Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2015-2020 - Đảng Bộ Khối Doanh Nghiệp Hà Tĩnh
09:56 +07 Thứ sáu, 22/03/2019
THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII

Menu Hệ thống

Liên kết website

Đảng Cộng sản
Xây dựng đảng
Công báo Hà Tĩnh
Cổng Thông tin Điện tử Hà Tĩnh
Báo Hà Tĩnh
Nông thôn mới Hà Tĩnh

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 726

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63423

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555702

Trang chủ » Văn bản Đảng ủy » Thông báo

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ năm - 01/10/2015 16:34
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      ỦY BAN KIỂM TRA                             
             *                                                  Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 9  năm 2015
     Số 01 -TB/UBKT

THÔNG BÁO
về việc phân công nhiệm vụ các ủy viên
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2015-2020
 
 Căn cứ Điều lệ Đảng; Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII, Điều lệ Đảng (khoá XI);
 Căn cứ Quyết định số 1301 - QĐ/TU, ngày 18/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2015-2020.
Căn cứ Quy chế làm việc; ngày 09/9/2015, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Đồng chí Nguyễn Đăng Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về toàn bộ hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
- Chỉ đạo, điều hành công việc hàng ngày của Ủy ban Kiểm tra và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
- Chủ trì các cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra. Đề xuất nội dung, chương trình, những vấn đề cần thảo luận, giải quyết, nhằm giữ vững kỷ cương và kỷ luật của Đảng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy giao.
- Trực tiếp phụ trách một số nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30 và Điều 32, Điều lệ Đảng, gồm:
+ Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng và những vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên.
+ Kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
+ Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền.
- Chịu trách nhiệm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.
- Phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan liên quan để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.
- Ký các văn bản trình Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; chương trình, kế hoạch, quyết định, thông báo liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, các quyết định về thi hành kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền, các văn bản gửi các cơ quan, ban, ngành để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; báo cáo tổng kết năm, sơ kết giữa nhiệm kỳ, tổng kết nhiệm kỳ.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các đảng bộ, chi bộ thuộc Khối  Tài chính – Ngân hàng, Khối Thương mại – Dịch vụ.
2. Đồng chí Trần Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
- Phụ trách công tác văn phòng và giải quyết công việc hàng ngày của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra; trực tiếp quản lý con dấu của Ủy ban Kiểm tra.
- Phụ trách một số nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng, gồm:
+ Kiểm tra cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.
+ Kiểm tra tài chính của Cơ quan Đảng ủy Khối; việc thu, nộp, sử dụng đảng phí, kinh phí đối với các tổ chức đảng trực thuộc.
- Tham mưu chương trình, nội dung các kỳ họp định kỳ và đột xuất của Ủy ban Kiểm tra.
- Tham mưu kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
- Ký các văn bản: Công văn, báo cáo tháng, quý, báo cáo thống kê, giấy mời và các văn bản khác của Ủy ban Kiểm tra khi được đồng chí Chủ nhiệm ủy quyền.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ủy ban Kiểm tra hoặc đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phân công.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các đảng bộ, chi bộ thuộc Khối Công nghiệp -Xây dựng.
3. Đồng chí Nguyễn Văn Nông, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của Ủy ban Kiểm tra, ghi biên bản các cuộc họp Ủy ban Kiểm tra và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra. Tham mưu báo cáo tuần, tháng, quý, năm và báo cáo thống kê của Ủy ban Kiểm tra trình Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm ký ban hành. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ủy ban Kiểm tra và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
- Phụ trách một số nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng, gồm:
+ Giám sát đảng viên và tổ chức đảng về việc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạo đức, lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.
+ Tham mưu công tác giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại, tiếp đảng viên và công dân.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ủy ban Kiểm tra hoặc đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phân công.
- Cùng với đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối giám sát thường xuyên đối với các đảng bộ, chi bộ thuộc Khối Công nghiệp - Xây dựng.
4. Đồng chí Mai Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
- Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ theo quy định.
- Phối hợp với đồng chí Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.
- Chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ của Ban Tổ chức Đảng ủy cập nhật hồ sơ đảng viên theo quy định sau khi có quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và  đảng viên.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các đảng bộ, chi bộ thuộc Khối Nông lâm – Thủy sản và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ủy ban Kiểm tra hoặc đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phân công.
5. Đồng chí Trần Sỹ Thu, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối,  Phó Bí thư, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh
Cùng với đồng chí Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Khối giám sát thường xuyên đối với các đảng bộ, chi bộ thuộc Khối Tài chính - Ngân hàng và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ủy ban Kiểm tra hoặc đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phân công.
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thông báo để các tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.


Nơi nhận:                                                                      T/M UỶ BAN KIỂM TRA
- UBKT Tỉnh ủy; (để b/c)                                                         CHỦ NHIỆM
- Thường trực Đảng ủy Khối; (để b/c)
- Các ủy viên BCH, BTV Đảng ủy Khối; (để biết)                      (Đã ký)
- Các ủy viên UBKT Đảng ủy Khối; (để t/h)              
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở;                                              Nguyễn Đăng Hồng
- Các ban xây dựng Đảng và VP Đảng ủy Khối;
- Lưu UBKT.
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh Hoạt động

  • trao nha tinh thuong tai cam  vinh
  • trao nha tinh nghia tai thach huong
  • sếp kỳ chúc mừng điện lực
  • chúc mừng ngày doanh nhân
  • Bảo việt
  • Bí thư đảng ủytraao hoa và cờ lưu niệm
  • df
  • đại hội bưu điện tỉnh

Thông tin cần biết

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến mục nào nhất trên dangbokhoidoanhnghiephatinh.org.vn?

Công tác xây dựng Đảng.

Sinh hoạt Đảng.

Điều lệ Đảng.

Tư liệu về Đảng.

Hoạt động Đoàn thể.

Ý kiến khác.