NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
09:15 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28


Hôm nayHôm nay : 588

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63285

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555564

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Nghị quyết

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020

Thứ sáu - 21/08/2015 11:22
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 họp từ ngày 09-8-2015 đến ngày 11-8-2015 tại thành phố Hà Tĩnh, với sự tham gia của 186 đại biểu. Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khoá I trình,
       ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  KHỐI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH                                                 
             LẦN THỨ II    
                     *                                                                     Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 8 năm 2015
             Số 01-NQ/ĐH
                                             
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP
 LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015-2020
 
 
          Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 họp từ ngày 09-8-2015 đến ngày 11-8-2015 tại thành phố Hà Tĩnh, với sự tham gia của 186 đại biểu. Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khoá I trình,
 
QUYẾT NGHỊ
 
          I- Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I (2010 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2015 - 2020 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I trình Đại hội II:
        1- Về đánh giá tình hình, kết quả 5 năm 2010 - 2015
        Đại hội khẳng định: Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ I trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng kịp thời và tạo điều kiện về mọi mặt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, sự phối hợp với các địa phương, đơn vị, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ I đề ra.
       Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, từng bước đổi mới, phát triển doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều đơn vị đạt mức tăng trưởng khá cao, đạt và vượt chỉ tiêu đại hội đề ra, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 14 ngàn lao động, đời sống của cán bộ, công chức, người lao động từng bước được cải thiện; doanh thu, lợi nhuận bình quân tăng đều qua các năm, thu nhập bình quân của người lao động tăng bình quân 9% năm.
       Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, từng bước đổi mới công tác đào tạo, kết nạp đảng viên, bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức lối sống được Đảng bộ coi trọng và coi đây là giải pháp nhằm đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 35/CT-TU, Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và các văn bản hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề của cấp trên. Lãnh đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể.
       Kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội I góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh nhà.
        Tuy nhiên, cũng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần quyết tâm khắc phục. Một số chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Sự phát triển doanh nghiệp chưa tương xứng với sự phát triển chung của tỉnh, chưa thực sự chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; tốc độ tăng trưởng một số doanh nghiệp có biểu hiện thụt lùi, kém các doanh nghiệp tư nhân; tình trạng nợ thuế, nợ lương, bảo hiểm xã hội, vi phạm pháp luật còn diễn ra. Công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về các chủ trương, chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và doanh nghiệp còn hạn chế; năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên chưa cao; chất lượng công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát hiệu quả còn thấp; công tác phân công nhiệm vụ quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên thiếu chặt chẽ; việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ còn lúng túng. Sự phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương trong việc tổ chức sản xuất và xây dựng doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức.
         Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội I, rút ra một số kinh nghiệm:
        Thứ nhất, cần phải xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, minh bạch, công tâm, khách quan trong mọi hoạt động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và kiểm tra giám sát, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương tạo sự đồng thuận.
        Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những mũi trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá; nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.
       Thứ ba, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng phù hợp với mô hình của doanh nghiệp, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt hoạt động theo quy định. Thực hiện tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể; gắn công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.
       Dự báo tình hình Hà Tĩnh những năm sắp tới
      Kinh tế tỉnh nhà có sự bứt phá vượt bậc, nhiều chương trình, dự án trọng điểm đã và đang được phát huy hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 chỉ rõ: "Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người nằm trong nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội" đây vừa là cơ hội, vừa là nhiệm vụ nặng nề đặt ra cho các doanh nghiệp của Đảng bộ.
         2- Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp 5 năm 2015-2020
        2.1- Phương hướng, mục tiêu tổng quát
      * Đại hội nhất trí về phương hướng, mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ tới là Đổi mới, phát huy dân chủ, đoàn kết, ng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác tham mưu xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp, thành lập cơ sở đảng trong doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo doanh nghiệp tái cơ cấu ngành nghề sản xuất, kinh doanh, phát triển các sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao gắn với các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ mới; liên doanh, liên kết nâng cao năng lực sản xuất và bao tiêu sản phẩm; cũng cố, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo thế và lực mới cho các doanh nghiệp sẵn sàng hội nhập và phát triển bền vững.
       Từ phương hướng, mục tiêu tổng quát, xác định các khâu đột phá là:
      - Đổi mới, phát huy dân chủ, đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh.
      - Tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo thế và lực mới cho các doanh nghiệp phát triển.
      - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động; chủ động nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới.
        2.2- Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020
     - 100% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bảo đảm đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đúng định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; doanh thu toàn Khối tăng bình quân đạt trên 25%/năm; nộp ngân sách Nhà nước đúng, đủ, kịp thời, năm sau cao hơn năm trước. Thu nhập của người lao động hàng năm tăng từ 15% trở lên; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Nhà nước; các ngân hàng thương mại huy động vốn tăng trung bình hàng năm trên 12% và dư nợ tăng trên 50%.
    - Trên 90% đơn vị ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới vào một trong các khâu quản lý, sản xuất, kinh doanh.
    - 100% đơn vị có lực lượng tự vệ, thực hiện tốt các phương án phòng, chống cháy nổ, hạn hán, lụt bão, an toàn lao động.
   - Số doanh nghiệp được tỉnh vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu lần sau cao hơn lần trước từ 15 đến 20%.
    - 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên và trên 85% công nhân và người lao động được học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
      - Kết nạp từ 1.500 đảng viên trở lên, trong đó độ tuổi đoàn thanh niên chiếm ít nhất 70%; phối hợp tốt với các ban, ngành, huyện, thành, thị ủy thành lập cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp đạt từ 60% đến 70% số doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập cơ sở đảng.
    - Đảng bộ Khối Doanh nghiệp hàng năm đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu. 
   - Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên hàng năm đạt vững mạnh trở lên.
   2.3- Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
    - Tập trung tái cơ cấu gắn với phát triển doanh nghiệp; bám sát Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từng bước đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm theo nhu cầu thị trường và định hướng các sản phẩm chủ lực của tỉnh, chủ động hội nhập sâu. 
- Đẩy mạnh liên kết hóa, doanh nghiệp hóa, xã hội hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh; chuyển mạnh đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Phối hợp với các ngành, địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, đảm bảo thu ngân sách đủ, năm sau cao hơn năm trước.
      - Xây dựng mô hình để phát triển thương hiệu, thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ, quản trị doanh nghiệp, huy động vốn, đào tạo nguồn nhân lực... để tiếp tục phát huy và nhân rộng.
    - Tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp kết hợp chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chủ động xây dựng các phương án phòng, chống bão lụt, cháy nổ, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn lao động ở từng doanh nghiệp.
      - Lãnh đạo, vận động các doanh nghiệp tập trung các nguồn lực, tạo nguồn vốn giúp đỡ, hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới.
     - Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với ban giám đốc, hội đồng quản trị xây dựng lộ trình để nâng cao tri thức, nhận thức cho cán bộ đảng viên, người lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng văn hóa doanh nghiệp từng bước củng cố thương hiệu, uy tín trên thị trường. Tự giác thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động.
      - Tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị định số 60 của Chính phủ và Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”. Thực hiện tốt các nội dung theo quy định nhằm nâng cao tính minh bạch, tập trung trí tuệ và tạo đồng thuận để xây dựng doanh nghiệp phát triển.
     - Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động. Làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền làm rõ vai trò, tầm quan trọng của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.
      - Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị ủy thành lập mới các tổ chức cơ sơ đảng, đoàn thể quần chúng trong các loại hình doanh nghiệp có đủ điều kiện. Đặc biệt, quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, nhất là đối với chủ doanh nghiệp tư nhân. 
    - Nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh. Tập trung xây dựng Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đoàn kết, vững về chuyên môn, trong sáng về đạo đức, thật sự là đội ngũ trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo Đảng bộ phát triển.
    - Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng.
     - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở.
     - Chú trọng công tác dân vận, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể quần chúng. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng đội ngũ công nhân, phát triển doanh nghiệp.
     II- Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa I trình Đại hội II. Từ kinh nghiệm khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020.
     III- Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức Đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên, người lao động đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng cấp trên. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
    IV- Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khoá II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 25 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gồm 18 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bẩu cử, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy có liên quan  chuẩn y theo quy định.
    V- Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khoá II căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong các văn kiện Đại hội II.
      Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, công nhân, người lao động đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II đề ra, góp phần xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại.
                                         
                                                     T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

                                                                   BÍ THƯ
                                                                 ( Đã ký)
 

                                                             Trần Văn Kỳ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.