hướng dẫn đăng ký các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
09:40 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 692

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63389

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555668

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Hướng dẫn

hướng dẫn đăng ký các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ tư - 23/09/2015 17:14
       ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
                          *                                           
Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 9 năm 2015
               Số 01 - HD/ĐUK 
  
HƯỚNG DẪN
Đăng ký các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, năm 2016, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 02 – CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Lễ vinh danh dự kiến tổ chức vào dịp thực hiện Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp và kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Để có cơ sở suy tôn, bình chọn,  Đảng ủy Khối hướng dẫn triển khai thực hiện việc đăng ký, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người lao động. Đồng thời, coi việc xây dựng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là một trong những nội dung trong tâm của việc thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 02 – CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối
- Nội dung đăng ký phấn đấu phải thiết thực, hiệu quả, sát với thực tế đơn vị, doanh nghiệp và chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân, góp phần tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.
II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
1. Đối với tập thể
 Về đối tượng: Đảng bộ, chi bộ, tập thể doanh nghiệp, phòng, ban, đội, phân xưởng, trạm, tổ sản xuất (ưu tiên các đối tượng phòng, ban, đội, trạm, tổ, phân xưởng sản xuất)
Nội dung thực hiện:
- Tổ chức việc học tập, quán triệt chuyên đề về Bác hàng năm một cách sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động, bảo đảm về nội dung, thời gian theo quy định; xây dựng chương trình thực hiện các chuyên đề thiết thực, hiệu quả.
- Khẳng định được vai trò hạt nhân lãnh đạo của các tổ chức Đảng ở cơ sở, phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2015, 2016 ngày càng hiệu quả, đời sống của người lao động được nâng cao. Có những việc làm, sáng kiến trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, quản trị doanh nghiệp, xây dựng văn hóa kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tạo được phong trào mạnh mẽ, hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp, nội bộ đoàn kết, đồng thuận, quyền làm chủ của người lao động được phát huy, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; cán bộ, đảng viên gương mẫu, không để xảy ra các vụ việc tiêu cực, tham ô, lãng phí, tai nạn lao động... Thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định của UBND tỉnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang; phong trào “ba không” của UBND tỉnh: “không đánh bài, không tệ nạn, không mát an toàn giao thông”. Hiệu quả sản xuất, kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, chế độ chính sách của người lao động được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động không ngừng được tăng lên...
- Hàng năm các tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Các hoạt động có sức lan tỏa trong đơn vị, doanh nghiệp.
2. Đối với cá nhân:
- Có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức lối sống trong sạch, giản dị, có mối quan hệ đoàn kết, thân ái với mọi người; là người có nghị lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống, trong lao động và học tập; luôn luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hàng năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Có nhiều thành tích nổi bật được đánh giá ghi nhận trong việc rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị. Đặc biệt, từ khi đăng ký đến khi xét chọn, cá nhân phải có ít nhất một việc làm cụ thể, thiết thực hoặc một đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào công tác quản lý, điều hành, góp phần tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm...
- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội do các đoàn thể chính trị tổ chức, như hoạt động từ thiện, nhân đạo... tạo được uy tín và ảnh hưởng tốt trong cơ quan, đơn vị.
III. CÁCH THỨC  ĐĂNG KÝ
Không hạn chế về số lượng, nhưng ít nhất mỗi đảng bộ phải đăng ký xây dựng được 02 tập thể, 02 cá nhân; mỗi chi bộ phải đăng ký xây dựng được 01 tập thể, 01 cá nhân (theo mẫu kèm theo).
Các đơn vị gửi danh sách đăng ký về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 30/9/2015.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ vào nội dung Hướng dẫn, các đảng ủy, chi ủy cơ sở triển khai thực hiện. Định kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy căn cứ vào danh sách đăng ký của của các đơn vị để suy tôn, bình chọn, tổ chức vinh danh khen thưởng, đơn vị nào không đăng ký, sẽ không đưa vào danh sách xét chọn.  Đồng thời, đưa kết quả xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các ban đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy theo dõi, đôn đốc, kiêm tra, tổng hợp tình hình báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy.   
  Nơi nhận:                                                                 T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c)                                       BÍ THƯ
- Các ban đảng, UBKT, VP Đảng ủy;
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở;                                                  (Đã ký)    
- Đoàn TN, Hội CCB Khối;                                           
- Lưu VT.                                                                       Trần Văn Kỳ  
ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)..........                        
                        *                                             Hà Tĩnh, ngày     tháng 9 năm 2015
 
DANH SÁCH
Tập thể, cá nhân đăng ký điển hình tiên tiến
trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 (kèm theo hướng dẫn số  01- HD/ĐUK, ngày 21 tháng 9 năm 2015 của BTV Đảng ủy Khối)
 
 
 
      Tên tập thể
     Tên cá nhân
 
             
Chức vụ
(đối với cá nhân )
 
          Ghi chú
     Về tập thể
..................................
 
     Về cá nhân
..................................
 
 
   
 
                                                              T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
                                                                            BÍ THƯ
  
                                                                     (ký tên,  đóng dấu)
                                                                                             

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.