Quyết địnhcủa Ban Chấp hanh Đảng bộ Khối về Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
20:47 EDT Thứ ba, 26/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 3074

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 78750

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4571029

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Quyết định

Quyết địnhcủa Ban Chấp hanh Đảng bộ Khối về Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ năm - 17/09/2015 00:32
  ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP 
                     *                            
                         Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 9 năm 2015
       Số 58-QĐ/ĐUK               
                                       
         QUYẾT ĐỊNH
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI
về Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành
và Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

 
     - Căn cứ Quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá X) và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng;
    - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp khoá II;
     - Căn cứ Kết luận Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khoá II;
     Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thống nhất ban hành Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:
    I. Mục đích, yêu cầu
  - Nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.
  - Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
  - Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành trong thực hiện nhiệm vụ; Bám sát chủ trương, kế hoạch, định hướng của tỉnh, chương trình công tác trọng tâm của Đảng ủy Khối và thực tiễn đặt ra để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động sát với doanh nghiệp.
    II. Một số chỉ tiêu chủ yếu 
   - 100% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; doanh thu toàn Khối tăng bình quân đạt trên 25%/năm; nộp ngân sách nhà nước đúng, đủ, kịp thời, năm sau cao hơn năm trước. Thu nhập của người lao động hàng năm tăng từ 15% trở lên; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định.
   - Trên 90% đơn vị ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào một trong các khâu quản lý, sản xuất kinh doanh.
  - 100% đơn vị có lực lượng tự vệ; thực hiện tốt các phương án phòng, chống cháy nổ, hạn hán, lụt bão, bảo đảm an toàn lao động.
   - Số doanh nghiệp được vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu lần sau cao hơn lần trước từ 15 đến 20%.
  - 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên và trên 85% công nhân và người lao động được học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
   - Kết nạp từ 1.500 đảng viên trở lên, trong đó độ tuổi đoàn thanh niên chiếm ít nhất 70%; phối hợp tốt với các ban, ngành, huyện, thành, thị ủy thành lập tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp đạt từ 60% đến 70% số doanh nghiệp có đủ điều kiện.
   - Đảng bộ Khối Doanh nghiệp hàng năm đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu. 
   - Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên hàng năm đạt vững mạnh trở lên.
   III. Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu
  - Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Chú trọng công tác dân vận, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể quần chúng. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng đội ngũ công nhân, phát triển doanh nghiệp.
   - Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị ủy thành lập mới các tổ chức cơ sơ đảng, đoàn thể quần chúng trong các loại hình doanh nghiệp có đủ điều kiện. Đặc biệt cần quan tâm, chú trọng phát triển tổ chức cơ sở Đảng, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, nhất là đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước và chủ doanh nghiệp tư nhân.
   - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới”; Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020”.
    - Chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện để các đoàn thể chính trị xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận và niềm tin trong cán bộ, đảng viên và người lao động.
   - Tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp; bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từng bước đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm theo nhu cầu thị trường và định hướng các sản phẩm chủ lực của tỉnh, chủ động hội nhập sâu. 
   - Đẩy mạnh liên kết hóa, doanh nghiệp hóa, xã hội hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh; chuyển mạnh đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Phối hợp với các ngành, địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, đảm bảo nộp ngân sách đúng, đủ, kịp thời, năm sau cao hơn năm trước.
     - Chú trọng xây dựng các mô hình về phát triển thương hiệu, thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ, quản trị doanh nghiệp, huy động vốn, phát triển nhân lực để nhân rộng trong toàn Khối và tạo sức lan tỏa trong xã hội. Tổ chức và phát động đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước; phát huy sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.
   - Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với ban giám đốc, hội đồng quản trị xây dựng lộ trình để nâng cao tri thức, nhận thức cho cán bộ đảng viên, người lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, từng bước củng cố thương hiệu, uy tín trên thị trường. Tự giác thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
     - Tích cực phối hợp tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu huy động các nguồn lực hỗ trợ, đỡ đầu xã Phú Gia, huyện Hương Khê hoàn thành các chỉ tiêu, về đích nông thôn mới vào năm 2016.
       IV. Cụ thể từng năm
    1. Năm 2015
      - Kiện toàn các chức danh chủ chốt sau Đại hội Đảng bộ Khối: bầu Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
    - Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; phân công, bố trí các Khối thi đua.
     - Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy.
    - Thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
    - Triển khai học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng cấp cơ sở và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
    - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc đăng ký xây dựng mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững”…
     - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ, chú trọng nội dung sinh hoạt chuyên đề; tổ chức phân công, phân nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Khối mỗi tháng tham dự sinh hoạt với cơ sở 01 đến 02 cuộc.
    - Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy.
     - Phối hợp với các huyện, thành, thị ủy khảo sát, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, thành lập các tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp.
    - Xây dựng đề cương, phối hợp nắm tình hình doanh nghiệp chuẩn bị xây dựng Đề án “Phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”.
     - Tập trung xây dựng Văn hóa doanh nghiệp.
    - Tiến hành khảo sát các đảng bộ, chi bộ trực thuộc để chuẩn bị thành lập các mô hình liên kết; mô hình về công tác quản lý; mô hình ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ…
   - Khảo sát, chỉ đạo 100% các doanh nghiệp trong Khối thành lập tổ, đội tự quản, lực lượng tự vệ tại đơn vị; chủ động các phương án phòng chống cháy nổ, thiên tai lũ lụt, thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn, vệ sinh lao động.
   - Mở các lớp bồi dưỡng đảng viên mới và bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú đáp ứng nhu cầu thực tế và chỉ tiêu kết nạp đảng.
    - Xây dựng Bộ tài liệu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp.
    - Chỉ đạo, bình xét, vinh danh các doanh nghiệp và tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp.
     - Ban hành Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
    2. Năm 2016
   - Xây dựng và chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo” (Quý I năm 2016).
    - Ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp” (Quý I năm 2016).
   - Ban hành Nghị quyết của Ban Chấp Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (Quý IV năm 2016).
     - Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.
   - Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
   - Xây dựng và thành lập các mô hình liên kết; mô hình về công tác quản lý; mô hình ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ…
   - Phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị ủy trong thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ chung cho cả các năm.
   - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ, chú trọng nội dung sinh hoạt chuyên đề; tổ chức phân công, phân nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Khối mỗi tháng tham dự sinh hoạt với cơ sở 01 đến 02 cuộc. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.
   - Khảo sát, chỉ đạo 100% các doanh nghiệp trong Khối thành lập tổ, đội tự quản, lực lượng tự vệ tại đơn vị; chủ động các phương án phòng chống cháy nổ, thiên tai lũ lụt, thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn, vệ sinh lao động.
  - Mở các lớp bồi dưỡng đảng viên mới và bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú đáp ứng nhu cầu thực tế và chỉ tiêu kết nạp đảng.
   - Tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.
   - Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho đội ngũ cấp ủy, báo cáo viên, ủy viên ủy ban kiểm tra cơ sở.
   - Tổ chức gặp mặt, vinh danh gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
   - Chỉ đạo, bình xét, vinh danh các doanh nghiệp và tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp.
   - Ban hành Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
     3. Năm 2017
   - Ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng góp phần tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững” (Quý I năm 2017).
   - Ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với Đại hội Đoàn thanh niên tiến tới Đại hội Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022”.
   - Chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020.
   - Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững”.
   - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ, chú trọng nội dung sinh hoạt chuyên đề; tổ chức phân công, phân nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Khối mỗi tháng tham dự sinh hoạt với cơ sở 01 đến 02 cuộc.
   - Tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện; tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.
   - Phối hợp với các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ chung cho cả các năm.
   - Mở các lớp bồi dưỡng đảng viên mới và bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú đáp ứng nhu cầu thực tế và chỉ tiêu kết nạp đảng.
    - Tập trung thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp”.
   - Chỉ đạo, bình xét, vinh danh các doanh nghiệp và tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp.
   - Ban hành Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
    4. Năm 2018
    - Rà soát, đẩy mạnh việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trên tất cả các lĩnh vực.
   - Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
   - Kiểm điểm, đánh giá công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ Khối giữa nhiệm kỳ.
   - Tập trung thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp”.
   - Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho đội ngũ cấp ủy, báo cáo viên, ủy viên ủy ban kiểm tra cơ sở.
   - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ, chú trọng nội dung sinh hoạt chuyên đề; tổ chức phân công, phân nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Khối mỗi tháng tham dự sinh hoạt với cơ sở 01 đến 02 cuộc.
    - Phối hợp với các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ chung cho cả các năm.
   - Mở các lớp bồi dưỡng đảng viên mới và bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú đáp ứng nhu cầu thực tế và chỉ tiêu kết nạp đảng.
   - Tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.
   - Chỉ đạo, bình xét, vinh danh các doanh nghiệp và tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp.
   - Ban hành Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
    5. Năm 2019
   - Triển khai kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
   - Tập trung thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp”.
   - Phối hợp với các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ chung cho cả các năm.
   - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ, chú trọng nội dung sinh hoạt chuyên đề; tổ chức phân công, phân nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Khối mỗi tháng tham dự sinh hoạt với cơ sở 01 đến 02 cuộc.
   - Mở các lớp bồi dưỡng đảng viên mới và bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú đáp ứng nhu cầu thực tế và chỉ tiêu kết nạp đảng.
    - Tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.
   - Chỉ đạo, bình xét, vinh danh các doanh nghiệp và tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp.
   - Xây dựng đề cương và Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
   - Ban hành Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
     6. Năm 2020
   - Tiếp tục thực hiện các nội dung và triển khai kế hoạch đại hội đảng các cấp.
   - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ, chú trọng nội dung sinh hoạt chuyên đề; tổ chức phân công, phân nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Khối mỗi tháng tham dự sinh hoạt với cơ sở 01 đến 02 cuộc.
   - Tổng kết, đánh giá hoạt động các Khối thi đua tại cơ sở.
  - Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.
  - Tập trung thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp”.
   - Phối hợp với các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ chung cho cả các năm.
   - Mở các lớp bồi dưỡng đảng viên mới và bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú đáp ứng nhu cầu thực tế và chỉ tiêu kết nạp đảng.
   - Tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.
   - Chỉ đạo, bình xét, vinh danh các doanh nghiệp và tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì sự phát triển doanh nghiệp.
*
*    *
      Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Ban Thường vụ Đảng ủy khóa II, các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy, các đảng bộ, chi bộ cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát động các phong trào thi đua thiết thực, chủ động và phối hợp chuẩn bị nội dung trình Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét và ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận để triển khai thực hiện.
       Trong quá trình thực hiện, căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, chỉ đạo của Tỉnh và yêu cầu thực tiễn đặt ra, Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chương trình công tác, quyết định triệu tập hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối để triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);     
- Các ban Đảng, UBKT, VPTU;
- HĐND, UBND tỉnh;
- Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng;         
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở;              
- Các đồng chí Đảng ủy viên;
- Lưu.                          
 
T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
BÍ THƯ 
 
(Đã ký)
 
  
 
Trần Văn Kỳ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.