỷ luật của Đảng, chính quyền, đoàn thể từ mức khiển trách trở lên trong năm, hoặc vi phạm một trong các khuyết điểm sau và có trên 1/2 số đảng viên chính thức của chi bộ biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành: Qua kiểm điểm, phát hiện thấy đảng viên đó vi phạm tư cách đảng viên; cơ quan quản lý đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn hoặc chi bộ đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ được giao; không chấp hành sự phân công của tổ chức hoặc gây mất đoàn kết nội bộ.
5. Một số điểm chú ý khi đánh giá, xếp loại đảng viên:
- Những đảng viên được xếp loại từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, phải có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đảng viên, quần chúng, cơ quan, đơn vị thừa nhận.
- Những đảng viên là cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở các cấp, nhất là người đứng đầu phải có yêu cầu cao hơn để cán bộ dưới quyền, đảng viên và quần chúng học tập, noi theo.
- Đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có nhiều khó khăn có thể vận dụng linh hoạt cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị.
- Đối với đảng viên sinh hoạt tại chi bộ nhưng thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao thì đảng viên tự báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với chi bộ. Khi cần thiết, chi ủy nghiên cứu ý kiến nhận xét của cấp quản lý đảng viên đó và thông báo với chi bộ khi đánh giá, xếp loại đảng viên.
- Đối với những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, cấp ủy, chi bộ phải kiểm tra, xem xét và xử lý kịp thời thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng, không để  đến khi đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm mới đưa ra xem xét, xử lý.
- Trường hợp phát hiện đảng viên có khuyết điểm sau khi đã công nhận kết quả xếp loại đảng viên, thì đảng viên đó phải kiểm điểm, làm rõ và tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật hoặc không công nhận kết quả đã xếp loại.
- Trường hợp cán bộ, đảng viên có những sai phạm ở cơ quan cũ (đến mức phải kỷ luật từ khiển trách trở lên), khi chuyển đến cơ quan khác mới bị phát hiện và xử lý, tổ chức cơ sở đảng cơ quan cũ đã đánh giá, xếp loại chất lượng thì không phải xem xét lại kết quả xếp loại của tổ chức cơ sở đảng đó.
- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xem xét, quyết định xếp loại đối với đảng viên trong đảng bộ, chi bộ.
III. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp:
1. Nội dung đánh giá
a. Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý
- Kiểm điểm việc quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp.
- Làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ, chi bộ, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp khóa I, các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp, Đảng ủy, chi uỷ cơ sở .
- Đánh giá ưu, khuyết điểm trong nhận thức, chỉ đạo, triển khai và kết quả cụ thể Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc xây dựng và thực hiện tiêu chí về đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
b. Đối với cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý
- Kiểm điểm về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc quán triệt, chấp hành Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bản thân và gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần học tập nâng cao trình độ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác.
- Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao: Tính chủ động, sáng tạo và mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ, công việc được giao trong năm; việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể; nhận thức và những việc làm cụ thể để thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
2. Phương pháp tiến hành
a. Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý:
- Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị chuẩn bị báo cáo kiểm điểm, đánh giá tập thể theo các nội dung nêu trên.
- Báo cáo đánh giá đưa ra thảo luận trong tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Tập thể thảo luận, kết luận theo đa số về những ưu điểm, khuyết điểm và phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, bổ sung hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm để trình hội nghị cán bộ chủ chốt của cơ quan, gồm các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Chi bộ; các đồng chí trong Hội đồng Quản trị, Hội đồng thành viên, lãnh đạo các đoàn thể và trưởng các đơn vị trực thuộc; hội nghị tổng kết năm của đảng bộ, chi bộ cơ sở.
b. Đối với cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý
- Bản thân từng đồng chí cán bộ ( Bí thư, Phó bí thư, uỷ viên Ban thường vụ; Chủ tịch, Phó chủ tịch hội đồng quản trị; Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng thành viên; Giám đốc, Phó giám đốc ) trình bày bản tự kiểm điểm đánh giá của mình theo các nội dung trên và gợi ý kiểm điểm của cấp ủy cấp trên (nếu có) trước hội nghị Ban chấp hành đảng bộ, chi bộ. Nội dung kiểm điểm cá nhân phải gắn với nội dung kiểm điểm của tập thể; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Các đồng chí khác trong tập thể lãnh đạo tham gia đóng góp ý kiến. Các đồng chí đảng uỷ viên, chi uỷ viên kiểm điểm tại chi bộ mình sinh hoạt.
- Trên cơ sở góp ý của tập thể, cá nhân từng đồng chí cán bộ tự đánh giá xếp loại cuối năm theo Quy chế đánh giá cán bộ. Tiếp tục hoàn thiện bản kiểm điểm và báo cáo kết quả với chi bộ nơi sinh hoạt.
- Cấp ủy cơ sở tổng hợp kết quả báo cáo cho Đảng ủy cấp trên.
IV. Khen thưởng:
Sau khi có kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.
-  Tuỳ theo tình hình thực tế chi bộ cơ sở xét khen thưởng các tổ đảng (nếu có) và đảng viên trong chi bộ.
- Đối với các Đảng bộ cơ sở: Quyết định công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh, biểu dương, khen thưởng, tặng giấy khen cho các chi bộ và đảng viên trong đảng bộ ( tuỳ theo tình hình thực tế các đảng uỷ cơ sở biểu dương khen thưởng phù hợp với tỷ lệ).
- Đảng uỷ Khối doanh nghiệp quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, vững mạnh.
B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kết quả tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng và các biểu mẫu thống kê gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trước ngày 15/12/2011
2. Kết quả tự phê bình, đánh giá phân loại tập thể và cá nhân cấp ủy đảng, lãnh đạo chuyên môn và phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên gửi về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trước ngày 05/01/2012
Thực hiện tự phê bình, phê bình, đánh giá phân loại tổ chức Đảng; tập thể cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn, đảng viên, cán bộ công chức là hoạt động hằng năm của các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị và là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng. Khi tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, mời đại diện Đảng ủy Khối dự để chỉ đạo, theo dõi nắm tình hình.

 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ ( để b/c);
- Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh uỷ ( để b/c);
- Các đc UV BCH Đảng bộ;
- Các ban đảng, UBKT, văn phòng Đảng uỷ;
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở;
- Lưu VP, TC.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
 
 (đã ký)
 
 
Hà Tiến Lam
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.