Thông báo Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
09:17 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 64

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 63


Hôm nayHôm nay : 627

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63324

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555603

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Thông báo

Thông báo Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ sáu - 18/09/2015 15:17
       ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP
                  *                                                            Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 9 năm 2015
      Số 09-TB/ĐUK

THÔNG BÁO
Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ
Khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày 11 tháng 9 năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp Hội nghị lần thứ hai thảo luận và quyết định về Quy chế làm việc; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Thường vụ; Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự Hội nghị có 23/25 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
Sau khi nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thông qua báo cáo dự thảo các nội dung liên quan đến buổi làm việc; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, những đề xuất, kiến nghị và ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Trần Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy Khối kết luận:
I. Về các văn bản của Đại hội lần thứ II của Đảng bộ
1- Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thực sự cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ theo quy định của Điều lệ Đảng khóa XI; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, chế độ làm việc, phương pháp công tác của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 2 kỳ Đại hội là Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; bảo đảm thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.
Trên cơ sở kế thừa Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I, bám sát Điều lệ Đảng khóa XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối khóa II và để góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ, của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; Ủy viên Ban Thường vụ, của Thường trực, Bí thư, các Phó Bí thư; về việc chuẩn bị và tổ chức các hội nghị Ban Chấp hành, hội nghị Ban Thường vụ; các mối quan hệ công tác; lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức đoàn thể quần chúng trực thuộc; chế độ sơ kết, tổng kết, tự phê bình, phê bình... Đây là những cơ sở rất quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan lãnh đạo của Đảng.
2- Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II được xây dựng theo tinh thần đổi mới, cụ thể hóa và đảm bảo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa II đã đề ra; giải quyết kịp thời những vấn đề lớn của Đảng bộ Khối theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ; gắn kết chặt chẽ giữa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa II đã đề ra là tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp, chủ động hội nhập sâu; đẩy mạnh liên kết hóa, doanh nghiệp hóa, xã hội hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng các mô hình về phát triển thương hiệu, thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ, quản trị doanh nghiệp, phát triển nhân lực, huy động vốn; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; phát triển tổ chức cơ sở đảng, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và chủ doanh nghiệp tư nhân; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; phối hợp hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới… Đồng thời, sơ kết, tổng kết một số nghị quyết quan trọng đã và đang thực hiện, ban hành một số đề án, nghị quyết, chỉ thị mới để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối Doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, tùy tình hình cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ cân nhắc, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ kịp thời có những bổ sung, điều chỉnh phù hợp.
3- Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa II được xây dựng trên cơ sở Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa II; kế thừa Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa I và một số quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ khóa I liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung mới về chức năng, tổ chức, trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; bảo đảm chế độ lãnh đạo tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất trong Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng.
4- Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ban hành bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, chú trọng kiểm tra, giám sát vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và các chương trình trọng tâm đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành.
II. Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
1- Đảng ủy Khối
- Nắm chắc tình hình cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2015, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016.
- Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp, hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, trước hết cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối phải chủ động trong tham mưu chuẩn bị nội dung, gửi tài liệu trước cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối để các đồng chí nghiên cứu. 
- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề; tổ chức phân công, phân nhiệm cụ thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ. Hàng tháng, đồng chí trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối (trực tiếp phụ trách các khối) phân công các đồng chí cán bộ, chuyên viên của ban tham gia sinh hoạt chi bộ với cơ sở.
- Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, doanh nghiệp trong Khối thi đua tăng cường mối đoàn kết, liên doanh, liên kết gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, đồng hành cùng phát triển.
Ban Tổ chức Đảng ủy Khối sớm tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và cách thức hoạt động của các Khối thi đua, ban hành tiêu chí đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm đưa lên trang thông tin điện tử để các tổ chức đảng trực thuộc nắm bắt, thực hiện.
- Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ các thành viên; cập nhật, chuyển tải kịp thời các văn bản, thông tin chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối nhằm nâng cao chất lượng Trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu khai thác của cơ sở.
- Khâu nối, làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và thành phố Hà Tĩnh để đề xuất, có phương án giúp 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc thành lập và hướng dẫn luyện tập tổ, đội tự quản, lực lượng tự vệ tại đơn vị.
- Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với các xã đăng ký về đích năm 2015, 2016, các xã được phân công đỡ đầu, các xã doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.
2- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
- Thường xuyên cập nhật, bám sát các chủ trương, chương trình, kế hoạch, sự chỉ đạo, định hướng của Tỉnh để kịp thời soát xét, bổ sung các nội dung, giải pháp, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra năm 2015; chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ chính trị năm 2016.
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở, các đồng chí lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên quan tâm xây dựng, bổ sung kế hoạch, chiến lược phát triển doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về con người, thị trường, quản trị doanh nghiệp, nguyên vật liệu; khoa học, công nghệ… Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp như website, logo nhận diện thương hiệu, văn hóa ứng xử, tiếp cận khách hàng… nhằm tạo thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” gắn với Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới”. Trong đó, cần quán triệt nhất quán xem công tác bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đảm bảo cho sự phát triển nhanh, bền vững và tập trung triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ cấp thiết đã được nêu trong Chỉ thị 46-CT/TW: Coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh trật tự; chủ động nắm chắc tình hình, khi có tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra chủ động giải quyết với 4 phương châm tại chỗ; tăng cường xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, đặc biệt là công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với tự diễn biến; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; nhất quán chính sách kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước về thông tin, tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng, kịp thời, đầy đủ; nâng cao hiệu quả đấu tranh với các loại tội phạm, lấy việc phòng là chính; tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.
- Tập trung huy động các nguồn lực, kêu gọi sự tài trợ, ủng hộ của các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để phối hợp, hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực, hiệu quả; làm cho các cấp, các ngành, các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực sự đồng tình, thống nhất cao với chủ trương, kế hoạch, mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ Khối.
- Chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai kế hoạch, phương án thành lập các tổ, đội tự quản, lực lượng tự vệ tại 100% doanh nghiệp. Quan tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối phục vụ sản xuất kinh doanh, môi trường làm việc an toàn cho người lao động; công tác phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường...
- Chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị phương án, lịch trực, phân công, phân nhiệm cụ thể để phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, nhất là các đơn vị thuộc Khối Nông Lâm - Thủy sản, Dịch vụ - Thương mại và Công nghiệp - Xây dựng như: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, Công ty Xăng Dầu Hà Tĩnh, Viễn Thông tỉnh, Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh…
3- Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thiện hệ thống văn bản sau đại hội đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn và thời gian theo kế hoạch.
- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”, trong đó chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, gắn với Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
- Ban Tuyên giáo tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất gắn với học tập và làm theo Bác, 100% đơn vị đăng ký xây dựng mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy trong tháng 10/2015 (có đăng ký xây dựng điển hình, tổ chức phong trào thi đua với bình xét thi đua).
- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt ban chấp hành, ban thường vụ, sinh hoạt chi ủy, chi bộ…
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu thực hiện kịp thời, đầy đủ các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra, giải quyết kịp thời đơn thư, trong đó tập trung giám sát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ sau đại hội cơ sở, thực hiện theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành năm 2015; xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2016 để thực hiện ngay từ cuối năm 2015, đầu năm 2016.
- Thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, trọng tâm là nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết, Trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối; các cuộc họp của ban chấp hành, Ban Tuyên giáo tham mưu định kỳ hàng tháng hướng dẫn, định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ cho tổ chức đảng ở cơ sở đưa lên trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối trước ngày 25 hàng tháng.
- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối và các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sớm thành lập các tổ công tác tiến hành khảo sát để có giải pháp bồi dưỡng, kết nạp đảng viên và thành lập các tổ chức đảng và đoàn thể ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đoàn thể, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, thực hiện vào đầu tháng năm 2015. Quan tâm rà soát bộ máy cơ sở, thực hiện các giải pháp kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, nhất là ở những đơn vị còn ít đảng viên như Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Bắc Hà Tĩnh, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty Cổ phần Bảo Minh, Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tĩnh…
- Văn phòng Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị nội dung, ký chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, thành phố Hà Tĩnh và các huyện, thành, thị ủy; đưa vào lịch công tác của Đảng ủy và giúp Thường trực Đảng ủy đôn đốc, nhắc nhở các ban; chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, ban biên tập website, ban biên tập bản tin… chuẩn bị nội dung, họp phân công thực hiện nhiệm vụ…
- Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo công tác thu, nộp, sử dụng đảng phí đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.
4- Về các kiến nghị, đề xuất
- Đối với những kiến nghị, đề xuất, liên quan đến các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hàng quý, các đảng bộ, chi bộ cơ sở gửi văn bản về Đảng ủy Khối để tổng hợp, xem xét và kiến nghị các cấp, các ngành chức năng của Tỉnh xem xét, giải quyết. Văn phòng Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy trước ngày 25 của tháng cuối quý.
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ sớm tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ Khối.
 
Nơi nhận:                                                            T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);                                     BÍ THƯ
- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ Khối;
- Các ban Đảng, UBKT, VPĐU;                                        (Đã ký)
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở;
- Banbientapdukdn@gmail.com (để đăng tải);             Trần Văn Kỳ
- Lưu VT.       
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.